Thứ bảy,  02/07/2022

Phát triển đảng: Cách làm của Bắc Sơn

(LSO) – Trong hơn 8 tháng qua, trong khi một số đảng bộ trực thuộc Đảng bộ tỉnh khó khăn trong việc kết nạp đảng viên mới, thì Đảng bộ huyện Bắc Sơn kết nạp được 182 đảng viên, đạt 88,78% chỉ tiêu. Trong đó,  nhiều xã, thị trấn vượt chỉ tiêu như thị trấn Bắc Sơn, các xã: Long Đống, Vũ Sơn, Trấn Yên…

Ông Nguyễn Hữu Bình, Phó Trưởng Ban Tổ chức Huyện ủy cho biết: Để hoàn thành chỉ tiêu phát triển đảng viên, ngay từ đầu năm, căn cứ đăng ký chỉ tiêu phát triển đảng của các chi, đảng bộ trực thuộc, Huyện ủy xây dựng kế hoạch, giao chỉ tiêu cụ thể cho các chi, đảng bộ thực hiện; phân công các đồng chí ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ, Ban Thường vụ Huyện ủy phụ trách địa bàn, hằng tháng dự sinh hoạt, theo dõi, đôn đốc các tổ chức cơ sở đảng thực hiện công tác phát triển đảng; chỉ đạo Ban Tổ chức Huyện ủy phối hợp với Trung tâm Bồi dưỡng chính trị huyện và các xã mở các lớp bồi dưỡng nhận thức về Đảng, trong đó chú trọng mở lớp tại các xã, cụm xã để tạo điều kiện cho quần chúng ưu tú được tham gia học tập. Công tác tập huấn nghiệp vụ công tác đảng cũng được quan tâm, do đó nâng cao hiệu quả  thẩm định hồ sơ kết nạp Đảng ngay từ cơ sở.

Cán bộ Ban Tổ chức Huyện ủy Bắc Sơn (trái) hướng dẫn cán bộ cơ sở khai bổ sung lý lịch của người xin vào Đảng

Thị trấn Bắc Sơn với đặc thù là người dân chủ yếu làm nghề sản xuất, kinh doanh dịch vụ, để phát triển đảng viên, thị trấn chú trọng tuyên truyền, giáo dục, bồi dưỡng và phát hiện các nhân tố điển hình. Ông Bùi Huynh Kiên, Bí thư Đảng ủy cho biết: Năm 2018, huyện giao cho thị trấn phát triển 7 đảng viên, nhưng hiện tại, chúng tôi đã kết nạp được 11 đảng viên, trong đó, đối tượng kết nạp chủ yếu là ở các thôn, khu dân cư và trường học. Cách làm của thị trấn là thông qua các phong trào thi đua của các tổ chức đoàn thể, hội, cứ 6 tháng, 1 năm các chi hội họp đánh giá, phân loại, rồi lựa chọn những quần chúng ưu tú gửi lên chi bộ, chi bộ xét thấy đủ tiêu chuẩn sẽ gửi lên trên để bồi dưỡng theo dõi, giúp đỡ và kết nạp. Tính từ năm 2015 đến nay, thị trấn đã bồi dưỡng được 66 quần chúng ưu tú và đã kết nạp tổng cộng là 34 người, mục tiêu phấn đấu từ nay đến hết năm sẽ phát triển từ 2 đến 3 đảng viên.

Không chỉ thị trấn Bắc Sơn, công tác phát triển đảng ở Đảng bộ xã Long Đống cũng thuận lợi. Ông Hoàng Công Thiện, Bí thư Đảng ủy xã cho biết: Đảng bộ có 18 chi bộ trực thuộc, tính đến đầu tháng 9/2018, xã phát triển được 15 đảng viên, trong khi chỉ tiêu của năm là 12 người, trong đó có 9 đảng viên nông thôn, còn lại là trường học. Để làm được điều này, Đảng ủy xã đã phối hợp với Đảng ủy xã Quỳnh Sơn mở lớp đối tượng đảng theo cụm với trên 60 quần chúng ưu tú, trong đó riêng Long Đống 50 học viên. Bên cạnh đó, hằng năm, Đảng ủy giao chỉ tiêu cho các chi bộ để phấn đấu kết nạp từ 1 đến 2 đảng viên. Trên cơ sở lựa chọn  quần chúng ưu tú từ các phong trào thi đua của các tổ chức đoàn thể, trường  học, hằng năm, xã vận động thanh niên đi làm ăn xa khi về tích cực tham gia các phong trào của xã, của thôn, từ đó lựa chọn đưa vào nguồn để cấp ủy xem xét. Do đó, từ năm 2015 đến nay, Đảng ủy đều hoàn thành chỉ tiêu phát triển đảng viên.

Theo thống kê của Ban Tổ chức Huyện ủy Bắc Sơn, tính đến ngày 4/9, đã có 32 chi, đảng bộ trên tổng số 54 chi, đảng bộ trong toàn huyện kết nạp được đảng viên mới, trong đó có những Đảng bộ kết nạp đạt cao như: Trấn Yên (15), Long Đống (15), Chiêu Vũ (12), Hưng Vũ, thị trấn Bắc Sơn, Tân Thành (11), Trung tâm Y tế (12), Đồng Ý (9), Vũ Sơn, Tân Tri (7)… Với cách làm sáng tạo, hiệu quả nên từ đầu nhiệm kỳ đại hội 2015 – 2020 đến nay, mỗi năm, Đảng bộ huyện Bắc Sơn đều phát triển trên 200 đảng viên trở lên, hoàn thành và hoàn thành vượt mức chi tiêu được giao, qua đó bổ sung kịp thời nguồn cán bộ cho các chi, đảng bộ cơ sở, từng bước nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của các tổ chức đảng, nhất là chi bộ cơ sở.

PHÙNG KHIÊM