Thứ bảy,  04/12/2021

Đảng bộ Nông Lâm trường 461: Chú trọng công tác kiểm tra, giám sát

(LSO) – Những năm qua, Đảng ủy Nông Lâm trường 461, Đoàn kinh tế quốc phòng 338 luôn chú trọng công tác kiểm tra, giám sát (KTGS), thi hành kỷ luật (THKL) của Đảng, coi đây là một trong những nhiệm vụ trọng tâm, góp phần tăng cường sự đoàn kết, thống nhất, giữ vững kỷ cương, kỷ luật của Đảng, xây dựng Đảng bộ trong sạch vững mạnh (TSVM).

Đảng bộ Nông Lâm trường 461 hiện có 4 chi bộ trực thuộc với trên 40 đảng viên. Hằng năm, Đảng ủy và UBKT Đảng ủy chủ động xây dựng chương trình KTGS gắn với thực tế nhiệm vụ chính trị của Đảng bộ. Trong đó, tập trung KTGS việc thực hiện các nội dung, chủ đề theo Nghị quyết của Đảng ủy, việc thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” gắn với thực hiện Nghị quyết TW4 (khoá XII); Chỉ thị xây dựng chi bộ “4 tốt, 3 không” và cuộc vận động “Phát huy truyền thống, cống hiến tài năng, xứng danh bộ đội Cụ Hồ”.

Cán bộ và trí thức trẻ tình nguyện Nông Lâm trường 461 chăm sóc vườn ươm

Năm 2018, Đảng bộ đã quán triệt, triển khai đầy đủ, kịp thời các quy định của Điều lệ Đảng, nghị quyết, chỉ thị, kết luận, quyết định, quy định của cấp trên về công tác KTGS. Đồng thời, UBKT Đảng ủy chủ động rà soát, sửa đổi, bổ sung quy chế trong việc thực hiện nhiệm vụ KTGS và THKL của Đảng; tăng cường nắm tình hình, phát hiện dấu hiệu vi phạm của tổ chức đảng và đảng viên để phục vụ công tác KTGS. Đảng ủy đã lãnh đạo, chỉ đạo toàn diện hoạt động công tác KTGS, xây dựng kế hoạch và tổ chức KTGS chặt chẽ, đúng quy trình. Quá trình KTGS tổ chức đảng, đảng viên được thực hiện nghiêm túc, đảm bảo đúng quy định của Điều lệ Đảng và Điều lệnh quản lý bộ đội.

Kết quả, Đảng ủy đã kiểm tra 13 đảng viên, giám sát 18 đảng viên đúng thủ tục nguyên tắc và kiểm tra theo điểm 2 điều 30 Điều lệ Đảng đối với chi bộ khối đội; UBKT Đảng ủy giám sát chuyên đề với chi bộ Ban hậu cần, kỹ thuật, tài chính. Qua KTGS đã làm rõ ưu điểm, khuyết điểm của tổ chức Đảng và đảng viên, phát hiện, biểu dương những tổ chức, cá nhân thực hiện tốt chức trách, nhiệm vụ; kịp thời chỉ đạo uốn nắn, khắc phục những hạn chế, khuyết điểm. Từ đó, nâng cao nhận thức, trách nhiệm của tổ chức Đảng và đảng viên trong việc chấp hành Điều lệ Đảng, thực hiện nghị quyết, chỉ thị của Đảng, rèn luyện kỷ luật, giữ gìn đạo đức, lối sống trong sinh hoạt, góp phần ngăn ngừa những vi phạm, khuyết điểm ngay từ cơ sở.

Thượng tá Mã Minh Phương, Bí thư Đảng ủy, Chính trị viên Nông lâm trường 461 cho biết: Công tác KTGS và thi hành kỷ luật của Đảng luôn được Đảng bộ nghiêm túc thực hiện và coi đây là nhiệm vụ trọng tâm; việc KTGS đối với cán bộ, đảng viên tập trung vào nội dung chấp hành các quy định của Điều lệ Đảng; việc kiểm điểm theo tinh thần Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) gắn với thực hiện Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị; việc thực hiện Quy định về những điều đảng viên không được làm; chấp hành nguyên tắc tập trung dân chủ, giữ gìn đoàn kết nội bộ; vai trò, trách nhiệm của người đứng đầu cấp ủy, chỉ huy trong thực hiện chức trách, nhiệm vụ được giao. Qua KTGS đã phát huy hiệu quả việc đấu tranh ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống của cán bộ, đảng viên, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ; năm 2018, Đảng bộ giữ vững TSVM.

Năm 2019, Ban Thường vụ Đảng ủy tiếp tục tập trung lãnh đạo, chỉ đạo tăng cường đổi mới phương pháp, nội dung nhằm nâng cao hiệu quả công tác KTGS; chú trọng KTGS người đứng đầu cấp ủy, chỉ huy trong việc thực hiện chức trách, nhiệm vụ được giao.

NÔNG ĐÌNH QUANG