Thứ sáu,  03/02/2023

Đảng bộ Quân sự huyện Hữu Lũng: Gắn học tập và làm theo gương Bác với thực hiện Nghị quyết TW4 (khóa XI)

LSO-Thực hiện Chỉ thị số 03-CT/TW ngày 14/5/2011 của Bộ Chính trị về tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh.

LSO-Thực hiện Chỉ thị số 03-CT/TW ngày 14/5/2011 của Bộ Chính trị về tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh. Thời gian qua, Đảng ủy Quân sự huyện Hữu Lũng đã tích cực tổ chức triển khai, học tập theo gương Bác Hồ, gắn với thực hiện Nghị quyết TW 4 (khóa XI) “Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay” tạo được những chuyển biến về nhận thức, lẫn hành động trong toàn lực lượng, góp phần xây dựng Đảng bộ trong sạch vững mạnh tiêu biểu, đơn vị vững mạnh toàn diện.

Huấn luyện điều lệnh đội ngũ ở Ban CHQS huyện Hữu Lũng

Trung tá Trần Xuân Sang, Phó Bí thư Đảng ủy Quân sự, Chính trị viên Ban CHQS huyện Hữu Lũng cho biết: xác định đây là một trong những nội dung sinh hoạt Đảng thiết thực, Đảng ủy Quân sự huyện đã tổ chức quán triệt sâu sắc nội dung của Chỉ thị 03 đến toàn thể cán bộ, đảng viên và quần chúng trong lực lượng. Theo đó, việc đẩy mạnh “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” gắn với thực hiện Nghị quyết TW 4 (khóa XI) bằng những việc làm diễn ra trong các hoạt động hàng ngày của đơn vị như: duy trì nghiêm chế độ trực sẵn sàng chiến đấu, tổ chức luyện tập thường xuyên, bảo đảm luôn chủ động, xử lý kịp thời mọi tình huống xảy ra.

Cùng với đó, các buổi sinh hoạt định kỳ của Đảng ủy và các chi bộ luôn hướng trọng tâm vào việc học tập và làm theo tư tưởng, tấm gương, đạo đức, phong cách “cần, kiệm, liêm, chính, chí công vô tư” hết lòng, hết sức phụng sự Tổ quốc, phục vụ nhân dân của Bác. Qua đây, giúp cho tập thể rút ra được những kinh nghiệm, thẳng thắn đánh giá, chỉ ra mặt còn hạn chế trong tổ chức học tập, đảm bảo biểu dương người tốt, việc tốt, đúng người, đúng việc. Đồng thời, trong học tập và làm theo, bản thân các đồng chí trong cấp ủy, chỉ huy cơ quan, đơn vị luôn tự đề cao ý thức, trách nhiệm đối với lĩnh vực công tác mình phụ trách. Thường xuyên tu dưỡng, rèn luyện, phát huy  vai trò, tự giác rèn luyện, tu dưỡng phẩm chất đạo đức, lối sống, tác phong, gương mẫu, đi đầu chấp hành các nghị quyết, chỉ thị của Đảng, pháp luật của Nhà nước.

Tiêu biểu như thượng tá Nguyễn Kim Thái, Chỉ huy trưởng, được Bộ CHQS tỉnh biểu dương hoàn thành xuất sắc công tác chỉ huy, tuần tra; thiếu tá Vũ Ngọc Bộ, Trợ lý Chính trị, luôn tích cực trong công tác tuyên truyền học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh; trung tá Nông Hoàng Hòa, Tham mưu trưởng có những đề xuất triển khai, điều hành đơn vị, chủ động trong quan hệ với cấp ủy, chính quyền địa phương và nhân dân trên địa bàn phối hợp thực hiện tốt nhiệm vụ… Song song với đó, thực hiện Nghị quyết TW4 (khóa XI) “Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay”. Đảng ủy Quân sự huyện cũng đã nghiêm túc quán triệt, triển khai học tập nghị quyết đến 100% cán bộ, đảng viên trong Đảng bộ, gắn với việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh. Qua các bước kiểm điểm tự phê bình và phê bình theo tinh thần nghị quyết, được cấp trên khẳng định: Đảng ủy Quân sự huyện không có biểu hiện suy thoái về tư tưởng, chính trị, đạo đức lối sống; tuyệt đối trung thành với chủ nghĩa Mác – Lê Nin và tư tưởng Hồ Chí Minh. Tuy nhiên, trong kiểm điểm, Đảng ủy Quân sự huyện cũng nghiêm túc rút kinh nghiệm, chỉ ra những thiếu sót như: hiệu quả công tác giáo dục chính trị tư tưởng có nội dung, thời gian kết quả còn hạn chế; phương pháp lãnh đạo, chỉ đạo có thời điểm chưa chặt chẽ; thực hiện việc nâng lương quân nhân chuyên nghiệp chưa thống nhất. Thông qua kiểm điểm, Đảng ủy đã chủ động có nhiều giải pháp lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện có hiệu quả công tác giáo dục chính trị tư tưởng. Trong sinh hoạt, phát huy tinh thần đấu tranh tự phê bình và phê bình; duy trì nghiêm túc chế độ sinh hoạt cấp trên với cấp dưới, đồng chí, đồng đội theo đúng qui định, điều lệnh, điều lệ kỷ luật Đảng, kỷ luật quân đội, đảm bảo nền nếp, chính qui trong đơn vị.

Qua hơn 2 năm triển khai thực hiện Chỉ thị 03 về tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh, gắn với thực hiện Nghị quyết TW 4 (khóa XI) “Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay”, với những việc làm thiết thực, thẳng thắn chỉ ra những ưu, khuyết điểm, năm 2012, Đảng bộ Quân sự huyện đạt trong sạch vững mạnh tiêu biểu, được Huyện ủy Hữu Lũng tặng giấy khen; vừa qua, được Bộ CHQS tỉnh biểu dương, tặng giấy khen có thành tích “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”.

NÔNG ĐÌNH QUANG