Thứ ba,  25/01/2022
Thực hiện Chỉ thị 05:

Chú trọng công tác thông tin, tuyên truyền

LSO-Sau 2 năm thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, các cấp ủy, tổ chức đảng đã quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện chỉ thị, trong đó công tác thông tin, tuyên truyền luôn đi trước một bước nhằm nâng cao nhận thức cho cán bộ, đảng viên và nhân dân.
Các đại biểu dự Hội nghị phổ biến quán triệt, học tập các nghị quyết,
chỉ thị  của Đảng năm 2017

Đa dạng hình thức tuyên truyền

Trong các hình thức tuyên truyền phải kể đến như: thông qua các hội nghị học tập, quán triệt, các hoạt động cộng đồng của thôn bản, khối phố, gặp mặt các điển hình tiên tiến, tổ chức các cuộc thi, báo công, tham quan, trao đổi kinh nghiệm; tuyên truyền trong đội ngũ phóng viên, cộng tác viên các cơ quan báo chí và văn nghệ sĩ về giải thưởng sáng tác, quảng bá tác phẩm văn học, nghệ thuật, báo chí về chủ đề “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”.

Theo đó, mặt trận tổ quốc các cấp tổ chức 476 hội nghị tuyên truyền, thu hút hơn 33.340 lượt đoàn viên, hội viên và nhân dân tham gia. Đồng thời phối hợp tuyên truyền được 23.790 cuộc cho 980.280 lượt người nghe. Cùng với đó, chú trọng tuyên truyền, biểu dương những tập thể, cá nhân tiêu biểu, gương người tốt, việc tốt (NT,VT), những cách làm hay, những việc làm thiết thực về học tập và làm theo gương Bác trong hệ thống mặt trận tổ quốc các cấp trên chuyên mục “Đại đoàn kết toàn dân”.

Công an tỉnh xây dựng 290 chuyên mục “Vì an ninh Xứ Lạng”; trưng bày trên 200 bản tin ảnh “Công an Lạng Sơn làm theo lời Bác”; phát hành 8 bản tin NT,VT; biểu dương 25 tập thể, trên 250 người NT,VT và các gương điển hình tiên tiến.

Các cấp bộ đoàn tỉnh tuyên truyền 16.956 buổi, với 470.556 lượt đoàn viên, thanh niên (ĐVTN) tham gia. Ban Thường vụ Tỉnh đoàn xuất bản 3.500 cuốn bản tin “Tuổi trẻ Xứ Lạng” chuyên đề về Hồ Chí Minh; Đội thanh niên xung kích cấp tỉnh trực tiếp tổ chức tuyên truyền tại các xã điểm xây dựng nông thôn mới, xã biên giới, thu hút trên 3.000 ĐVTN và nhân dân tham gia.

Các cơ quan truyền thông, báo chí trên địa bàn tỉnh thường xuyên duy trì, đưa tin, bài trên website của ngành, tổ chức chiếu phim tư liệu, tọa đàm về cuộc đời, sự nghiệp, tư tưởng, tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh. Ông Hoàng Xuân Thái, Giám đốc đài PT-TH Lạng Sơn cho biết: Thực hiện tuyên truyền về Chỉ thị 05, Đài tỉnh duy trì chuyên mục “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” trên sóng phát thanh 1 tuần/số, trên sóng truyền hình 1 tháng/2 số, chuyên mục “Người tốt, việc tốt” trên sóng phát thanh 1 tuần/ số, trên sóng truyền hình 1 tháng/8 số, tính từ tháng 6/2016 đến nay, ở cả 2 chuyên mục thực hiện tổng cộng là 336 số.

Cũng từ tháng 6/2016 đến nay, Báo Lạng Sơn có gần 400 tin, bài, ảnh đăng tải trên báo in và trang tin Lạng Sơn điện tử, phản ánh những hành động, việc làm thiết thực của các huyện, thành phố, cơ quan, đơn vị về thực hiện đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

Nhiều điển hình tiên tiến

Trong quá trình tuyên truyền thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW, trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn xuất hiện nhiều mô hình điển hình việc “làm theo” tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, tiêu biểu như: huyện Bắc Sơn có 20/20 xã, thị trấn duy trì các mô hình tiết kiệm theo gương Bác, với số tiền trên 660 triệu đồng; mô hình phát triển kinh tế gắn với phong trào thanh niên khởi nghiệp có hiệu quả của ĐVTN tại huyện Hữu Lũng; Đảng ủy Công an huyện Văn Lãng với mô hình tổ chức quyên góp kinh phí và phối hợp với công an các huyện biên giới xây dựng 2 nhà tình nghĩa cho cán bộ, chiến sĩ và hàng trăm tập thể, cá nhân điển hình tiêu biểu khác đã có những việc làm cụ thể, thiết thực trong học tập và làm theo gương Bác như: hiến đất, hỗ trợ làm đường giao thông nông thôn, xây dựng nhà văn hóa thôn, giữ gìn vệ sinh môi  trường…

Đồng chí Nông Văn Thảm, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy cho biết: Trong quá trình thực hiện Chỉ thị số 05, các cấp ủy, tổ chức đảng, cơ quan, đơn vị đã phát huy tinh thần chủ động, sáng tạo, lựa chọn các nội dung, hình thức tổ chức tuyên truyền phù hợp, sinh động, đạt hiệu quả thiết thực. Việc triển khai thực hiện chỉ thị cũng nhận được sự đồng tình ủng hộ của các cấp, ngành và nhân dân, tạo ra đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng trong toàn tỉnh. Qua đó nâng cao một bước chất lượng đội ngũ cán bộ, đảng viên, từng bước đẩy lùi suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, góp phần quan trọng vào việc thực hiện các nhiệm vụ phát triển kinh tế – xã hội, bảo đảm quốc phòng – an ninh, xây dựng Đảng, hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh.

PHÙNG KHIÊM