Thứ ba,  27/02/2024

MTTQ đẩy mạnh cuộc vận động "Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh"

Trong đó, tập trung vào các nội dung, giải pháp cụ thể như đẩy mạnh CVĐ “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư; ngày vì người nghèo, người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam”. Bên cạnh đó, xây dựng và thực hiện những chuẩn mực đạo đức, tác phong của cán bộ mặt trận cấp mình theo tư tưởng, tấm gương của Bác phù hợp với yêu cầu, nhiệm vụ của từng đơn vị. Gắn việc tiếp tục thực hiện CVĐ với thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng, Nghị quyết đại hội MTTQ Việt Nam các cấp.

LSO-Cuộc vận động (CVĐ) “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” trong những năm qua đã được Mặt trận Tổ quốc (MTTQ) các cấp tỉnh Lạng Sơn và các tổ chức thành viên nhiệt tình hưởng ứng, thực hiện.
Từ đó căn bản tạo ra sự chuyển biến trong toàn khối mặt trận về nhận thức tư tưởng, ý thức rèn luyện, tu dưỡng đạo đức thông qua các hoạt động cụ thể, thiết thực, góp phần thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ đề ra.
Lãnh đạo MTTQ tỉnh tặng quà cho nạn nhân chất độc da cam thành phố Lạng Sơn
Để tiếp tục phát huy những kết quả đã đạt được qua 4 năm thực hiện CVĐ, Bộ Chính trị đã có Chỉ thị 03-CT/TW ngày 14/5/2011 về “Tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh từ nay đến năm 2015”. Theo đó, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ tỉnh đã xây dựng kế hoạch cụ thể hướng dẫn MTTQ các cấp tiếp tục thực hiện tốt CVĐ này.
Được xác định là một trong những nhiệm vụ trọng tâm, MTTQ các cấp tỉnh Lạng Sơn tiếp tục phát huy những cách làm, hình thức tổ chức thực hiện có hiệu quả CVĐ như lồng ghép trong công tác đoàn kết, tập hợp các tầng lớp nhân dân; trong các phong trào thi đua yêu nước, đặc biệt là các CVĐ lớn như “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư”, “Ngày vì người nghèo”, “Người Việt Nam dùng hàng Việt Nam”… Nhất là trong tháng cao điểm thi đua lập thành tích kỷ niệm 81 năm Ngày thành lập Mặt trận Dân tộc thống nhất Việt Nam.
Theo kế hoạch, 100% khu dân cư trong tỉnh tổ chức “ngày hội đại đoàn kết toàn dân tộc” gắn với kỷ niệm 81 năm Ngày thành lập Mặt trận Dân tộc thống nhất Việt Nam. Năm nay, UB MTTQ tỉnh chọn 12 khu dân cư làm điểm chính tổ chức ngày hội, trong đó 3 điểm tại Văn Lãng, Văn Quan và xã Hoàng Đồng, thành phố Lạng Sơn sẽ làm điểm chỉ đạo. Với nội dung chính về việc toàn dân tiếp tục đoàn kết, thi đua học tập và làm theo tấm gương đạo đức của Bác, ngày hội đã thu hút hàng trăm nghìn lượt người tham gia.
Có thể nói, với sự mở rộng không ngừng của MTTQ các cấp đã động viên và phát huy được tinh thần yêu nước, đoàn kết của mọi tầng lớp nhân dân trong tỉnh, thực hiện có hiệu quả các nội dung của CVĐ “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư”. Chính vì thế, thông qua 6 nội dung của CVĐ này, người dân đã ra sức thi đua đẩy mạnh sản xuất, thực hành tiết kiệm, triển khai nhiều công trình và hoạt động xã hội mang tên làm theo lời Bác như cứu trợ nhân đạo, khuyến học, khuyến tài, xây dựng đường giao thông nông thôn…
Bên cạnh đó, MTTQ các cấp và các tổ chức thành viên cũng nỗ lực trong việc tuyên truyền, vận động ủng hộ quỹ “Vì người nghèo”, xây dựng nhà đại đoàn kết trong khối mặt trận đã giúp nhiều người nghèo trong toàn tỉnh có cuộc sống ấm no, hạnh phúc. Đây được coi là phong trào có ý nghĩa rất to lớn, làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh rất cụ thể, thiết thực của MTTQ các cấp. Tính từ đầu năm 2011 đến nay, bằng tất cả các nguồn vận động, hỗ trợ MTTQ các cấp đã triển khai hỗ trợ xây 1.391 căn nhà đại đoàn kết cho người nghèo với tổng trị giá hàng chục tỷ đồng.
Với khoảng 4.000 nhà dột nát theo tiêu chí cũ, MTTQ các cấp phấn đấu đến hết năm 2012 sẽ xóa xong nhà dột nát trên địa bàn. Thực tế đã chứng minh sự xuất hiện của nhiều nhân tố mới, tấm gương điển hình tiên tiến trong học tập, lao động sản xuất, xóa đói giảm nghèo; nhiều phong trào có sức sống lâu dài, lan tỏa rộng rãi. Đây sẽ là những nhân tố để MTTQ các cấp tiếp tục thực hiện hiệu quả CVĐ, khẳng định sức mạnh của khối đại đoàn kết toàn dân tộc.
Là một trong những đơn vị luôn nắm bắt kịp thời những chương trình hành động của UB MTTQ tỉnh, UB MTTQ thành phố Lạng Sơn đã xây dựng kế hoạch cụ thể và triển khai đến MTTQ 8/8 phường, xã và các tổ chức thành viên để tiếp tục thực hiện có hiệu quả CVĐ trong thời gian tới. Bà Hoàng Thị Huyền, Phó Chủ tịch UB MTTQ thành phố cho biết, đơn vị đã cụ thể hóa chương trình phối hợp với các tổ chức thành viên, gắn nội dung CVĐ với thực hiện các phong trào thi đua yêu nước, các CVĐ do MTTQ phát động.
Trong đó, tập trung vào các nội dung, giải pháp cụ thể như đẩy mạnh CVĐ “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư; ngày vì người nghèo, người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam”. Bên cạnh đó, xây dựng và thực hiện những chuẩn mực đạo đức, tác phong của cán bộ mặt trận cấp mình theo tư tưởng, tấm gương của Bác phù hợp với yêu cầu, nhiệm vụ của từng đơn vị. Gắn việc tiếp tục thực hiện CVĐ với thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng, Nghị quyết đại hội MTTQ Việt Nam các cấp.

Thanh Hòa