Thứ sáu,  12/08/2022
Học tập và làm theo gương Bác:

Ghi nhận ở Đảng bộ huyện Lộc Bình

LSO-Sau 4 năm thực hiện Chỉ thị 03 của Bộ Chính trị về “Tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”, đến nay các cấp ủy đảng, chính quyền huyện Lộc Bình đã tạo nên sức lan tỏa với nhiều mô hình học tập làm theo tư tưởng đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.
Sản xuất gạch tuy-nel tại cụm công nghiệp Na Dương

     SỨC LAN TỎA SÂU RỘNG

     Trong 4 năm qua, đặc biệt là năm 2014, các ngành, các cấp, các địa phương, đơn vị của huyện Lộc Bình đã tiếp tục thực hiện tốt Chỉ thị 03-CT/TW của Bộ Chính trị gắn việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh với thực hiện tốt Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI) “Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay”. Qua đó, góp phần hoàn thành những nhiệm vụ chính trị, kinh tế, xã hội của huyện. Việc tổ chức triển khai thực hiện Chỉ thị 03 của Bộ Chính trị đã từng bước trở thành việc làm thường xuyên, nền nếp, tự giác trong sinh hoạt chi bộ và trong công tác của đội ngũ cán bộ, đảng viên.

     Để việc học tập và làm theo gương Bác đạt hiệu quả cao, các cơ quan, đơn vị hành chính thực hiện đẩy mạnh cải cách hành chính, nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác, thực hiện tốt Quy chế dân chủ ở cơ quan. Ngay từ đầu năm, Liên đoàn Lao động huyện đã chỉ đạo 100% các công đoàn cơ sở tổ chức thành công hội nghị cán bộ công nhân viên chức, qua đó phát huy nguyên tắc tập thể lãnh đạo, cá nhân phụ trách. Các chi, đảng bộ xã, thị trấn đã gắn việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh với việc thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế-xã hội tại cơ sở như: tích cực chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi theo hướng sản xuất hàng hóa; không ngừng cải tiến kỹ thuật, thâm canh tăng vụ; nâng cao năng suất, tăng thu nhập trên một đơn vị diện tích canh tác,… gắn việc học tập làm theo gương Bác với xây dựng nông thôn mới. Vì vậy, các vấn đề bức xúc được quan tâm giải quyết và được nhân dân ủng hộ.

     Việc đẩy mạnh thực hiện học tập và làm theo gương Bác đã tạo phong trào thi đua sôi nổi, với những biện pháp cách làm đa dạng, phong phú phù hợp với từng cơ quan, đơn vị. Cụ thể như: Hội Phụ nữ đẩy mạnh phong trào “Phụ nữ giúp nhau xóa đói, giảm nghèo”, “Phụ nữ thực hành tiết kiệm theo gương Bác” với các hình thức như: tạo điều kiện cho hội viên vay vốn ngân hàng để phát triển kinh tế, giúp đỡ ngày công lao động, cho vay vốn không lấy lãi,… Hội Nông dân phát động phong trào thi đua sản xuất kinh doanh giỏi, hội viên có kinh tế khá giúp hội viên nghèo về vốn, kĩ thuật,… Đoàn Thanh niên với các phong trào “Xung kích, tình nguyện phát triển kinh tế xã hội và bảo vệ Tổ quốc”, các hoạt động tình nguyện “Ngày chủ nhật xanh”,…

     Mặt khác, cán bộ, đảng viên vận động gia đình, nhân dân thực hiện tốt các chủ trương, nghị quyết của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, các quy định, quy ước, hương ước của địa phương nơi cư trú, nhất là việc thực hiện nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang và lễ hội. Việc phát hiện và biểu dương các tập thể, cá nhân điển hình tiên tiến kịp thời đã có tác dụng lớn trong giáo dục, vận động cán bộ, đảng viên và nhân dân tạo ra sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc…

     TỎA SÁNG NHỮNG TẬP THỂ, CÁ NHÂN ĐIỂN HÌNH

     Sau 4 năm thực hiện Chỉ thị 03, cùng với những kết quả tạo chuyển biến rõ nét về tư tưởng chính trị, đạo đức lối sống của cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân, trên địa bàn huyện đã xuất hiện các tập thể, cá nhân tiêu biểu trong học tập và làm theo tấm gương đạo đức của Bác. Tiêu biểu như: Đảng ủy xã Xuân Mãn, Như Khuê được Chủ tịch UBND tỉnh tặng bằng khen vì có thành tích xuất sắc trong thực hiện Chỉ thị số 03, nhân dịp kỷ niệm 124 năm ngày sinh nhật Bác. Nhiều điển hình làm theo gương Bác như: ông Lê Văn Chiến, thị trấn Na Dương với mô hình sản xuất kinh doanh thu nhập trên 1 tỷ đồng/năm, giải quyết việc làm cho 13 lao động địa phương; nhiều mô hình sản xuất, kinh doanh thu nhập trên 100 triệu đồng, tạo việc làm cho nhiều lao động, điển hình như: ông Chu Văn Hà, Phùng Văn Khai (xã Đồng Bục); ông Nông Văn Trung, Hứa Văn Phương (xã Như Khuê); ông Đinh Văn Tư (xã Tú Đoạn); ông Đặng Văn Lý (xã Ái Quốc) tự bỏ kinh phí làm con đường vào thôn trị giá hơn 100 triệu đồng;… Và còn rất nhiều những tấm gương tập thể, cá nhân tiêu biểu sau 4 năm tiếp tục đẩy mạnh học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh mà chúng tôi không không thể đề cập hết. Chính những tập thể và cá nhân tiêu biểu này sẽ là những nhân tố góp phần quan trọng củng cố, tạo niềm tin của các tầng lớp nhân dân với sự lãnh đạo của Đảng, sự quản lý, điều hành của các cấp chính quyền. Theo ông Lâm Văn Viên, Phó Trưởng Ban phụ trách Ban Tuyên giáo Huyện ủy Lộc Bình, qua 4 năm thực hiện học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh, trên địa bàn huyện đã có sự chuyển biến tích cực, với những kết quả thiết thực góp phần quan trọng vào sự phát triển kinh tế-xã hội, an ninh, quốc phòng trên địa bàn huyện.

     Năm 2014, Huyện ủy Lộc Bình tuyên dương khen thưởng 9 tập thể, 39 cá nhân; Chủ tịch UBND tỉnh tặng bằng khen cho 1 tập thể, 1 cá nhân đã có thành tích tiêu biểu trong học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh. Chủ tịch UBND huyện khen thưởng đột xuất, khen thưởng chuyên đề trong thực hiện nhiệm vụ được giao với 112 cá nhân, 96 tập thể.

ĐỖ HOẠT