Thứ năm,  08/12/2022

Hội nghị trực tuyến toàn quốc về sơ kết 3 năm thực hiện Chỉ thị 03 của Bộ Chính trị

LSO-Ngày 19/5/2014, Ban Bí thư Trung ương Đảng tổ chức hội nghị trực tuyến toàn quốc về sơ kết 3 năm thực hiện Chỉ thị 03- CT/TW, ngày 14/5/2011 của Bộ Chính trị về tiếp tục  đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh.

Đồng chí Lê Hồng Anh, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư Trung ương Đảng chủ trì hội nghị. Tại điểm cầu Lạng Sơn, dự hội nghị có đồng chí Phùng Thanh Kiểm, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; Nguyễn Thế Tuy, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh; các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy; lãnh đạo các huyện, thành phố của tỉnh.

3 năm qua, việc thực hiện Chỉ thị 03 tiếp tục được cấp ủy các cấp quan tâm, đẩy mạnh, dần đi vào nền nếp, tạo sức lan tỏa sâu rộng trong cả nước. Ở nhiều địa phương, bộ, ngành, cơ quan, đơn vị đã xuất hiện những cách làm sáng tạo, thiết thực, hiệu quả, nhiều điển hình tiên tiến gắn với phong trào quần chúng ở cơ sở, đặc biệt là phong trào xây dựng nông thôn mới. Công tác kiểm tra việc thực hiện Chỉ thị của Bộ Chính trị, Ban Bí thư và Ban Thường vụ các bộ, ngành, cấp ủy địa phương được tiến hành thường xuyên, nghiêm túc. Qua đó, đã thấy rõ những khó khăn, bất cập để tháo gỡ, nhằm thực hiện hiệu quả việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh gắn với thực hiện nhiệm vụ chính trị, tạo chuyển biến sâu rộng từ nhận thức, tình cảm đến hành động của cán bộ, đảng viên và nhân dân. Đối với tỉnh Lạng Sơn, sau 3 năm thực hiện Chỉ thị 03, cấp ủy, chính quyền đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo việc học tập và làm theo Bác bằng việc làm thiết thực, cụ thể, trọng tâm là gắn với thực hiện các nhiệm vụ chính trị của địa phương; quan tâm giải quyết các vấn đề bức xúc, nổi cộm trong đời sống xã hội. Qua học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh, đã xuất hiện nhiều tấm gương tập thể, cá nhân tiêu biểu, mô hình, cách làm hay trên tất cả các lĩnh vực đời sống xã hội.

Tại hội nghị, các đại biểu đã tham luận nhiều nội dung làm rõ những kết quả trong thực hiện Chỉ thị và nêu giải pháp, bài học kinh nghiệm để tiếp tục thực hiện hiệu quả Chỉ thị.

Phát biểu kết luận hội nghị, đồng chí Lê Hồng Anh, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư Trung ương Đảng nhấn mạnh, thời gian tới các cấp ủy, lãnh đạo các địa phương, đoàn thể, hội quần chúng, các cơ quan, đơn vị cần xác định trách nhiệm trong chỉ đạo, triển khai Chỉ thị; tiếp tục quán triệt về ý nghĩa và tầm quan trọng trước mắt và lâu dài của việc thực hiện Chỉ thị; gắn thực hiện Chỉ thị với các nhiệm vụ chính trị và thực hiện việc học, làm theo bằng tinh thần tự giác, nền nếp, thể hiện trong từng việc làm hàng ngày. Chú trọng công tác chỉ đạo, xây dựng và thực hiện quy định về nêu gương trong học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh. Tiếp tục gắn thực hiện Chỉ thị 03 với công tác xây dựng Đảng theo tinh thần Nghị quyết TW 4 (khóa XI) và các phong trào thi đua yêu nước; phát huy vai trò của bộ phận giúp việc. Đẩy mạnh công tác thông tin, tuyên truyền nhằm nhân rộng những mô hình hay, cách làm hiệu quả, những điển hình tiên tiến trong thực hiện Chỉ thị, tạo sức lan tỏa trong Đảng và toàn xã hội.

XUÂN HƯƠNG