Thứ bảy,  22/01/2022

Xuân Mãn: Hiệu quả từ học và làm theo gương Bác

LSO-Sau thời gian triển khai thực hiện Cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh“ và 2 năm thực hiện Chỉ thị số 03-CT/TW của Bộ Chính trị về “Tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh“, cán bộ, đảng viên và nhân dân xã Xuân Mãn, huyện Lộc Bình đã nâng cao ý thức tự giác trong lao động, sản xuất.

LSO-Sau thời gian triển khai thực hiện Cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh“ và 2 năm thực hiện Chỉ thị số 03-CT/TW của Bộ Chính trị về “Tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh“, cán bộ, đảng viên và nhân dân xã Xuân Mãn, huyện Lộc Bình đã nâng cao ý thức tự giác trong lao động, sản xuất. Qua đó góp phần hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế – xã hội, quốc phòng – an ninh, thay đổi diện mạo nông thôn của xã.

Cán bộ xã Xuân Mãn, huyện Lộc Bình ứng dụng tin học trong công việc

Cuộc vận động học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh và Chỉ thị 03-CT/TW được Đảng ủy xã Xuân Mãn triển khai một cách cụ thể, đồng bộ, có trọng tâm, trọng điểm đến toàn thể cán bộ, đảng viên và người dân. Qua triển khai thực hiện, ở từng chi bộ, tổ chức đoàn thể… đều xây dựng, bổ sung chuẩn mực đạo đức theo tư tưởng, tấm gương đạo đức và phong cách Hồ Chí Minh; 100% cán bộ, đảng viên đăng ký các nội dung học tập làm theo gương Bác; hầu hết người dân đều biết về những nội dung cơ bản trong học và làm theo lời Bác. Từ đây, mỗi tổ chức, mỗi cá nhân đều có kế hoạch hành động và những tư tưởng, việc làm noi theo gương Bác. Kết quả cho thấy, tinh thần, ý thức trách nhiệm của đội ngũ cán bộ, đảng viên, nhân dân được nâng lên đáng kể. Kết quả đó thể hiện qua việc gần 100% cán bộ hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao; thái độ phục nhân dân hòa nhã, tận tình; không sách nhiễu, gây phiền hà với dân, tạo được niềm tin với dân. 100% đảng viên không suy thoái về tư tưởng chính trị và đạo đức lối sống, chấp hành tốt chủ trương của Đảng và chính sách pháp luật của Nhà nước; luôn gương mẫu đi đầu trong lao động, sản xuất. Nhân dân tích cực lao động sản xuất, đưa giống mới và tiến bộ kỹ thuật vào đồng ruộng; tích cực đóng góp công sức, tiền của xây dựng các công trình phục vụ dân sinh. Mọi tầng lớp nhân dân ở Xuân Mãn tích cực tham gia các phong trào thi đua phát triển kinh tế – xã hội, từ đó góp phần làm cho bộ mặt nông thôn đổi thay nhanh chóng. Đến nay, toàn xã đã có 80% diện tích đường giao thông nông thôn được bê tông hóa, 100% hộ dân sử dụng phương tiện kỹ thuật vào sản xuất, 98% hộ dân có mức sống ổn định trở lên, 74% gia đình đạt tiêu chuẩn văn hóa, tỷ lệ hộ nghèo chỉ còn 1,2%, tỷ lệ thanh niên nhập ngũ đạt 100% chỉ tiêu trên giao, tình hình an ninh trật tự và an toàn xã hội được đảm bảo. Xuân Mãn trở thành một trong những xã tiêu biểu của huyện Lộc Bình trong phát triển kinh tế – xã hội vùng nông thôn. Thực hiện chương trình xây dựng nông thôn mới, đến thời điểm này, Xuân Mãn đã hoàn thành 7/19 tiêu chí. Từ những nỗ lực trong thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế – xã hội, đảm bảo quốc phòng – an ninh, năm 2012 Đảng bộ xã Xuân Mãn được Ban Chấp hành Đảng bộ huyện Lộc Bình công nhận đạt tiêu chuẩn Đảng bộ trong sạch vững mạnh tiêu biểu. Đầu năm 2013, Đảng bộ vinh dự được nhận bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh về thành tích xuất sắc trong học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh. 

Ông Hoàng Văn Nghịch – Bí thư Đảng ủy xã Xuân Mãn cho biết. Để tiếp tục thực hiện hiệu quả việc học tập và làm theo gương Bác, thời gian tới, Đảng ủy xã tiếp tục chỉ đạo các đảng ủy viên phụ trách từng chi bộ, thôn bản, qua đó đánh giá việc học và làm theo gương Bác một cách sát thực để hoạt động này ngày càng đi vào nề nếp, có chiều sâu. Đảng ủy chú trọng công tác sơ kết, tổng kết và biểu dương, khen thưởng kịp thời những tập thể, cá nhân đạt thành tích cao trong học tập và làm theo gương Bác nhằm nhân ra diện rộng.

HÀ MY