Thứ năm,  30/03/2023
Cục Thuế Lạng Sơn:

Học và làm theo phong cách quần chúng của Bác

LSO - Nhận thức rõ làm theo lời Bác là để hoàn thành nhiệm vụ chuyên môn, vì thế Cục Thuế Lạng Sơn luôn coi việc học và làm theo lời Bác là công tác trọng tâm của toàn cục. Trong đó, với đặc thù của ngành, toàn cục thuế đã học tập và làm theo phong cách quần chúng của Bác với mục tiêu vì dân phục vụ để hoàn thành dự toán Nhà nước.

LSO – Nhận thức rõ làm theo lời Bác là để hoàn thành nhiệm vụ chuyên môn, vì thế Cục Thuế Lạng Sơn luôn coi việc học và làm theo lời Bác là công tác trọng tâm của toàn cục. Trong đó, với đặc thù của ngành, toàn cục thuế đã học tập và làm theo phong cách quần chúng của Bác với mục tiêu vì dân phục vụ để hoàn thành dự toán Nhà nước.

                 
         
                    Cán bộ thuế hướng dẫn người dân làm thủ tục nộp phí, thuế

Ngay sau khi có Chỉ thị 03 CT/TW của Bộ Chính trị về “Tiếp tục đẩy mạnh học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”, ngành thuế đã tập trung quán triệt tiếp những giá trị to lớn của tư tưởng Hồ Chí Minh đến với toàn thể cán bộ công chức. Trong đó đặc biệt nhấn mạnh học theo Bác ở phong cách quần chúng. Với đặc thù ngành thuế, tiếp xúc giao tiếp với khách hàng lớn, thực hiện Luật Quản lý thuế cán bộ thuế chuyển từ quản lý đối tượng nộp thuế sang vai trò người bạn đồng hành với người nộp thuế làm nghĩa vụ với nhà nước. Ngành thuế nhấn mạnh khâu tuyên truyền, mỗi cán bộ thuế phải là một tuyên truyền viên về thuế. Như vậy việc gần dân sẽ là một lợi thế lớn đối với thu ngân sách, tận dụng tối đa, không để sót lọt nguồn thu.

Từ ý nghĩa đó Đảng uỷ Cục Thuế nhận định đây sẽ là một lợi thế để biến thành chủ đề tuyên truyền học tập theo gương Bác. Với ngành thuế muốn thu được thuế cán bộ phải gần dân, nắm chắc nguồn thu để lập sổ bộ, ấn định mức thuế cho chính xác. Gần dân nghĩa là phải quần chúng, gắn bó mật thiết với dân nghe dân nói, tôn trọng ý kiến của dân. Từ đó Đảng uỷ đã đề ra mục tiêu tuyên truyền giáo dục cán bộ làm theo phong cách quần chúng của Bác. Với cộng đồng doanh nghiệp, các hộ nộp thuế, Cục thuế luôn quan tâm tuyên truyền chính sách thuế đến với họ. Từ khi quán triệt Chỉ thị 03 toàn ngành đã tăng cường hỗ trợ trực tiếp chính sách thuế.

Qua đó từ đầu năm đến nay đã có trên 100 loại văn bản với trên 2.000 bản in mỗi loại được sao gửi các doanh nghiệp. Toàn ngành thuế đã thực hiện tuyên truyền đối thoại với người nộp thuế được 24 cuộc, cung cấp trên 1.000 tài liệu liên quan đến thuế cho người nộp thuế thực hiện. Đồng thời mỗi cán bộ đều được quán triệt việc gần dân, tôn trọng dân. Thời gian qua, toàn ngành đã có 107 đảng viên thuộc 7 chi bộ văn phòng cục, trên 200 đảng viên thuộc các chi cục được quán triệt tư tưởng của Bác về phong cách quần chúng. Cụ thể Cục đã đề ra tiêu chuẩn phong cách quần chúng đó là thực hiện tốt 10 điều tuyên ngôn ngành thuế. Cán bộ phải gần dân bám sát cơ sở. Nếu như trước đây công việc mang nặng tính quản lý thì nay đã chuyển sang phục vụ. Ông Nông Ngọc Đàm, Phó Cục Thuế Lạng Sơn cho biết, phong cách quần chúng của Bác được ngành thuế học tập rất nghiêm túc, bởi với cán bộ thuế hiện nay, nếu không có phong cách quần chúng, xa dân thì hiệu quả công việc sẽ không cao. Quần chúng ở đây là nghe tiếng nói của dân, gần dân, coi đối tượng nộp thuế là những người thân. Nhận thức ấy đã làm toàn ngành có những bước chuyển biến về chất. Ông Nguyễn Thanh Vân, Giám đốc Công ty Vật tư Nông nghiệp cho rằng: quan niệm doanh nghiệp là đối tượng quản lý của thuế nên đã tạo ra khoảng cách lớn. Thế nhưng hiện nay doanh nghiệp cần gì thì cán bộ thuế có mặt để giải thích kịp thời, cung cấp tài liệu, hướng dẫn sử dụng. Cán bộ thuế đã thực sự trở thành người bạn đồng hành với người nộp thuế.

Với cán bộ ở cơ sở, phong cách quần chúng được thể hiện qua những cách làm cụ thể như giải thích cặn kẽ cho dân hiểu; gần gũi với từng hộ dân, nắm biến động về nguồn thu để hướng dẫn dân nộp đúng, nộp đủ. Có mặt tại một buổi thu thuế của tổ thu xã Gia Cát, chúng tôi được chứng kiến anh Dương Văn Hiệp, uỷ nhiệm thu thuế đang giải thích với người dân về chính sách thuế. Khi chủ nhà bận rộn anh sẵn sàng giúp họ làm những việc đơn giản. Vì vậy anh luôn được người nộp thuế tin tưởng, họ tự giác nộp thuế, không trây ì. Hiện nay có thể nói toàn ngành thuế đã thực hiện rất tốt theo phong cách quần chúng của Bác. Cho đến nay toàn ngành thuế đã thu đạt gần 500 tỷ đồng, tăng 13% so với cùng kỳ. Kết quả ấy đã góp phần khẳng định thành công từ việc học và làm theo phong cách quần chúng của Bác để hoàn thành nhiệm vụ thu của ngành thuế Lạng Sơn.

Bài, ảnh: Nguyễn Đông Bắc