Thứ tư,  20/10/2021

Thành phố Lạng Sơn: Phát triển Đảng trong doanh nghiệp ngoài Nhà nước

(LSO) – Những năm gần đây, bằng nhiều giải pháp đồng bộ, công tác xây dựng, phát triển tổ chức đảng trong các doanh nghiệp ngoài nhà nước (DNNNN) trên địa bàn thành phố đã đạt một số kết quả nhất định.

Ông Phạm Đức Huân, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy cho biết: Ngoài việc xác định phát triển Đảng trong DNNNN là nhiệm vụ thường xuyên, trọng tâm, hằng năm, Thường trực Thành ủy chủ động ban hành kế hoạch cụ thể; theo dõi sát sao, nắm chắc thực trạng hoạt động của doanh nghiệp đã có tổ chức Đảng; đồng thời thường xuyên khảo sát thực tế, gặp gỡ các doanh nghiệp, công ty xem xét nếu đủ điều kiện thì vận động họ thành lập chi bộ…

Hằng năm, Thành ủy đều xây dựng kế hoạch cụ thể về công tác phát triển Đảng, trong đó có giao cụ thể chỉ tiêu kết nạp đảng viên mới cho nhóm chi bộ doanh nghiệp. Như năm 2018, Thành ủy ban hành Kế hoạch 77-KH/TU ngày 12/2/2018, đề cập rõ kết nạp trên 140 đảng viên mới, trong đó, đảng viên thuộc DNNNN từ 14 đảng viên trở lên; giao cụ thể: Chi bộ Công ty TNHH Thiên Phú 2 đảng viên; Chi bộ Công ty TNHH Một thành viên Xe đạp DK Việt Nhật 2 đảng viên; Chi bộ Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng và Phát triển Việt Bắc 2 đảng viên… Việc giao chỉ tiêu cụ thể dựa trên tình hình thực tế sau khi đã khảo sát, nếu các công ty, doanh nghiệp đã có nguồn thì mới đưa vào kế hoạch.

Phó Bí thư Thường trực Thành ủy trao quyết định thành lập Chi bộ Công ty TNHH Huy Hoàng 

Chi bộ Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng và Phát triển Việt Bắc là một trong những chi bộ rất quan tâm phát triển Đảng, dù mới thành lập từ tháng 6/2016 với 3 đảng viên ban đầu, nhưng đến nay, chi bộ đã có 8 đảng viên. Năm 2018, chi bộ kết nạp 2 đảng viên mới, đạt chỉ tiêu giao. Qua việc trao đổi thường xuyên với Thành ủy, chi bộ công ty tháo gỡ được một số khó khăn và có hướng đi rõ ràng hơn trong phát triển Đảng. Chủ trương của cấp trên cũng như chi bộ là chú trọng chất lượng, không chạy theo số lượng. Bởi vậy, ngay từ quá trình cử quần chúng ưu tú đi học cảm tình Đảng, chi ủy đã tìm hiểu kỹ về tư tưởng, tâm lý của người lao động trong suốt quá trình làm việc. Hiện tại, chi bộ có 1 quần chúng ưu tú học xong lớp cảm tình Đảng, dự kiến kết nạp trong năm nay.

Hiện nay, Đảng bộ thành phố Lạng Sơn có 68 tổ chức cơ sở đảng trực thuộc với hơn 6.600 đảng viên, trong đó có 19 tổ chức cơ sở đảng thuộc nhóm DNNNN với hơn 230 đảng viên. Từ năm 2018 đến nay, nhóm này kết nạp được 21 đảng viên, thành lập mới được 2 chi bộ.

Đầu năm 2019, Chi bộ Công ty TNHH Huy Hoàng được thành lập. Ông Nguyễn Mạnh Tuấn, Bí thư chi bộ cho biết: Sau khi thành lập chi bộ, chúng tôi chuyển sinh hoạt đảng cho các đảng viên đang sinh hoạt từ nơi cư trú đến doanh nghiệp, dù mới chỉ có 4 đảng viên nhưng cũng phần nào tạo thuận lợi cho người lao động. Thời gian tới, chi ủy chi bộ sẽ nỗ lực phát huy vai trò hạt nhân lãnh đạo, động viên người lao động phát huy sáng kiến, có nhiều đóng góp cho công ty.

Ông Phạm Đức Huân cho biết thêm: Ban Thường vụ Thành ủy xác định những năm tới đây phải tập trung làm tốt hơn nhiệm vụ này. Đối với những doanh nghiệp mới thành lập, Thành ủy sẽ theo dõi sát sao để định hướng, hỗ trợ tháo gỡ khó khăn, phấn đấu nâng dần đảng viên thuộc nhóm DNNNN. Đối với những doanh nghiệp đã có tổ chức đảng sẽ tiếp tục chỉ đạo xây dựng, bổ sung quy chế làm việc của cấp ủy, quy chế phối hợp hoạt động giữa cấp ủy, ban giám đốc, các tổ chức đoàn thể trong doanh nghiệp, để tạo sự đồng bộ, thống nhất trong lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ của doanh nghiệp.

HOÀNG MAI