Thứ hai,  04/12/2023

Tiếp tục sáng tác, quảng bá các tác phẩm văn học, nghệ thuật, báo chí về chủ đề “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”

LSO-Vào đầu tháng 7/2012, Ban Chỉ đạo Giải thưởng cấp tỉnh tổ chức Lễ phát động sáng tác, quảng bá các tác phẩm văn học, nghệ thuật, báo chí về chủ đề “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”

LSO-Vào đầu tháng 7/2012, Ban Chỉ đạo Giải thưởng cấp tỉnh tổ chức Lễ phát động sáng tác, quảng bá các tác phẩm văn học, nghệ thuật, báo chí về chủ đề “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” tỉnh Lạng Sơn giai đoạn 2011 – 2015 tới toàn thể cán bộ, đảng viên và nhân dân theo sự chỉ đạo của Trung ương và Ban Thường vụ Tỉnh uỷ. Hội Nhà báo, Hội Văn học – Nghệ thuật, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Sở Thông tin và Truyền thông, các cơ quan báo chí và ban tuyên giáo, tuyên huấn các huyện ủy, thành ủy, đảng ủy trực thuộc tổ chức phát động cán bộ, đảng viên, đoàn viên, hội viên, nhà báo, văn nghệ sỹ và quần chúng nhân dân hưởng ứng; tiếp nhận tác phẩm tham dự; đăng tải, quảng bá trên các phương tiện truyền thông đại chúng.

Đảng ủy khối CCQ tỉnh tổ chức bồi dưỡng kiến thức lý luận chính trị cho đảng viên mới – Ảnh: T.B

Theo đó, đến cuối tháng 12/2012 có 167 tác phẩm tham dự (120 tác phẩm văn học nghệ thuật, 47 tác phẩm báo chí). Qua 2 vòng chấm điểm chọn được 27 tác phẩm để trao giải (15 tác phẩm văn học nghệ thuật, 12 tác phẩm báo chí); tổ chức trao giải thưởng cho các tập thể và cá nhân có tác phẩm xuất sắc; đồng thời xét chọn 5 tác phẩm thuộc 4 nhóm thể loại dự xét thưởng cấp Trung ương (1 tác phẩm tiểu thuyết, 1 tác phẩm thơ, 2 tác phẩm phát thanh, 1 tác phẩm báo in). Giải thưởng sáng tác, quảng bá các tác phẩm văn học, nghệ thuật, báo chí về chủ đề “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” tỉnh Lạng Sơn giai đoạn 2011 – 2015 (đợt 1) đã được các cấp uỷ chú trọng công tác lãnh đạo, chỉ đạo triển khai thực hiện; các hội viên, nhà báo, văn nghệ sỹ tích cực sáng tạo tham gia hưởng ứng. Các tác phẩm cơ bản bám sát chủ đề, nêu bật tư tưởng, tấm gương đạo đức của Bác, tình cảm của nhân dân với Người. Các tác phẩm báo chí nói về người tốt, việc tốt đều là người thật, việc thật ở nhiều thành phần, tầng lớp xã hội khác nhau. Nhiều tác phẩm có tính phát hiện các cá nhân, tập thể tiêu biểu trong học tập và làm theo tấm gương đạo đức của Bác Hồ. Vì vậy, có tác dụng tích cực trong tuyên truyền, giáo dục chính trị tư tưởng; tác động tích cực tới cộng đồng xã hội trong việc thực hiện nhiệm vụ chính trị ở cơ sở, nhân rộng các gương người tốt, việc tốt và các nhân tố mới. Tuy vậy, song song với những kết quả đã đạt được còn một số hạn chế đáng quan tâm và khắc phục: cán bộ, đảng viên, đoàn viên, hội viên, văn nghệ sĩ, nhà báo và các tầng lớp nhân dân chưa thật sự nhiệt tình tham gia hưởng ứng; chưa có các tác phẩm thuộc loại hình quảng bá, biểu diễn; các tác phẩm tham dự chưa thật sự đạt chất lượng; việc quảng bá các tác phẩm văn học, nghệ thuật, báo chí trên các phương tiện truyền thông đại chúng chưa nhiều và chưa thường xuyên…

Để Giải thưởng sáng tác, quảng bá các tác phẩm văn học, nghệ thuật, báo chí về chủ đề “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” tỉnh Lạng Sơn giai đoạn 2011 – 2015 (đợt 2) thật sự xứng tầm, các cấp uỷ, các ngành chức năng cần tăng cường tuyên truyền, khẳng định mục đích, ý nghĩa và tác dụng quan trọng của việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh. Ban tuyên giáo, tuyên huấn các huyện ủy, thành ủy, đảng ủy trực thuộc tham mưu giúp cấp ủy triển khai phát động Giải thưởng đợt 2; chỉ đạo thực hiện tốt công tác tuyên truyền, vận động cán bộ, đảng viên, đoàn viên, hội viên, các tầng lớp nhân dân tích cực tham gia hưởng ứng sáng tác và quảng bá tác phẩm. Hội Nhà báo, Hội Văn học – Nghệ thuật, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Sở Thông tin và Truyền thông quan tâm tiếp tục triển khai, phát động đến cán bộ, hội viên, văn nghệ sỹ, nhà báo theo kế hoạch và quy chế giải thưởng của Ban Chỉ đạo tỉnh; tích cực tổ chức các hoạt động thâm nhập thực tế, tạo điều kiện để cán bộ, hội viên, văn nghệ sỹ, nhà báo tìm hiểu, nắm bắt thực tiễn để sáng tạo các tác phẩm có nội dung thiết thực, gần gũi đời sống xã hội, đạt chất lượng về tư tưởng và nghệ thuật về chủ đề Bác Hồ; tuyên truyền, giáo dục các diễn viên, đơn vị nghệ thuật tích cực tham gia các hoạt động quảng bá, biểu diễn các tác phẩm đã đạt giải thưởng đợt 1 và các tác phẩm dự giải đợt 2; tiếp nhận một cách khoa học các tác phẩm tham dự; thường xuyên tuyên truyền nội dung, mục đích, ý nghĩa của giải thưởng đến các tầng lớp nhân dân. Hiện nay các cơ quan báo chí đã và đang tích cực xây dựng chuyên trang, chuyên mục đăng tải, quảng bá các tác phẩm có chất lượng; xây dựng nội dung tọa đàm về các tác giả, tác phẩm đạt giải; chủ động phối hợp, dàn dựng các tác phẩm truyền tải trên sóng phát thanh và truyền hình…

NGUYỄN ĐỨC LUẬN