Thứ hai,  06/12/2021

Lộc Bình: Hiệu quả từ tuyên truyền miệng

(LSO) – Nhận thức rõ tầm quan trọng của tuyên truyền miệng, thời gian qua, các cấp ủy đảng trên địa bàn huyện Lộc Bình đã có nhiều nỗ lực để công tác này phát huy hiệu quả, đảm bảo phù hợp với thực tiễn và nhận thức của cán bộ, đảng viên và quần chúng nhân dân. Qua đó góp phần hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị ở địa phương.

Ông Lâm Văn Viên, Trưởng Ban Tuyên giáo Huyện ủy cho biết: Đội ngũ báo cáo viên (BCV), tuyên truyền viên (TTV) là những nhân tố quan trọng, là “cầu nối” đưa chỉ thị, nghị quyết của Đảng đi vào cuộc sống. Nhận thức được điều đó, hằng năm, Ban Tuyên giáo Huyện ủy chủ động tham mưu cho Thường trực Huyện ủy kiện toàn đội ngũ này, chú ý lựa chọn những người có tinh thần trách nhiệm cao trong công việc, có phương pháp vận động, thuyết phục quần chúng; tạo điều kiện thuận lợi để các BCV tham gia các lớp tập huấn, bồi dưỡng… để nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ. Thường xuyên kiểm tra, đôn đốc để thực sự nâng cao chất lượng và hiệu quả công tác tuyên truyền miệng ở cơ sở. Đồng thời, đơn vị tham mưu xây dựng kế hoạch tuyên truyền đảm bảo đáp ứng yêu cầu của cấp trên và tình hình thực tế của địa phương.

Ông Lộc Văn Sơn, xã Đồng Bục bên mảnh đất gia đình hiến để xây dựng nhà văn hóa thôn Pò Lạn

Năm 2018, xã Đồng Bục về đích nông thôn mới, kinh tế có nhiều khởi sắc; an ninh, trật tự an toàn xã hội ổn định, đời sống người dân tiếp tục được cải thiện. Có được kết quả này là do nỗ lực của cấp ủy, chính quyền trong công tác vận động, tuyên truyền sâu rộng trong nhân dân, nhất là thông qua những cuộc tuyên truyền miệng.

Ông Bùi Văn Khiêm, Bí thư Đảng ủy xã Đồng Bục cho biết: Những chuyển biến rõ nét trong phát triển kinh tế và xây dựng nông thôn mới ở xã có sự đóng góp rất lớn từ công tác tuyên truyền ở cơ sở, giúp xã hoàn thành nhiều chỉ tiêu khó mà không đòi hỏi sự đầu tư của Nhà nước như việc người dân chủ động hiến đất xây dựng các công trình mà không đòi bất cứ quyền lợi nào… Tiêu biểu như gia đình các ông: Lộc Văn Sơn, Lộc Văn Kỳ, Lộc Hữu Phương… qua tuyên truyền đã tự nguyện hiến đất để xây dựng nhà văn hóa thôn.

Hay như thị trấn Na Dương, nhờ tuyên truyền miệng hiệu quả mà các nhiệm vụ trọng tâm trong năm 2018 của Đảng ủy hoàn thành rõ nét. Theo như trên giao, thị trấn Na Dương trong năm 2018 cần sáp nhập 2 khu thành 1. Qua khảo sát, lấy ý kiến và nhận được sự đồng tình ủng hộ của nhân dân, thị trấn Na Dương sáp nhập 4 khu thành 2 khu: khu 7 sáp nhập với khu 9; khu 8 sáp nhập với khu 10, vượt chỉ tiêu trên giao. Có được kết quả này là do trong quá trình tuyên truyền, vận động, chi ủy các chi bộ đã giải đáp kịp thời những thắc mắc của người dân, giúp họ thấy được những lợi ích trong việc sáp nhập… nên nhận được sự đồng thuận cao.

Hiện nay, toàn huyện Lộc Bình có 20 BCV cấp huyện, 185 tuyên truyền viên (TTV) cơ sở. Từ năm 2018 đến nay, đội ngũ BCV, TTV từ huyện đến cơ sở tuyên truyền miệng được gần 1.100 cuộc với hơn 63.100 lượt người nghe. Trong đó, BCV cấp huyện thực hiện được 185 cuộc với hơn 17.100 lượt người nghe; TTV thực hiện được hơn 900 cuộc với gần 46 nghìn lượt người nghe. Nội dung tuyên truyền người dân chấp hành chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước; triển khai, quán triệt học tập các chỉ thị, nghị quyết các cấp; chuyên đề học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; định hướng tuyên truyền; các vấn đề của đời sống xã hội…

Do làm tốt công tác tuyên truyền miệng đã góp phần định hướng tư tưởng cho cán bộ, đảng viên và nhân dân trước các vấn đề thời sự quan trọng trong nước và quốc tế; tạo động lực để phát triển mọi mặt của đời sống xã hội. Trong năm 2018, Huyện ủy Lộc Bình có 1/10 nhiệm vụ trọng tâm được cấp trên đánh giá là hoàn thành xuất sắc; 8/10 nhiệm vụ được đánh giá hoàn thành tốt, tiêu biểu như: công tác xây dựng nông thôn mới; tinh giản biên chế, sắp xếp các thôn, bản, khu phố theo tinh thần Nghị quyết số 18, 19 của Trung ương; công tác kiểm tra, giám sát… Từ đó, tạo sự thống nhất tư tưởng trong Đảng, đồng thuận trong xã hội, củng cố niềm tin của cán bộ, đảng viên và nhân dân với Đảng, đảm bảo ổn định chính trị, trật tự an toàn xã hội, thúc đẩy sự nghiệp phát triển kinh tế – xã hội của huyện.

THANH MAI