Thứ tư,  28/02/2024

Nông dân Lạng Sơn học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh

Để đáp ứng yêu cầu đòi hỏi trong giai đoạn đẩy mạnh CNH, HĐH nông nghiệp, nông thôn, thời gian tới, Hội Nông dân tỉnh tiếp tục đẩy mạnh thực hiện Cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”, tạo sự chuyển biến mạnh mẽ trong phong trào thi đua yêu nước mà trọng tâm là 3 phong trào thi đua của hội. Từ đó, góp phần thực hiện thắng lợi các mục tiêu kinh tế - xã hội, an ninh - quốc phòng mà Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XV đề ra.

LSO-Trong hơn 4 năm qua, các cấp Hội Nông dân trong tỉnh đã tích cực hưởng ứng Cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” bằng nhiều hành động, việc làm thiết thực. Ông Bế Xuân Lập, Chủ tịch Hội Nông dân tỉnh cho biết: Hội Nông dân tỉnh luôn bám sát kế hoạch chỉ đạo của Tỉnh ủy, xây dựng kế hoạch triển khai Cuộc vận động tới 100% cơ sở hội và hướng dẫn triển khai chương trình hành động theo các chuyên đề từng năm.
Nông dân xã Y Tịch (Chi Lăng) tham gia tập huấn kỹ thuật chăm sóc cây na tại vườn
Tổ chức các hoạt động tuyên truyền gắn với đẩy mạnh các phong trào lớn của hội như: “Phong trào thi đua nông dân sản xuất, kinh doanh giỏi, đoàn kết giúp nhau xoá đói, giảm nghèo, làm giàu chính đáng”, “Nông dân thi đua xây dựng nông thôn mới”. Hội đã phối hợp với các ban, ngành địa phương tổ chức các buổi tuyên truyền, kể chuyện “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”… thu hút hàng chục nghìn lượt cán bộ, hội viên tham gia. Những câu chuyện xúc động về Bác đã có tác động giáo dục to lớn đối với mỗi cán bộ, hội viên nông dân, giúp họ nhận thức sâu sắc hơn giá trị về tư tưởng và tấm gương đạo đức của Người.
Thông qua các hoạt động tuyên truyền đã giúp cán bộ hội viên nông dân hiểu được việc “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” là yêu cầu cấp thiết của sự nghiệp cách mạng trong giai đoạn mới, từ đó tích cực học tập nội dung của 4 chuyên đề và làm theo lời dạy của Bác bằng những việc làm cụ thể gắn với cuộc sống của hội viên nông dân.
Trước hết là cùng nhau phát triển kinh tế và xây dựng nông thôn mới theo nội dung Nghị quyết số 26-NQ/TW, Hội nghị lần thứ 7 BCH Trung ương Đảng (khoá X) “Về Nông nghiệp, nông dân, nông thôn”; thực hiện tốt 8 điều Bác Hồ dạy trong tăng gia sản xuất: “Đủ nước; nhiều phân; cày bừa kỹ; giống mạ tốt; cấy dày đúng mức; phòng trừ sâu, chuột, thú rừng; cải tiến công cụ; chăm sóc đồng ruộng”. Đối với cán bộ hội, đã thực hiện có hiệu quả công tác dân vận của Đảng “Trọng dân, gần dân, hiểu dân, học dân, hết lòng phục vụ nhân dân” trách nhiệm, tận tụy với công việc được giao, ra sức phấn đấu hoàn thành nhiệm vụ.
Thực hiện lời dạy của Bác “Nói đi đôi với làm”, các cấp hội trong tỉnh đã chủ động xây dựng chương trình hành động sát với điều kiện, đặc điểm nhiệm vụ chính trị của địa phương. Trong đó tập trung vào việc nâng cao trình độ ứng dụng các tiến bộ KHKT cho hội viên, cách thức quản lý nguồn quỹ, vốn đạt hiệu quả, xây dựng cơ sở hạ tầng kỹ thuật, giúp nhau xóa đói, giảm nghèo, vươn lên làm giàu chính đáng.
Hàng năm, các cấp hội phối hợp tổ chức hàng trăm buổi chuyển giao kỹ thuật trồng trọt, chăn nuôi, cách sử dụng phân bón, thuốc bảo vệ thực vật, phòng, chống dịch bệnh cho gia súc, gia cầm; tổ chức các buổi hội thảo đầu bờ, tạo điều kiện cho nông dân áp dụng những kinh nghiệm tiếp thu được vào mô hình sản xuất thực tế của từng gia đình, góp phần nâng cao hiệu quả và chất lượng sản xuất.
Kết quả, hội đã tín chấp với ngân hàng cho trên 2.000 hộ nông dân vay với số vốn dư nợ đến nay là gần 300 tỷ đồng; phối hợp tổ chức tập huấn được trên 1.900 lớp, thu hút trên 160.000 hội viên nông dân tham gia. Từ các hoạt động trên, phong trào thi đua sản xuất, kinh doanh giỏi của tỉnh luôn được duy trì và phát huy mạnh mẽ.
Bên cạnh đó, các cấp hội còn đẩy mạnh phong trào nông dân tham gia xây dựng cơ sở hạ tầng như: làm đường giao thông nông thôn, các công trình thuỷ lợi, trường học, trạm y tế… Chỉ tính riêng 6 tháng đầu năm 2011, hội viên nông dân trong tỉnh đã đóng góp khoảng 200 triệu đồng, trên 80.000 ngày công lao động, làm mới và sửa chữa gần 300 km đường giao thông nông thôn. Hưởng ứng phong trào nông dân xây dựng nông thôn mới, hội viên nông dân trong tỉnh đã tích cực đi đầu trong việc xây dựng làng, bản, gia đình văn hóa, thực hành tiết kiệm trong việc cưới, việc tang và lễ hội. Nhờ đó, hiện nay toàn tỉnh đã có 68.252 hộ nông dân đạt tiêu chuẩn gia đình nông dân văn hoá, đời sống vật chất và tinh thần của hội viên không ngừng được nâng lên.
Để đáp ứng yêu cầu đòi hỏi trong giai đoạn đẩy mạnh CNH, HĐH nông nghiệp, nông thôn, thời gian tới, Hội Nông dân tỉnh tiếp tục đẩy mạnh thực hiện Cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”, tạo sự chuyển biến mạnh mẽ trong phong trào thi đua yêu nước mà trọng tâm là 3 phong trào thi đua của hội. Từ đó, góp phần thực hiện thắng lợi các mục tiêu kinh tế – xã hội, an ninh – quốc phòng mà Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XV đề ra.

Hồ Xuân Hương