Thứ ba,  05/07/2022

Ban CHQS huyện Tràng Định: Học tập và làm theo Bác bằng những việc làm thiết thực

LSO- Thực hiện Chỉ thị 03 của Bộ chính trị và Chỉ thị 317 của Thường vụ Quân uỷ Trung ương về tiếp tục đẩy mạnh việc “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”, Đảng ủy, Ban CHQS huyện Tràng Định đã tổ chức cho đơn vị học tập, nghiên cứu các chuyên đề theo qui định. Qua đó, giúp cho cán bộ, đảng viên và quần chúng luôn thể hiện rõ quan điểm, nhận thức, phát huy được vai trò, trách nhiệm của mình trong thực hiện nhiệm vụ chính trị được giao.

Dân quân tự vệ huyện Tràng Định bảo quản vũ khí

Trong quá trình triển khai học tập, Đảng ủy, chỉ huy đơn vị luôn xác định rõ những chủ trương, biện pháp cần tập trung lãnh đạo, chỉ đạo. Đồng thời, căn cứ vào đặc điểm, nhiệm vụ cụ thể để xây dựng các nội dung học tập phù hợp, sát với tình hình của địa phương, tạo sức lan tỏa sâu rộng. Trên cơ sở nghiên cứu các tác phẩm của Hồ Chí Minh, việc quán triệt, học tập các chuyên đề được Đảng ủy tổ chức bằng nhiều hình thức, thường xuyên duy trì các chế độ sinh hoạt, học tập có nền nếp như: học tập chính trị tập trung, thông qua sinh hoạt ngày Đảng, ngày chính trị văn hoá tinh thần; thông báo tình hình thời sự chính trị ngày, tuần; tổ chức trao đổi, toạ đàm, phát tin nội bộ, biểu dương người tốt, việc tốt trong phong trào thi đua làm theo lời Bác, bảo đảm quân số tham gia học tập đạt từ 98% trở lên. Qua học tập, ý thức của cán bộ, đảng viên và quần chúng ngày càng được nâng cao, nhận thức sâu sắc những nội dung cơ bản và giá trị to lớn của tư tưởng, phong cách đạo đức Hồ Chí Minh. Từ nhận thức đúng đắn, 100% cán bộ, chiến sỹ trong đơn vị luôn xác định rõ ý thức, trách nhiệm trong thực hiện nhiệm vụ, thường xuyên đổi mới phương thức, cải tiến nội dung, hình thức hoạt động phù hợp với đặc điểm, tình hình. Cụ thể, đã có 4 sáng kiến cải tiến trong thực hiện nhiệm vụ chuyên môn, được ứng dụng tại đơn vị gồm: sáng kiến bộ chân bia huấn luyện; sáng kiến công tác quản lý vũ khí ở cơ sở; sáng kiến cải tiến hệ thống cứu hỏa nhà kho quân khí và sáng kiến sử dụng hệ thống bơm nước hòn non bộ vào việc phòng chống cháy nổ kho vũ khí thiết bị. Trung úy Vương Văn Hay, Trợ lý Quân khí Ban CHQS huyện Tràng Định cho hay: do huyện có vị trí địa lý vùng cao, biên giới, đường sá đi lại còn gặp nhiều khó khăn, ảnh hưởng đến công tác kiểm tra vũ khí thường xuyên đối với các cơ sở xã. Bên cạnh đó, đội ngũ cán bộ, nhân viên chuyên môn kỹ thuật chỉ được biên chế 3 đồng chí nên việc kiểm tra toàn diện các cơ sở rất hạn chế. Qua bao lần trăn trở trong công tác kiểm tra, bản thân trằn trọc suy nghĩ, làm sao bảo đảm kiểm tra được thường xuyên, toàn diện công tác kỹ thuật để nắm bắt kịp thời những nội dung còn tồn tại ở cơ sở, để có biện pháp và hướng giải quyết. Quá trình suy ngẫm, bản thân nảy ra một sáng kiến là xây dựng biên bản có các nội dung làm sẵn, có đầy đủ các thành phần, các nội dung kiểm tra, ghi rõ trong biên bản, tham mưu cho chỉ huy khi những đồng chí nào xuống cơ sở công tác, chỉ đạo huấn luyện đều cầm theo biên bản làm sẵn, có các nội dung để thực hiện công tác kiểm tra. Sáng kiến đã mang lại hiệu quả rất tốt, về đảm bảo công tác kiểm tra toàn diện vũ khí thiết bị kỹ thuật ở cơ sở.

Song song với đó, Đảng ủy, Ban CHQS huyện còn tổ chức huấn luyện và học tập các chuyên đề có nội dung gắn với học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh như: chuyên đề “xây dựng nền quốc phòng toàn dân, xây dựng quân đội nhân dân trong tình hình mới theo tư tưởng Hồ Chí Minh”; chuyên đề “tiếp tục đẩy mạnh học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh trong Đảng bộ quân đội và toàn quân”; chuyên đề “Học tập lời dạy của Hồ Chí Minh về người đội trưởng, người chính trị viên phải là người anh, người chị, người bạn của đội viên trong Quân đội nhân dân Việt Nam”. Bằng nhiều hình thức, cách làm phong phú trong học tập, đơn vị đã thực hiện tốt các chương trình hành động về nâng cao chất lượng huấn luyện, tạo chuyển biến vững chắc về kỷ luật và quản lý chặt chẽ vũ khí trang thiết bị. Cùng với đó, trong sinh hoạt Đảng hàng tháng, đơn vị luôn tổ chức đánh giá, nhận xét, rút kinh nghiệm kết quả học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh. Với những kết quả trong thực hiện nhiệm vụ, 2 năm qua, Đảng bộ Quân sự huyện luôn đạt trong sạch vững mạnh, được UBND huyện tặng giấy khen về thành tích xuất sắc trong “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”; Quân khu I công nhận đơn vị vững mạnh toàn diện và danh hiệu đơn vị quyết thắng.

Trung tá Đinh Quang Hợp, Phó Bí thư Đảng ủy Quân sự huyện, Chính trị viên Ban CHQS huyện Tràng Định cho biết: phát huy kết quả đạt được, năm 2014, Đảng uỷ, Ban CHQS huyện tiếp tục tập trung lãnh đạo, chỉ đạo nâng cao chất lượng học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh; tổ chức cho 100% cán bộ, đảng viên và quần chúng đăng ký, học tập nghiêm túc chuyên đề “nêu cao tinh thần trách nhiệm, chống chủ nghĩa cá nhân, nói đi đôi với làm” gắn với thực hiện tốt các phong trào thi đua yêu nước và nhiệm vụ chính trị của địa phương.

Bài, ảnh: NÔNG ĐÌNH QUANG