Thứ bảy,  22/01/2022

Triển lãm về Bác Hồ với biển đảo và thi đua yêu nước

Ngày 5/6, Bảo tàng Hồ Chí Minh tổ chức trưng bày, triển lãm các chuyên đề về hình ảnh, hiện vật nhân kỷ niệm 102 năm ngày Bác Hồ ra đi tìm đường cứu nước (5/6/1911-5/6/2013) và 65 năm ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra lời kêu gọi thi đua ái quốc (11/6/1947-11/6/2013).

Ngày 5/6, Bảo tàng Hồ Chí Minh tổ chức trưng bày, triển lãm các chuyên đề về hình ảnh, hiện vật nhân kỷ niệm 102 năm ngày Bác Hồ ra đi tìm đường cứu nước (5/6/1911-5/6/2013) và 65 năm ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra lời kêu gọi thi đua ái quốc (11/6/1947-11/6/2013).

Với hơn 130 hình ảnh, tài liệu, hiện vật, triển lãm trưng bày chuyên đề “Một số hình ảnh Chủ tịch Hồ Chí Minh với biển đảo Việt Nam” đã giới thiệu thể hiện sự quan tâm của Chủ tịch Hồ Chí Minh với biển đảo, nhân dân vùng biển đảo và các lực lượng vũ trang nhân dân bảo vệ biển đảo của Tổ quốc thực hiện qua lời nói cũng như việc làm của Người.

Đồng thời, triển lãm này giới thiệu những hình ảnh về biển đảo Việt Nam ngày nay cũng như nhân dân thực hiện những lời dạy của Chủ tịch Hồ Chí Minh về bảo vệ, khai thác biển đảo Tổ quốc.

Triển lãm chuyên đề “Chủ tịch Hồ Chí Minh với phong trào thi đua yêu nước” giới thiệu hơn 80 tài liệu, hình ảnh thể hiện vai trò to lớn của Chủ tịch Hồ Chí Minh trong khởi xướng, tổ chức, lãnh đạo toàn dân tham gia các phong trào thi đua yêu nước.

Triển lãm góp phần tuyên truyền, giáo dục về vị trí, vai trò và tác dụng to lớn của phong trào thi đua yêu nước- động lực thúc đẩy các phong trào cách mạng trong sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước.

Theo VietnamPlus