Thứ tư,  08/02/2023
Học và làm theo Bác:

Lan tỏa những cách làm hay

LSO-Từ thực tế những cách làm hay trong thực hiện Chỉ thị 03 tại các cơ quan, đơn vị trong tỉnh cho thấy: nhiều cá nhân, đơn vị điển hình đã có tác động lôi cuốn, lan tỏa và ảnh hưởng xã hội sâu rộng. Qua đó tạo sự đồng thuận giữa các tầng lớp nhân dân và phát huy sức mạnh trở thành phong trào lớn thu hút nhiều người cùng làm theo.

“Xây” đi đôi với “chống”

Việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh được Ban Thường vụ (BTV) Tỉnh uỷ xác định là nhiệm vụ trọng tâm, xuyên suốt của Đảng bộ, góp phần quan trọng trong công tác xây dựng Đảng, phát triển kinh tế – xã hội và từng bước đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức lối sống trong một bộ phận cán bộ, đảng viên. Chính vì thế, trong 5 năm (2011-2016), cấp uỷ đảng và cả hệ thống chính trị đã tập trung chỉ đạo và tổ chức thực hiện Chỉ thị số 03-CT/TW ngày 14/5/2011 của Bộ Chính trị một cách nghiêm túc, đưa việc thực hiện học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh trở thành nhiệm vụ thường xuyên của tổ chức đảng; nhiệm vụ lâu dài, thiết thực của mỗi cán bộ, đảng viên.

Tỉnh ủy tập trung chỉ đạo giải quyết các vấn đề nổi cộm, bức xúc trong nhân dân, cụ thể: Nâng cao chất lượng công tác tiếp dân, tổ chức các cuộc tiếp xúc, đối thoại với dân tại cơ sở và các địa bàn “nóng”; tổ chức thanh, kiểm tra ở các lĩnh vực nhạy cảm, dễ phát sinh vi phạm… được các cấp ủy đảng, chính quyền quan tâm thực hiện. Trong 5 năm qua, toàn tỉnh triển khai 683 cuộc thanh, kiểm tra ở lĩnh vực tài chính, xây dựng, đất đai, thuế, y tế, giáo dục… đã phát hiện sai phạm về kinh tế trên 42 tỷ đồng. Các cấp đã giải quyết được 656 đơn khiếu nại, tố cáo; trong đó, 80% số đơn liên quan đến đất đai, đền bù giải tỏa, góp phần giảm bức xúc trong nhân dân.

Đồng chí Nông Văn Thảm, Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy khẳng định: Trong quá trình tổ chức thực hiện Chỉ thị 03, cấp ủy các cấp đã đưa ra nhiều chương trình, giải pháp học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh gắn giữa xây và chống ngay trong nội bộ. Trong đó, kiên quyết đấu tranh, xử lý nghiêm với những biểu hiện sai trái, suy thoái tư tưởng, đạo đức, lối sống trong cán bộ, đảng viên; đề ra những chuẩn mực đạo đức, lối sống và trách nhiệm thành tiêu chuẩn cụ thể để mỗi đảng viên tự soi mình thực hiện hằng ngày. Đến nay, 100% chi, đảng bộ đã hoàn thành việc xây dựng, sửa đổi, bổ sung, ban hành chuẩn mực đạo đức theo tư tưởng tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh. Nhiều nơi đã niêm yết chuẩn mực đạo đức tại những vị trí trang trọng, tại trụ sở cơ quan, đơn vị để mọi người ghi nhớ, tự giác thực hiện; để quần chúng nhân dân giám sát việc thực hiện của cán bộ, đảng viên.

Lãnh đạo Đảng uỷ Khối CCQ tỉnh tặng giấy khen cho tập thể, cá nhân điển hình trong học và làm theo guơng Bác Hồ

Học và làm theo Bác ở mọi nơi, mọi lúc

Công tác tuyên truyền thực hiện Chỉ thị 03 ở nhiều địa phương thời gian qua được đặc biệt chú trọng. Trong đó tập trung vào công tác tuyên truyền thông qua các loại hình báo chí, sáng tác thành các tác phẩm văn học nghệ thuật, hội thi, sân khấu hóa… Tiêu biểu có Đảng ủy Trường Cao đẳng Sư phạm Lạng Sơn tổ chức cuộc thi kể chuyện về những tấm gương tiêu biểu học tập và làm theo Bác Hồ, thu hút 135 giáo viên và 900 sinh viên tham gia. Huyện Chi Lăng đã cụ thể hóa việc học và làm theo theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh qua các nội dung về thực hành tiết kiệm, chống tham ô, lãng phí; phát triển kinh tế, xã hội, nâng cao đời sống nhân dân; rèn luyện tư cách đạo đức cách mạng… đến 100% cơ quan, đơn vị, các xã, thị trấn.  Qua đó giúp mỗi cán bộ, đảng viên luôn ý thức tự rèn luyện mình và làm gương để mọi người cùng làm theo, biến những việc làm cụ thể, thiết thực học tập và làm theo Bác đi vào thường xuyên, ở mọi nơi, mọi lúc.

Nhiều phong trào thi đua như “Thanh niên làm theo lời Bác”, “Phụ nữ tích cực học tập, lao động, sáng tạo xây dựng gia đình hạnh phúc”, “Mỗi thầy, cô giáo là một tấm gương đạo đức tự học và sáng tạo”, “Mỗi cá nhân, tập thể gắn với một địa chỉ nhân đạo”… được phát động sâu rộng. Trong 5 năm thực hiện Chỉ thị 03 tại các địa phương đã có 768 tập thể, 1.047 cá nhân tiêu biểu trong học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh được biểu dương khen thưởng… Những kết quả đó đã tạo động lực và nâng cao ý thức trách nhiệm của mỗi cấp ủy đảng, chính quyền, của mỗi cán bộ, đảng viên, hội viên để họ tiếp tục sáng tạo ra những cách làm hay, lan tỏa việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh ở đơn vị, địa phương mình.

Thiết thực triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội XII của Đảng, ngày 15/5/2016, Bộ Chính trị (khóa XII) đã ban hành Chỉ thị 05-CT/TW về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”. Chỉ thị 05 yêu cầu đưa việc học tập, làm theo tư tưởng, đạo đức Hồ Chí Minh lên một tầm mức mới, nội dung hết sức cụ thể gắn với công việc hằng ngày tại cơ quan, đơn vị, qua đó tạo chuyển biến mạnh mẽ trong hành động và từng việc làm cụ thể.

Để thực hiện hiệu quả Chỉ thị số 05  của Bộ Chính trị, Tỉnh ủy tiếp tục lãnh đạo, chỉ đạo các cơ quan chức năng vận dụng linh hoạt, sáng tạo phù hợp với đặc điểm tình hình của tỉnh, các cán bộ, đảng viên và nhân dân các dân tộc trong tỉnh. Quyết tâm thực hiện có hiệu quả Chỉ thị để góp phần tích cực xây dựng Đảng bộ tỉnh trong sạch, vững mạnh về chính trị, tư tưởng, tổ chức và đạo đức.

HỒ XUÂN HƯƠNG