Thứ năm,  11/08/2022
Tràng Định:

Lan tỏa từ những việc làm theo gương Bác

LSO-Trong những năm qua, Đảng bộ huyện Tràng Định đã luôn chú trọng triển khai thực hiện việc Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh. Qua đó, có những chuyển biến từ nhận thức đến hành động, tạo sức lan tỏa mạnh mẽ trong toàn huyện. 

Đường giao thông nông thôn được bê tông hóa từ sức góp của dân ở xã Đại Đồng,Tràng Định

Đảng bộ huyện Tràng Định gồm có 4.714 đảng viên, với hơn 57 tổ chức cơ sở đảng trực thuộc, 384 chi bộ trực thuộc đảng ủy cơ sở, 296/305 thôn, khu phố có chi bộ. Thực hiện Chỉ thị số 03-CT/TW của Bộ Chính trị về tiếp tục đẩy mạnh học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh, Ban Thường vụ Huyện ủy đã xây dựng kế hoạch, hướng dẫn, chỉ đạo triển khai, thực hiện đến tất cả các chi, đảng bộ trực thuộc. Các chi, đảng bộ triển khai, thực hiện nghiêm túc, đầy đủ nội dung các văn bản, các chuyên đề trong toàn thể đảng viên, cán bộ, công nhân, viên chức. Trong thực hiện, Đảng bộ huyện chú trọng chỉ đạo tuyên truyền, nâng cao nhận thức về ý nghĩa, mục đích, nội dung của từng chuyên đề và những hoạt động của các tập thể, cá nhân tiêu biểu làm theo Bác. Chuyên đề năm 2014 về “Nêu cao tinh thần trách nhiệm, chống chủ nghĩa cá nhân, nói đi đôi với làm” đã triển khai đăng ký thực hiện trong 100% cán bộ, đảng viên.  Mỗi cán bộ, đảng viên làm theo Bác qua các chuyên đề đã tự giác tu dưỡng, rèn luyện đạo đức, xây dựng lối sống lành mạnh, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí, có trách nhiệm, có tinh thần tập thể… Nếu như trước đây còn có những cá nhân kém ý thức tổ chức kỷ luật, không chấp hành đúng thời gian làm việc, chưa thực sự tận tuỵ trong công tác, có những tập thể chưa hoàn thành tốt nhiệm vụ… thì 3 năm nay không còn tình trạng đó. Ông Nông Đức Hoàn, chuyên viên Ban Tuyên giáo Huyện ủy cho biết: Qua kiểm tra, hầu hết cán bộ, đảng viên đều nêu gương, nêu cao tinh thần trách nhiệm, phát huy tính chiến đấu tự phê bình và phê bình, nói đi đôi với việc làm, đặc biệt là chấp hành nghiêm các quy định về giờ giấc làm việc, tiết kiệm chi ngân sách, có tinh thần thái độ phục vụ tận tụy, không còn thái độ cửa quyền, hách dịch, gây bức xúc trong dân… Điển hình như chi bộ Chi cục thuế huyện thực hành hiệu quả tiết kiệm, chống tham ô, lãng phí; Ngân hàng Nông nghiệp huyện xây dựng tốt tác phong quần chúng, tinh thần trách nhiệm; Trường tiểu học thị trấn Thất Khê thực hiện tốt việc nói không với tiêu cực, xử lý nghiêm về vi phạm đạo đức nghề nghiệp…

Qua làm theo Bác cụ thể trong từng công việc, phù hợp với đặc thù của cơ quan, đơn vị, trên địa bàn huyện đã xuất hiện những tấm gương tiêu biểu với những việc làm giản dị, thiết thực trên tất cả các lĩnh vực. Điển hình trong xây dựng Đảng trong sạch vững mạnh, chỉ đạo thực hiện tốt các nhiệm vụ được giao như Đảng bộ thị trấn Thất Khê, xã Đại Đồng, xã Tri Phương, Chi bộ Trường dân tộc nội trú, Chi bộ Huyện ủy. Trong các phong trào như Chi bộ Khuổi Cù, Khuổi Biắp (Đảng bộ xã Tân Tiến) đã tuyên truyền, vận động nhân dân đóng góp được trên 313 triệu đồng, huy động 367 ngày công để mở đường từ trục chính đến thôn. Qua triển khai cuộc vận động cũng đã xuất hiện những cá nhân tiêu biểu, đi đầu như ông Triệu Văn Sính (Đảng bộ Khánh Long) hiến hơn 2.500m2 đất để xây trường học; ông Phan Thanh Hưng, Bế Văn Tình (Đảng bộ Tân Tiến), ông Đàm Văn Hỷ (thôn Nà Thà- xã Kim Đồng) góp hàng trăm triệu đồng để xây dựng cầu bê tông qua sông, góp phần phát triển kinh tế – xã hội trên địa bàn… Các phong trào ngày càng thu hút được quần chúng hưởng ứng tham gia có hiệu quả cao như: quỹ vì người nghèo toàn huyện thu được trên 103 triệu đồng, hỗ trợ xây được 8 nhà đại đoàn kết, hỗ trợ 5 nhà chương trình 167; phong trào giúp nhau phát triển kinh tế như “nuôi lợn nhựa” được 63,54 triệu đồng, “hũ gạo tiết kiệm” được 36,3 triệu đồng, đã hỗ trợ được 120 lượt chị em có hoàn cảnh khó khăn vay không lấy lãi để vươn lên phát triển kinh tế…

Trong 3 năm thực hiện Chỉ thị 03-CT/TW, UBND huyện đã biểu dương, khen thưởng nhiều tập thể, cá nhân có mô hình, có những cách làm hay, sáng tạo, có hiệu quả thiết thực, đóng góp tích cực cho phát triển kinh tế, xây dựng cộng đồng. Trong đó tặng giấy khen cho 10 tập thể và 15 cá nhân có thành tích xuất sắc nhất. Để tạo sức lan tỏa sâu rộng hơn nữa những tấm gương làm theo Bác, Đảng bộ huyện tiếp tục quan tâm chỉ đạo việc thực hiện học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh, trong đó chú trọng hơn nữa việc phát hiện, tuyên truyền các tập thể, cá nhân tiêu biểu, nhằm qua đó biểu dương, khen thưởng kịp thời, nhân rộng các điển hình làm theo Bác.

LÂM NHƯ