Thứ tư,  22/03/2023

Phụ nữ Bắc Sơn tiết kiệm theo gương Bác

Bà Lưu Thị Nguyệt - Chủ tịch Hội LHPN huyện Bắc Sơn cho biết, bằng những việc làm cụ thể, thiết thực theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh trong những năm qua các cấp hội phụ nữ Bắc Sơn đã thúc đẩy mạnh mẽ phong trào thực hành tiết kiệm và tinh thần tương thân tương ái, giúp đỡ hội viên có hoàn cảnh khó khăn vươn lên trong cuộc sống. Điển hình làm tốt công tác này là Ban chấp hành Hội Phụ nữ huyện, Hội Phụ nữ xã Quỳnh Sơn, Vũ Lễ, Chiêu Vũ. Thời gian tới, Thường trực Hội LHPN huyện chỉ đạo các cơ sở hội, vận động mỗi cơ sở ít nhất xây dựng được 2 tổ trở lên tiết kiệm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh, duy trì huy động tiết kiệm gửi ngân hàng để tiếp tục nhân rộng nghĩa cử cao đẹp, có thêm nhiều hội viên thoát khỏi hoàn cảnh khó khăn, trở nên khá, giàu; góp phần xây dựng các cấp hội phụ nữ vững mạnh, xây dựng quê hương Bắc Sơn ngày càng giàu đẹp văn minh.

LSO-Thực hiện Chỉ thị 03-CT/TW ngày 14/5/2011 của Bộ Chính trị về “tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”, trong thời gian qua, các cấp Hội Phụ nữ huyện Bắc Sơn đã triển khai thực hiện nhiều việc làm thiết thực, góp phần đẩy mạnh việc học tập làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh trong cán bộ, hội viên, trong đó nổi bật là tinh thần tiết kiệm giúp đỡ hội viên nghèo vươn lên trong cuộc sống.
Khách tham quan Bảo tàng Khởi nghĩa Bắc Sơn – Ảnh: Phan Cầu
Bắc Sơn hiện có trên 13 nghìn hội viên phụ nữ sinh hoạt ở 224 chi hội thuộc hội phụ nữ 20 xã, thị trấn. Để thực hiện cuộc vận động và Chỉ thị 03, các cấp hội xây dựng Kế hoạch thực hiện phong trào thi đua “Phụ nữ tích cực học tập, lao động sáng tạo, xây dựng gia đình hạnh phúc” gắn với cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”, xây dựng nông thôn mới, xây dựng gia đình “5 không, 3 sạch. Nội dung cuộc vận động, Chỉ thị 03 và các kế hoạch… được triển khai tới 10.669 hội viên, đạt hơn 80% tổng số hội viên. Qua đó, các cấp và hội viên có nhiều việc làm thiết thực theo tấm gương của Bác mà nổi bật nhất là tinh thần tiết kiệm, giúp đỡ hội viên vươn lên trong cuộc sống. Sau một thời gian triển khai, thực hiện, mô hình “Tổ phụ nữ tiết kiệm” được thực hiện có hiệu quả ở 33 tổ thuộc 14 cơ sở hội với 1.528 hội viên tham gia với tổng số tiền tiết kiệm được 310 triệu đồng. Tùy theo hoàn cảnh, chị em nông thôn đóng góp từ 20.000 – 50.000 đồng/người/tháng. 45 thành viên trong Ban chấp hành Hội Phụ nữ huyện tự thành lập được một tổ tiết kiệm theo tấm gương đạo đức của Bác, hàng tháng đóng 50.000 đồng/người, đến nay đã huy động được 20 triệu đồng. Các cơ sở hội còn huy động 4.000 hội viên nghèo tham gia gửi tiền tiết kiệm thông qua 161 tổ tiết kiệm vay vốn gửi tại kênh ngân hàng chính sách xã hội 946 triệu đồng. Mặt khác, các cấp hội duy trì các mô hình tín dụng, tiết kiệm tại chỗ, giúp nhau xoá đói giảm nghèo có địa chỉ cho 23 hội viên nghèo vay 31 triệu đồng không lấy lãi để phát triển sản xuất, kinh doanh. Thông qua các mô hình này, đã tạo cho cán bộ, hội viên phụ nữ có thói quen thực hành tiết kiệm trong chi tiêu, trong sinh hoạt gia đình để giúp hội viên có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn vươn lên thoát nghèo. Gần 2 năm nay, hàng trăm lượt gia đình hội viên, trẻ em có hoàn cảnh khó khăn được các tổ chức hội phụ nữ giúp đỡ vốn, ngày công lao động trong sản xuất và trang trải cuộc sống.
Bà Lưu Thị Nguyệt – Chủ tịch Hội LHPN huyện Bắc Sơn cho biết, bằng những việc làm cụ thể, thiết thực theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh trong những năm qua các cấp hội phụ nữ Bắc Sơn đã thúc đẩy mạnh mẽ phong trào thực hành tiết kiệm và tinh thần tương thân tương ái, giúp đỡ hội viên có hoàn cảnh khó khăn vươn lên trong cuộc sống. Điển hình làm tốt công tác này là Ban chấp hành Hội Phụ nữ huyện, Hội Phụ nữ xã Quỳnh Sơn, Vũ Lễ, Chiêu Vũ. Thời gian tới, Thường trực Hội LHPN huyện chỉ đạo các cơ sở hội, vận động mỗi cơ sở ít nhất xây dựng được 2 tổ trở lên tiết kiệm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh, duy trì huy động tiết kiệm gửi ngân hàng để tiếp tục nhân rộng nghĩa cử cao đẹp, có thêm nhiều hội viên thoát khỏi hoàn cảnh khó khăn, trở nên khá, giàu; góp phần xây dựng các cấp hội phụ nữ vững mạnh, xây dựng quê hương Bắc Sơn ngày càng giàu đẹp văn minh.

Linh Đa