Thứ năm,  06/10/2022
Chi Lăng: Chú trọng đối thoại, tạo đồng thuận từ cơ sở
Chi Lăng: Chú trọng đối thoại, tạo đồng thuận từ cơ sở
- Thời gian qua, huyện Chi Lăng đã triển khai thực hiện có hiệu quả Quyết định số 320-QĐ/TU, ngày 13/6/2016 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về Quy chế đối thoại trực tiếp giữa người đứng đầu cấp ủy, chính quyền các cấp với Nhân dân. Qua đó, tạo đồng thuận từ cơ sở, thúc đẩy phát...
Một kỳ đại hội chi bộ thành công
Một kỳ đại hội chi bộ thành công
- Từ cuối tháng 4 đến đầu tháng 7/2022, các chi bộ trực thuộc đảng ủy cơ sở trên địa bàn tỉnh đã tổ chức đại hội nhiệm kỳ 2022 - 2025. Với sự quan tâm chỉ đạo sát sao của các cấp ủy Đảng, sự chuẩn bị chu đáo, kỹ lưỡng từ các chi bộ, kỳ đại...
Ngày cao điểm
Ngày cao điểm "Chiến sĩ tình nguyện vì văn minh đô thị"
Ngày cao điểm "Chiến sĩ tình nguyện vì văn minh đô thị" năm nay được Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh chỉ đạo đồng loạt triển khai trên toàn quốc tới 100% Đoàn cơ sở khu vực đô thị. "Chiến sĩ tình nguyện vì văn minh đô thị" là một trong 5 nội dung của phong trào "Tình...
Giữ nghiêm kỷ luật của Đảng
Giữ nghiêm kỷ luật của Đảng
- Thực hiện Chỉ thị 16-CT/TU ngày 3/8/2017 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về tăng cường công tác kiểm tra, giám sát và kỷ luật của Đảng giai đoạn 2017 - 2020 và những năm tiếp theo, gắn với triển khai thực hiện các chỉ thị, nghị quyết của Đảng, nhiệm vụ chính trị của địa phương,...