Chủ nhật,  26/03/2023

Văn Quan: Chuyển biến tích cực từ học tập và làm theo gương Bác

LSO-Hiện nay, Đảng bộ huyện Văn Quan có 65 tổ chức cơ sở đảng trực thuộc; trong đó có 26 đảng bộ cơ sở, 39 chi bộ cơ sở, 281 chi bộ trực thuộc đảng ủy với tổng số trên 4.000 đảng viên.

LSO-Hiện nay, Đảng bộ huyện Văn Quan có 65 tổ chức cơ sở đảng trực thuộc; trong đó có 26 đảng bộ cơ sở, 39 chi bộ cơ sở, 281 chi bộ trực thuộc đảng ủy với tổng số trên 4.000 đảng viên. Cùng với  xây dựng hệ thống chính trị, Đảng bộ huyện luôn quan tâm chỉ đạo thực hiện Chỉ thị 03 –CT/TW của Bộ Chính trị về “Tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”. Qua đó, đã tạo được sự chuyển biến sâu sắc từ nhận thức, lập trường tư tưởng đến hành động của các cấp ủy đảng và mỗi cán bộ, đảng viên. Thể hiện rõ nét là các cấp ủy đảng đã đưa nội dung học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh vào các kỳ sinh hoạt định kỳ, trở thành một nội dung sinh hoạt thường xuyên của chi bộ, mỗi cán bộ, đảng viên tự giác xây dựng các chuẩn mực đạo đức phù hợp với bản thân để rèn luyện, phấn đấu thực hiện.

Học sinh Trường Dân tộc nội trú THCS huyện Văn Quan trong giờ học tin học

Trên cơ sở đề cương hướng dẫn 7 nội dung đăng ký làm theo gương Bác, đến tháng 6/2013, Đảng bộ huyện Văn Quan có 3.812 đảng viên đăng ký làm theo đạt 86,84% và 64/65 chi, đảng bộ xây dựng chuẩn mực đạo đức, lối sống của tập thể  làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh. Tại buổi làm việc với đoàn kiểm tra của Ban Thường vụ Tỉnh ủy, đồng chí Đàm Văn Trường, Bí thư Huyện ủy nhấn mạnh: Các chi, đảng bộ cơ sở cơ bản đã có sự cụ thể hóa các chuẩn mực đạo đức, phù hợp với quy định của ngành, địa phương, đơn vị. Việc thực hiện chuẩn mực của từng chi, đảng bộ và cá nhân các đồng chí cán bộ, đảng viên (bản đăng ký cá nhân) được thông qua tập thể cấp ủy, cơ quan và được nhận xét trong các cuộc họp, sinh hoạt chi bộ để cán bộ, đảng viên trong chi bộ biết, góp ý, giúp đỡ cho cá nhân thực hiện. Đặc biệt trong quá trình kiểm điểm 3 nội dung của Nghị quyết Trung ương 4, các cấp ủy đảng và mỗi cán bộ, đảng viên trong Đảng bộ huyện đã nghiêm túc kiểm điểm đảm bảo dân chủ, khách quan, thận trọng, không nể nang, né tránh, bao che khuyết điểm; sau khi đã chỉ rõ các khuyết điểm thì tập trung sửa chữa, khắc phục ngay. Từ đó đã góp phần quan trọng vào việc đấu tranh, ngăn chặn và đẩy lùi tình trạng suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức lối sống của một bộ phận cán bộ, đảng viên, nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của tổ chức cơ sở đảng và đảng viên. Qua phân tích, đánh giá chất lượng tổ chức cơ sở đảng và đảng viên, năm 2012 Đảng bộ huyện Văn Quan có 31 chi, đảng bộ đạt TSVM, chiếm 48,43%, 33 chi, đảng bộ hoàn thành tốt nhiệm vụ và 289 đảng viên đủ tư cách hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, 2.524 đảng viên đủ tư cách hoàn thành tốt nhiệm vụ, chiếm 72,44%. Để từng bước nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức cơ sở đảng và đảng viên, Ban Thường vụ Huyện ủy Văn Quan trong hơn 2 năm qua đã tổ chức 29 cuộc kiểm tra các chi, đảng bộ cơ sở, trong đó kiểm tra chuyên đề về thực hiện Chỉ thị 03 đối với chi bộ khối Dân vận và Đảng bộ xã Vĩnh Lại. Thông qua kiểm tra, đôn đốc đã kịp thời phát hiện những khó khăn, vướng mắc ở cơ sở, đồng thời đề ra các biện pháp giúp các chi, đảng bộ cơ sở tháo gỡ, khắc phục những hạn chế, yếu kém.

Thực hiện Chỉ thị số 03-CT/TW, các cấp, các ngành từ huyện đến cơ sở của huyện đã ra sức thi đua, tập trung chỉ đạo, điều hành, vận động các tầng lớp nhân dân tích cực thực hiện các mục tiêu kinh tế – xã hội và ngày càng xuất hiện nhiều tấm gương điển hình tiên tiến. Tiêu biểu năm 2012 trên địa bàn huyện Văn Quan có 3 hộ gia đình tự nguyện hiến 3.800m2 đất để xây dựng trường học, có 150 tập thể, 844 cá nhân đạt danh hiệu lao động tiên tiến, 84 cá nhân đạt danh hiệu chiến sĩ thi đua; 110 tập thể, 335 cá nhân được huyện khen; 9 tập thể và 9 cá nhân được UBND tỉnh khen (trong đó có 1 tập thể và 1 cá nhân được khen vì đã có thành tích xuất sắc trong học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh).

Xác định việc làm theo Bác là nội dung quan trọng nên Huyện ủy Văn Quan đã chỉ đạo 65/65 chi, đảng bộ trực thuộc tổ chức xong việc nghiên cứu, học tập, tuyên truyền nội dung chuyên đề năm 2013 “ Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh về phong cách quần chúng, dân chủ, nêu gương, nêu cao tinh thần trách nhiệm gương mẫu của cán bộ, đảng viên, nhất là cán bộ lãnh đạo chủ chốt”. Thông qua việc làm theo, ý thức tự giác rèn luyện, tu dưỡng về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống của đại đa số cán bộ, đảng viên được nâng lên. Các cấp ủy đã quan tâm hơn đến việc phát hiện, ngăn chặn, xử lý tiêu cực, sai phạm; tập trung lựa chọn những vấn đề nổi cộm, bức xúc, để chỉ đạo xử lý dứt điểm.

M.V.H