Thứ tư,  08/12/2021

Củng cố tổ chức cơ sở đảng ở Bắc Sơn: Khắc phục yếu kém từ cơ sở

(LSO) – Bằng các giải pháp cụ thể, sát thực tiễn, Huyện ủy Bắc Sơn tập trung lãnh đạo, chỉ đạo củng cố tổ chức cơ sở đảng nhằm nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của các chi, đảng bộ trực thuộc. Qua đó, dần khắc phục những tồn tại, hạn chế, tạo chuyển biến rõ nét ở cơ sở.

Ông Nguyễn Hữu Bình, Phó Trưởng Ban Tổ chức Huyện ủy cho biết: Thực hiện Đề án Nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động của tổ chức cơ sở đảng và chi bộ trực thuộc đảng uỷ cơ sở trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn, giai đoạn 2016 – 2020, Ban Thường Vụ (BTV) Huyện ủy ban hành kế hoạch số 32-KH/HU, ngày 11/11/2016 triển khai thực hiện đề án. Theo đó, Huyện ủy xác định các chi, đảng bộ trực thuộc cần củng cố để tổ chức đảng ngày càng vững mạnh; đồng thời từng năm, Huyện ủy chủ động lựa chọn các chi, đảng bộ yếu kém để củng cố nhằm nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu.

Năm 2017, Đảng bộ xã Đồng Ý được BTV Huyện ủy chọn đơn vị điểm để củng cố, nâng cao năng lực lãnh đạo, vì năm 2016, đảng bộ này được đánh giá không hoàn thành nhiệm vụ… Để khắc phục, BTV Huyện ủy ban hành Kế hoạch số 49, ngày 4/5/2017 về tập trung lãnh đạo, chỉ đạo nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của Đảng trong năm 2017 và những năm tiếp theo, trong đó tập trung vào củng cố Đảng bộ xã Đồng Ý.

Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy xã Vạn Thủy (bên trái) xem xét hồ sơ đánh giá phân loại đảng viên năm 2018

Để “vực dậy” đảng bộ này, BTV Huyện ủy đã tăng cường 1 cán bộ lãnh đạo, quản lý của huyện  làm Chủ tịch UBND xã; thành lập tổ công tác của huyện về củng cố, kiện toàn tổ chức cơ sở đảng yếu kém tại Đảng bộ xã Đồng Ý để triển khai các nội dung: công tác tư tưởng, chính trị trong cán bộ, đảng viên và nhân dân; củng cố, nâng cao năng lực lãnh đạo của Đảng ủy, điều hành của UBND …

Qua một thời gian thực hiện việc củng cố, hoạt động của Đảng uỷ, HĐND, UBND, Uỷ ban MTTQ và các đoàn thể dần đi vào nền nếp, tập thể đã có sự đoàn kết. Nhận thức của đội ngũ lãnh đạo về nhiệm vụ của mình rõ hơn, năng lực lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành được nâng lên. Đồng thời tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội ổn định; kinh tế có bước phát triển, đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân được cải thiện…

Trong năm 2017, người dân xã Đồng Ý đã đoàn kết đóng góp công sức, tiền của để xây dựng cơ sở hạ tầng như: bê tông được hơn 9 km đường trục thôn, xóm; trên 13 km đường ngõ xóm; xây dựng, nâng cấp được các nhà văn hóa thôn có đủ 80 chỗ ngồi trở lên…Với những nỗ lực đó, năm 2017, xã Đồng Ý đạt chuẩn nông thôn mới, đảng bộ được đánh giá là trong sạch, vững mạnh. Từ đó đến nay, Đảng ủy vẫn luôn lãnh đạo, chỉ đạo hiệu quả để các chỉ tiêu về xây dựng đảng, chính quyền đạt hiệu quả cao.

Sau Đồng Ý, năm 2018, Đảng bộ xã Nhất Tiến được BTV Huyện ủy chọn làm đơn vị để củng cố (năm 2017, Nhất Tiến được đánh giá chỉ hoàn thành nhiệm vụ). BTV Huyện ủy đã ban hành Kế hoạch số 82, ngày 14/5/2018 về tập trung lãnh đạo, chỉ đạo nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của Đảng trong năm 2018, trong đó tập trung vào củng cố Đảng bộ xã Nhất Tiến.

Để tạo sự chuyển biến trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo phát triển kinh tế – xã hội, đảm bảo quốc phòng – an ninh và xây dựng hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh, đồng thời hoàn thành các tiêu chí theo mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới theo kế hoạch đề ra, BTV Huyện ủy đã tăng cường 2 cán bộ lãnh đạo quản lý là phó trưởng phòng cấp huyện, chỉ định tham gia cấp ủy xã, trong đó 1 đồng chí giữ chức vụ Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND xã; 1 đồng chí giữ chức vụ Phó Bí thư Đảng ủy.

Ông Dương Văn Rum, Bí thư Đảng ủy xã Nhất Tiến cho biết: Đảng ủy được cấp trên thường xuyên chỉ đạo, hướng dẫn về phương pháp, cách thức làm việc, giải quyết, xử lý các công việc còn tồn đọng; rút kinh nghiệm những việc làm chưa tốt… Đồng thời chấn chỉnh tác phong, lề lối làm việc, nâng cao tinh thần trách nhiệm, ý thức tổ chức kỷ luật của đội ngũ cán bộ, công chức…

Nhờ đó, việc thực hiện nhiệm vụ về công tác Đảng, chính quyền của xã có chuyển biến so với trước: hiện nay xã còn 188 hộ nghèo (chiếm 21,5%), giảm 7,3% so với năm 2017; thu nhập bình quân đầu người hiện đạt 21,3 triệu đồng; vận động nhân dân đóng góp tiền mua vật liệu, đóng góp ngày công làm đường bê tông ngõ xóm được hơn 2 km. Kết quả, xã Nhất Tiến đã đạt 10/19 tiêu chí. Năm 2018, Đảng bộ xã được đánh giá hoàn thành tốt nhiệm vụ.

Nhờ thực hiện tốt các biện pháp củng cố tổ chức cơ sở đảng, Đảng bộ huyện Bắc Sơn đã xây dựng hệ thống chính trị vững mạnh, đảm bảo sự lãnh đạo của Đảng trên tất cả các lĩnh vực của đời sống xã hội. Năm 2017, toàn huyện có 33/55 chi, đảng bộ trực thuộc đạt trong sạch, vững mạnh; 85% đảng viên hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên.

THANH MAI