Thứ năm,  02/12/2021

Bộ đội Biên phòng Lạng Sơn: Tuyên dương 35 tập thể, cá nhân làm theo lời Bác

LSO-Để thực hiện tốt Chỉ thị 03 của Bộ Chính trị về tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh, Bộ chỉ huy Bộ đội Biên phòng Lạng Sơn đã tuyên dương 2 tập thể, 33 cá nhân có thành tích xuất sắc trong học tập và làm theo lời Bác giai đoạn 2011-2012.

LSO-Để thực hiện tốt Chỉ thị 03 của Bộ Chính trị về tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh, Bộ chỉ huy Bộ đội Biên phòng Lạng Sơn đã tuyên dương 2 tập thể, 33 cá nhân có thành tích xuất sắc trong học tập và làm theo lời Bác giai đoạn 2011-2012.

Chiến sĩ trẻ Đồn Biên phòng Hữu Nghị ôn lịch sử cột mốc 1116 tại cửa khẩu

Tiêu chí bình chọn lần này được biểu quyết từ các tập thể cán bộ chiến sĩ có thành tích ít nhất hai năm liên tục đạt danh hiệu đơn vị quyết thắng. Cá nhân có 2 năm liên tục đạt  danh hiệu chiến sĩ thi đua cơ sở. Có thành tích gắn liền với các mặt công tác, có sáng kiến đóng góp cho đơn vị về lãnh đạo quản lý, cũng như làm tốt công tác vận động quần chúng giúp đỡ cư dân biên giới xóa đói giảm nghèo.

Đặc biệt cán bộ chiến sĩ được tuyên dương phải gương mẫu trong học tập làm làm theo gương Bác, có những việc làm thiết thực được nêu gương trong toàn đơn vị để tạo sức lan tỏa tiếp tục làm theo lời Bác.

NGUYỄN ĐÔNG BẮC