Thứ năm,  20/01/2022

Đảng bộ huyện Hữu Lũng: Thực hiện hiệu quả Chỉ thị 05

(LSO) – Thực hiện Chỉ thị số 05 – CT/TW, ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, Ban Thường vụ Huyện ủy Hữu Lũng đã ban hành nhiều văn bản để lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức thực hiện, qua đó đạt được nhiều kết quả tích cực.

Đồng chí Sái Văn Đông. Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy Hữu Lũng cho biết: Trong chương trình công tác, Huyện ủy đều xác định nhiệm vụ trọng tâm trong lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Huyện uỷ đã chỉ đạo xây dựng chuẩn mực đạo đức theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh phù hợp với yêu cầu, nhiệm vụ trong giai đoạn hiện nay và sát với tình hình nhiệm vụ của từng cơ quan, đơn vị; chỉ đạo đưa nội dung học tập và làm theo Bác gắn với thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa XI, XII về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng. Đồng thời chỉ đạo các chi bộ dưới cơ sở, các tổ chức, đoàn thể tuyên truyền, tổ chức quán triệt, học tập nội dung chuyên đề toàn khóa và các chuyên đề hằng năm trong cán bộ, đảng viên và Nhân dân.

Người dân xã Tân Thành, huyện Hữu Lũng chăm sóc vườn cây ăn quả

Trong 4 năm qua, cấp ủy, chính quyền từ huyện đến cơ sở quán triệt sâu sắc việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh bằng hành động, việc làm cụ thể, thiết thực, gắn việc học tập và làm theo Bác với các phong trào thi đua yêu nước và thực hiện các nhiệm vụ chính trị ở cơ quan, đơn vị. Đến nay, việc học tập và làm theo Bác gắn với các phong trào thi đua yêu nước trên địa bàn huyện đã phát triển sâu rộng trên các lĩnh vực của đời sống xã hội, trong mọi ngành và các tầng lớp Nhân dân. Từ các phong trào đã xuất hiện nhiều mô hình hay, cách làm sáng tạo trong học tập và làm theo Bác.

Điển hình như: Xã Sơn Hà huy động nguồn xã hội hóa từ Nhân dân và doanh nghiệp 7.139 triệu đồng để xây dựng nông thôn mới; tuyên truyền, vận động, thỏa thuận với 10 hộ dân có đất tại thôn Ngòi Na để thu hồi 5.227 m2 đất xây dựng nhà văn hóa xã và khu trung tâm hành chính xã theo giá thỏa thuận chỉ bằng 50% giá của tỉnh quy định. Nhân dân xã Vân Nham hiến 3.720,8 m2 đất và ngày công quy ra tiền là 1.232 triệu đồng để xây dựng nông thôn mới. Gia đình ông Luận Ca Nhạc ở xã Quyết Thắng hiến 514 m2 đất với trị giá 135 triệu đồng để xây dựng điểm trường mầm non của xã. Đồng chí Hồ Xuân Minh, Bí thư Chi bộ thôn Keo, Đảng bộ xã Minh Hòa đi đầu vận động người dân đổi mới cách nghĩ, cách làm, khai thác hiệu quả tiềm năng, lợi thế đất đai để phát triển kinh tế…

Đồng chí Đinh Thị Hoa, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND xã Hòa Thắng cho biết: Qua thực hiện Chỉ thị 05, cán bộ, đảng viên, Nhân dân xã đã có sự chuyển biến rõ rệt trong nhận thức và hành động. Hằng năm, 100% cán bộ lãnh đạo quản lý và 96 % đảng viên qua đánh giá đều hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên. Học Bác về “Dân vận khéo”, xã đã huy động sức dân làm đường bê tông nông thôn, xây nhà sinh hoạt cộng đồng, ngầm tràn, vận động Nhân dân hiến đất… Tổng giá trị các công trình gần 20 tỷ đồng với trên 3 nghìn ngày công, xã có trên 50 hộ làm kinh tế giỏi có thu nhập từ 300 triệu đồng/năm trở lên.

Xác định học tập và làm theo Bác phải bằng những việc làm cụ thể, thiết thực, các cơ quan trong toàn huyện đã rà soát, lựa chọn các vấn đề phức tạp, các vấn đề được cán bộ, đảng viên, Nhân dân và dư luận quan tâm để tập trung giải quyết như: các vấn đề, sự việc bức xúc, nổi cộm theo thẩm quyền xung quanh các nội dung về đất đai, giải phóng mặt bằng, vệ sinh môi trường, thực hiện chế độ, chính sách, cải cách thủ tục hành chính… Qua đó đã có tác động tích cực đến hoạt động của các cơ quan, đơn vị, tạo sự chuyển biến rõ nét trong nhận thức của đội ngũ cán bộ, đảng viên; tinh thần, thái độ phục vụ Nhân dân, ý thức trách nhiệm trong thực thi công vụ được nâng lên.

Các cấp ủy, tổ chức đảng còn cụ thể hóa các nội dung, sửa đổi, bổ sung, xây dựng các chuẩn mực đạo đức theo tinh thần Chỉ thị số 05 phù hợp với yêu cầu, nhiệm vụ, điều kiện của từng cơ quan, đơn vị. Tiêu biểu như: Đảng bộ Công an huyện thực hiện cuộc vận động “Xây dựng phong cách người Công an Nhân dân bản lĩnh, nhân văn, vì Nhân dân phục vụ”; Đảng bộ Quân sự huyện đẩy mạnh học tập và làm theo Bác gắn với cuộc vận động “Phát huy truyền thống, cống hiến tài năng, xứng danh Bộ đội cụ Hồ”; ngành y tế gắn các tiêu chí làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh với thực hiện 12 điều “y đức”; xây dựng và thực hiện quy chế, quy tắc ứng xử của người thầy thuốc…

Hằng năm, các cấp, các cơ quan, đơn vị đều tổ chức đánh giá kết quả thực hiện chuẩn mực đạo đức gắn với kiểm điểm, đánh giá, xếp loại cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức. Kết quả, trong 4 năm (2016 – 2019), huyện Hữu Lũng đã có nhiều tập thể, cá nhân tiêu biểu học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Trong đó có 3 tập thể, 3 cá nhân được Chủ tịch UBND tỉnh tặng bằng khen; 21 tập thể, 25 cá nhân được Huyện ủy tặng giấy khen và 53 tập thể, 170 cá nhân được biểu dương, khen thưởng ở cấp cơ sở.

Việc thực hiện Chỉ thị số 05 ở Đảng bộ Hữu Lũng đã góp phần tăng cường sự đoàn kết, thống nhất về ý chí và hành động trong mỗi cấp ủy, tổ chức đảng và toàn đảng bộ. Đặc biệt, tạo sự đồng thuận trong Nhân dân, củng cố lòng tin của Nhân dân đối với Đảng và chính quyền, tạo động lực quan trọng thúc đẩy thực hiện các nhiệm vụ chính trị của huyện trong những năm tiếp theo.

MAI HOA - HOÀNG CƯỜNG