Thứ ba,  21/03/2023

Ngành tòa án nhân dân học tập và làm theo gương Bác

LSO - Những năm qua, ngành tòa án nhân dân (TAND) tỉnh Lạng Sơn luôn hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, góp phần giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, tạo điều kiện thúc đẩy sự nghiệp phát triển KT-XH của địa phương. Đạt được kết quả nêu trên là do ngành đã triển khai thực hiện tốt Chỉ thị số 03 của Bộ Chính trị về tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh. Từ đó, tạo ra phong trào thi đua sôi nổi, rộng khắp. Toàn ngành đã có sự chuyển biến mạnh mẽ từ việc học tập sang làm theo với nhiều hoạt động cụ thể, thiết thực.

LSO – Những năm qua, ngành tòa án nhân dân (TAND) tỉnh Lạng Sơn luôn hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, góp phần giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, tạo điều kiện thúc đẩy sự nghiệp phát triển KT-XH của địa phương. Đạt được kết quả nêu trên là do ngành đã triển khai thực hiện tốt Chỉ thị số 03 của Bộ Chính trị về tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh. Từ đó, tạo ra phong trào thi đua sôi nổi, rộng khắp. Toàn ngành đã có sự chuyển biến mạnh mẽ từ việc học tập sang làm theo với nhiều hoạt động cụ thể, thiết thực.
   
                

                Lãnh đạo Tòa án nhân dân tỉnh tặng giấy khen cho các thí sinh
                    đạt thành tích cao trong hội thi Thư ký giỏi ngành tòa án

Trên cơ sở hướng dẫn của trung ương và của tỉnh, lãnh đạo ngành TAND đã xây dựng những chuẩn mực đạo đức cán bộ, công chức theo tư tưởng, tấm gương đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh phù hợp với đặc điểm hoạt động, công việc của đơn vị, gắn với nội dung lời dạy của Chủ tịch Hồ Chí Minh: “Phụng công, thủ pháp, chí công, vô tư”, “gần dân, hiểu dân, giúp dân, học dân”… Qua đó, nhằm xây dựng hình ảnh người cán bộ, công chức ngành TAND thực sự gương mẫu, có bản lĩnh chính trị vững vàng, đạo đức, lối sống trong sạch, lành mạnh, tích cực đấu tranh, phê phán, ngăn chặn những biểu hiện tham nhũng, lãng phí, các hiện tượng tiêu cực trong xã hội. Ngành TAND đặc biệt chú trọng nâng cao chất lượng, hiệu quả xét xử trong từng khâu, từng vụ án. Nhận thức rõ: mọi phán quyết của toà án có ý nghĩa hết sức quan trọng, liên quan trực tiếp đến danh dự, quyền lợi và nghĩa vụ của mỗi con người nên trong những năm qua, ngoài việc thường xuyên quan tâm bồi dưỡng chuyên môn, nghiệp vụ cho đội ngũ cán bộ, thẩm phán, thư ký, các đơn vị trong ngành còn trao đổi, rút kinh nghiệm. Vừa qua, ngành đã tổ chức thành công cuộc thi thư ký giỏi ngành TAND… nhằm không ngừng nâng cao chất lượng giải quyết các loại án.
   
Ông Nguyễn Thế Lệ, Chánh án TAND tỉnh cho biết: Thời gian qua, mỗi cán bộ, đảng viên trong ngành đều phấn đấu học tập và làm theo tư tưởng, tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh. Nhiều cán bộ, đảng viên, tập thể hăng say tích cực thực hiện “làm hết việc chứ không hết giờ”. Đặc biệt, một số cán bộ đã đưa ra nhiều sáng kiến trong công việc như: xây dựng các chuyên đề về án treo; giải pháp khắc phục án sửa, án huỷ, án quá hạn luật định; khắc phục tình trạng hoãn phiên toà… được thực hiện có hiệu quả.  Trong quá trình giải quyết các loại án, lãnh đạo ngành luôn quan tâm đến công tác lãnh đạo, chỉ đạo sâu sát đối với từng vụ việc, đảm bảo xét xử đúng người, đúng tội, đúng pháp luật, đúng thời hạn luật định, thấu tình đạt lý và có tính thuyết phục cao.
   
Chỉ tính từ năm 2012 đến nay, ngành TAND đã đạt được nhiều thành tích đáng khích lệ. Năm 2012, toàn ngành đã giải quyết được 1.941/2.014 vụ việc, đạt tỷ lệ 96,4%. Trong công tác xét xử án hình sự ở cả 2 cấp đều không có vụ nào bỏ lọt tội phạm. Số lượng các vụ việc hoà giải thành là 490 vụ, chiếm tỷ lệ 48,8% vụ, việc dân sự, hôn nhân gia đình, kinh doanh thương mại, lao động đã giải quyết. Tỷ lệ án bị sửa do lỗi chủ quan của thẩm phán thấp so với quy định, 44vụ/1.941 vụ đã giải quyết, chiếm 2,27% (TAND tối cao quy định 4,2%). Toàn ngành đã tổ chức được 96 phiên tòa xét xử lưu động, tăng 32% so với cùng kỳ và cao nhất trong những năm gần đây. 6 tháng đầu năm 2013, tổng số án thụ lý 1160 vụ việc, đã giải quyết được 838 vụ việc, đạt tỷ lệ 72,2%. Tỷ lệ giải quyết án tăng 5,4% so với cùng kỳ năm 2012. Một số đơn vị đạt chỉ tiêu giải quyết án cao là TAND tỉnh 81,4%, TAND huyện Tràng Định 91,1%, TAND huyện Chi Lăng 94,2%. Có thể nói, những kết quả đạt được của ngành TAND đã thể hiện rõ nét sự tác động tích cực, to lớn của việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh. Từng lời dạy của Người đều được tiêu chí hoá thành những việc làm cụ thể cho mỗi cán bộ đảng viên trong ngành phấn đấu thực hiện. Qua đó, một số hạn chế trong giải quyết, xét xử các loại án đã có những chuyển biến tích cực như: không còn tình trạng bản án tuyên không rõ ràng gây khó khăn cho quá trình thi hành án dân sự…
   
Ghi nhận những kết quả đó, năm 2012, Toà Hình sự, TAND tỉnh được Thủ tướng Chính phủ tặng bằng khen; TAND huyện Hữu Lũng được nhận cờ thi đua của TAND tối cao; 1 tập thể và 1 cá nhân ngành TAND tỉnh đã vinh dự được Chủ tịch UBND tỉnh tặng bằng khen vì đã có thành tích trong thực hiện cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”.

Bài, ảnh: Nông Minh Thảo