Thứ bảy,  13/08/2022

Hội CCB Công ty Điện lực: Phát huy truyền thống "bộ đội cụ Hồ" trong SXKD

LSO-Hội Cựu chiến binh (CCB) Công ty Điện lực Lạng Sơn hiện có 70 hội viên, chiếm gần 10% tổng số cán bộ công nhân viên chức, lao động trong toàn công ty. Ngoài ra, Hội còn có sự tham gia sinh hoạt của 18 cựu quân nhân. Lắp đặt cầu dao phụ tải tại xã Kháng Chiến, huyện Tràng ĐịnhÔng Đinh Ngọc Điển, Chủ tịch Hội CCB công ty cho biết: Do số lượng hội viên đông, công tác phân tán tại 17 phòng ban, điện lực, phân xưởng trực thuộc trên 11/11 huyện, thành phố nên trong tổng số 10 chi hội trực thuộc hội vẫn còn có 4 chi hội sinh hoạt ghép. Vì vậy việc tổ chức sinh hoạt thường kỳ và tổ chức một số hoạt động khác thường gặp nhiều khó khăn. Tuy nhiên, những năm qua, các hội viên trong công ty đã tích cực phát huy bản chất, truyền thống “anh bộ đội cụ Hồ” trong thời kỳ đổi mới, nâng cao ý thức trách nhiệm chính trị, góp phần tích cực tham gia xây dựng đảng, chính quyền và thực hiện thắng lợi các chương trình, kế hoạch công tác, sản...

LSO-Hội Cựu chiến binh (CCB) Công ty Điện lực Lạng Sơn hiện có 70 hội viên, chiếm gần 10% tổng số cán bộ công nhân viên chức, lao động trong toàn công ty. Ngoài ra, Hội còn có sự tham gia sinh hoạt của 18 cựu quân nhân.
Lắp đặt cầu dao phụ tải tại xã Kháng Chiến, huyện Tràng Định
Ông Đinh Ngọc Điển, Chủ tịch Hội CCB công ty cho biết: Do số lượng hội viên đông, công tác phân tán tại 17 phòng ban, điện lực, phân xưởng trực thuộc trên 11/11 huyện, thành phố nên trong tổng số 10 chi hội trực thuộc hội vẫn còn có 4 chi hội sinh hoạt ghép. Vì vậy việc tổ chức sinh hoạt thường kỳ và tổ chức một số hoạt động khác thường gặp nhiều khó khăn. Tuy nhiên, những năm qua, các hội viên trong công ty đã tích cực phát huy bản chất, truyền thống “anh bộ đội cụ Hồ” trong thời kỳ đổi mới, nâng cao ý thức trách nhiệm chính trị, góp phần tích cực tham gia xây dựng đảng, chính quyền và thực hiện thắng lợi các chương trình, kế hoạch công tác, sản xuất kinh doanh (SXKD) của công ty.
Hàng năm, Hội đều xây dựng kế hoạch, thường xuyên tổ chức tuyên truyền, giáo dục, nâng cao nhận thức lý luận về chủ nghĩa Mác- Lê Nin, tư tưởng Hồ Chí Minh cho các hội viên. Do vậy, 100% cán bộ hội viên đều có tư tưởng vững vàng, kiên định với mục tiêu đi lên CNXH mà Đảng và Bác Hồ đã lựa chọn; chấp hành và thực hiện tốt các chủ trương đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước. Tích cực hưởng ứng và tham gia thực hiện tốt cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”.
Bên cạnh đó, Hội cũng chủ động phối hợp với Đoàn thanh niên, các tổ chức đoàn thể khác trong đơn vị đẩy mạnh công tác tuyên truyền về lịch sử, truyền thống đấu tranh anh dũng để dựng nước và giữ nước của các thế hệ đi trước, giúp lớp trẻ hiểu đúng, trân trọng và biết phát huy truyền thống của quê hương, đất nước, nâng cao lòng tự hào dân tộc, tích cực rèn luyện và cống hiến sức trẻ cho sự nghiệp xây dựng và bảo vệ tổ quốc; tổ chức các hoạt động giao lưu văn hóa, văn nghệ tặng quà động viên khuyến khích các cháu thiếu niên nhi đồng đạt thành tích cao trong học tập và rèn luyện, tổ chức vui tết thiếu nhi, trung thu.
Trung bình mỗi năm có gần 1.400 lượt thiếu niên nhi đồng là con em các các bộ, công nhân viên chức trong đơn vị được tặng tổng số gần 5.000 phần quà, 1.300 phần thưởng với tổng giá trị gần 110 triệu đồng. Đối với công tác SXKD, các hội viên Hội CCB công ty đã thường xuyên bám sát, tích cực phấn đấu hoàn thành tốt các nhiệm vụ được giao, góp phần vào hoàn thành tốt các chỉ tiêu kế hoạch SXKD hàng năm. Nhiều CCB đã được bổ nhiệm vào các vị trí lãnh đạo chủ chốt trong công ty là những tấm gương sáng trong phấn đấu, rèn luyện và học tập, nâng cao phẩm chất, truyền thống tốt đẹp của “anh bộ đội cụ Hồ”.
Bên cạnh đó, phát huy tính tiên phong, gương mẫu trong xây dựng đơn vị vững mạnh toàn diện và trong công cuộc công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước, Hội đã tích cực khuyến khích động viên các hội viên chủ động học tập và ứng dụng khoa học kỹ thuật vào công tác quản lý, vận hành an toàn, SXKD có hiệu quả. Do vậy, đến hết năm 2011, toàn tỉnh đã có 207/207 xã có điện với 164/175 nghìn hộ dân nông thôn được dùng điện lưới quốc gia, chiếm tỉ lệ 95%; trong SXKD; doanh thu toàn công ty đạt 368 tỷ đồng, trong đó điện thương phẩm đạt 280 triệu kWh, đạt 101% kế hoạch doanh thu từ bán điện đạt gần 340 tỉ đồng, đạt 101% kế hoạch, nộp ngân sách nhà Nước gần 34 tỉ đồng, đạt 100% kế hoạch.

Phát huy bản chất, truyền thống “anh bộ đội cụ Hồ” trong thời kỳ đổi mới, trong thời gian tới Hội CCB Công ty Điện lực Lạng Sơn tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức, nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động, xây dựng tổ chức hội trong sạch vững mạnh, hoàn thành tốt các nhiệm vụ chính trị, SXKD, góp phần thực hiện thắng lợi các mục tiêu nghị quyết đại hội Đảng, đại hội hội CCB các cấp đã đề ra; xây dựng tổ chức hội đoàn kết, tương thân, tương ái, giúp đỡ nhau trong cuộc sống, công tác, vượt qua mọi khó khăn, thách thức, hoàn thành tốt các nhiệm vụ SXKD để góp phần nâng cao đời sống vật chất, tinh thần.

Hoàng Huy