Thứ năm,  08/12/2022
Văn Lãng:

Tuyên dương 11 tập thể, 14 cá nhân có thành tích xuất sắc thực hiện Chỉ thị 03-CT/TW

LSO-Nhân kỷ niệm 124 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19/5/1890 - 19/5/2014), sáng 19/5/2014, Huyện ủy Văn lãng đã tổ chức hội nghị biểu dương 11 tập thể, 14 cá nhân có thành tích xuất sắc trong học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh.

Từ khi thực hiện Cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” và thực hiện Chỉ thị số 03-CT/TW của Bộ Chính trị về tiếp tục đẩy mạnh thực hiện Cuộc vận động, cán bộ, đảng viên và nhân dân huyện Văn Lãng đã có nhiều việc làm cụ thể theo gương Bác. Đội ngũ cán bộ, đảng viên nâng cao tinh thần trách nhiệm với công việc được giao; tập trung giải quyết những vấn đề nổi cộm, bức xúc. Từ năm 2011 đến nay, gần 18.000 lượt đoàn viên thanh niên huyện, học sinh, nhân dân tham gia hỗ trợ công sức, của cải xây dựng 254 công trình thanh niên với tổng trị giá 381 triệu đồng; ủng hộ trên 200 triệu đồng xây dựng nhà bán trú dân nuôi. Hội viên phụ nữ ủng hộ, tiết kiệm gần 900 triệu đồng vào 147 tổ tiết kiệm và gần 1.700 hội viên phụ nữ quyên góp được 715 triệu đồng vào 61 tổ tiết kiệm nuôi lơn nhựa, ống tre để giúp đỡ hội viên nghèo. Nhân dân hiến gần 8.000 m2  đất xây dựng các công trình công cộng. Nhiều chi bộ có những cách làm hay trong việc đổi mới nội dung, hình thức để nâng cao chất lượng các cuộc sinh hoạt; tuyên truyền, giáo dục, vận động đảng viên, nhân dân chấp hành tốt chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách và pháp luật của Nhà nước; tích cực tham gia xây dựng nông thôn mới…

Các tập thể, cá nhân tiêu biểu huyện Văn Lãng được tặng giấy khen tại hội nghị

Tại hội nghị biểu dương các tập thể, cá nhân đã báo cáo kết quả và chia sẻ kinh nghiệm trong triển khai, thực hiện việc học tập và làm theo gương Bác. Theo đó, việc học tập và làm theo gương Bác cần được triển khai sâu rộng đến mọi tầng lớp nhân dân; lựa chọn các vấn đề cụ thể để tuyên truyền các tầng lớp nhân dân học và làm theo; đưa việc học tập, làm theo gương Bác trở thành công việc thường xuyên tại đơn vị, cơ sở, mỗi cá nhân; phát huy vai trò tiên phong, gương mẫu của cán bộ, đảng viên; tăng cường kiểm tra, đôn đốc việc học tập và làm theo gương Bác đối với từng tập thể, cá nhân. Hội nghị được tổ chức còn là dịp động viên, nhân rộng nhiều mô hình, tập thể, cá nhân tiêu biểu trong học tập và làm theo tấm đương đạo đức Hồ Chí Minh trên địa bàn huyện Văn Lãng.

MINH ĐỨC