Thứ sáu,  01/12/2023

Củng cố tổ chức cơ sở đảng ở Văn Lãng: Tạo sức bật từ cơ sở

(LSO) – Những năm trở lại đây, các tổ chức cơ sở đảng thuộc Đảng bộ huyện Văn Lãng từng bước nâng cao năng lực, sức chiến đấu. Có được kết quả đó là nhờ sự chỉ đạo sát sao từ phía Huyện ủy, sự quyết tâm từ cơ sở với những giải pháp cụ thể để tháo gỡ khó khăn.

Hằng năm, Ban Thường vụ (BTV) Huyện ủy lựa chọn một số chi, đảng bộ yếu kém để tập trung lãnh đạo, chỉ đạo nâng cao năng lực, sức chiến đấu cho đơn vị đó. Cụ thể theo kết quả đánh giá phân loại cuối năm, tổ chức cơ sở đảng nào không hoàn thành nhiệm vụ hay chỉ hoàn thành nhiệm vụ sẽ được BTV lựa chọn để giúp đỡ. Việc này được ban hành kế hoạch cụ thể, phân công nhiệm vụ rõ ràng cho các ban xây dựng Đảng và những đồng chí trong BTV Huyện ủy.

Bà Bế Thị Vẫn, Trưởng Ban Tổ chức Huyện ủy cho biết: Bám sát các văn bản chỉ đạo, hướng dẫn của cấp trên, BTV Huyện ủy chủ động ban hành kế hoạch thực hiện; đồng thời chỉ đạo các đảng bộ đã được chọn để củng cố nghiêm túc thực hiện, đưa ra phương hướng cụ thể khắc phục các mặt hạn chế trước đó khiến đảng bộ không hoàn thành nhiệm vụ. Như năm 2017, BTV lựa chọn Đảng bộ xã Gia Miễn; năm 2018 lựa chọn Đảng bộ xã Tân Mỹ.

Bí thư Chi bộ quân sự, Đảng bộ xã Tân Mỹ đọc quyết định kết nạp đảng viên năm 2019

Năm 2017, Huyện ủy lựa chọn Đảng bộ xã Gia Miễn là đơn vị để huyện giúp đỡ nâng cao năng lực, sức chiến đấu. Một trong những điều vướng của Đảng bộ này là việc duy trì sinh hoạt định kỳ ở các chi bộ chưa nghiêm túc. Chỉ có một vài chi bộ sinh hoạt đủ 12 kỳ/năm, còn có những chi bộ sinh hoạt dưới 10 kỳ/năm, như chi bộ Nặm Bao năm 2016 chỉ sinh hoạt 6 kỳ/năm. Nguyên nhân là do chi bộ ít đảng viên, phần lớn lại coi nhẹ việc sinh hoạt nên thực hiện không đúng quy định.

Để chấn chỉnh, đoàn công tác của huyện đã nhiều lần xuống tham dự sinh hoạt trực tiếp, đồng thời Đảng ủy xã phân công cụ thể đảng ủy viên phụ trách từng chi bộ, dự sinh hoạt đầy đủ; theo dõi, kiểm tra quá trình triển khai các nghị quyết, kế hoạch. Từ khi thực hiện đến nay, 16/16 chi bộ đã duy trì được nền nếp sinh hoạt, có sổ ghi chép, nội dung sinh hoạt đầy đủ, đa dạng hơn trước.

Hay như năm 2018, Đảng bộ xã Tân Mỹ được chọn làm đơn vị để củng cố. Một trong những vướng mắc của đảng bộ này là công tác phát triển Đảng hằng năm gặp khó khăn, bởi vậy, Đảng ủy chú trọng làm tốt công tác tuyên truyền để nhiều quần chúng ưu tú có động lực phấn đấu vào Đảng; kết nạp đảng viên mới đủ chỉ tiêu nhưng vẫn phải đảm bảo chất lượng. Ở Đảng bộ xã Tân Mỹ có những chi bộ nhiều năm liền không kết nạp được đảng viên nào, như chi bộ Pò Cại, Nà Mò…

Ông Hoàng Văn Ngọc, Bí thư Đảng ủy xã Tân Mỹ cho biết: Trong năm 2018, Đảng ủy chủ động mở một lớp tập huấn về công tác xây dựng đảng cho cấp ủy viên, bí thư, phó bí thư chi bộ…để nâng cao năng lực, nhận thức về công tác xây dựng Đảng…Để gỡ bỏ vướng mắc về công tác phát triển đảng, chúng tôi nhận thấy tuyên truyền là cách thức hữu hiệu để thay đổi nhận thức của quần chúng, nhất là đoàn viên thanh niên. Dần gạt bỏ tâm lý vào đảng bị gò bó về mặt pháp lý khi đi nước ngoài làm ăn, vào đảng sẽ nhiều “rắc rối”… Đảng ủy cùng ban chi ủy các chi bộ phải đến tận nơi làm “công tác tư tưởng”, động viên, khích lệ… Qua một thời gian, những hạn chế trước đó dần khắc phục. Năm 2018, chi bộ Pò Cại đã kết nạp được 1 đảng viên mới (sau 4 năm không kết nạp được đảng viên nào), chi bộ Nà Mò kết nạp 1 đảng viên ( sau 2 năm không kết nạp được)…

Từ việc lựa chọn các đơn vị chưa mạnh để củng cố mà Đảng bộ huyện Văn Lãng đã dần nâng cao được sức chiến đấu của các tổ chức cơ sở Đảng. Cả Đảng bộ xã Gia Miễn và Đảng bộ xã Tân Mỹ sau khi được giúp đỡ đều có kết quả đánh giá phân loại cuối năm cao hơn năm trước, từ hoàn thành nhiệm vụ lên hoàn thành tốt nhiệm vụ. Năm 2018, toàn Đảng bộ huyện có 49/53 tổ chức cơ sở đảng được đánh giá hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên, đạt 92,45%; Đảng bộ huyện được cấp trên đánh giá hoàn thành tốt nhiệm vụ.

Năm 2019, BTV Huyện ủy lựa chọn Đảng bộ xã Thụy Hùng để tiếp tục giúp đỡ; đồng thời theo dõi sát sao các tổ chức cơ sở đảng khác để khắc phục hạn chế, vướng mắc còn tồn tại.

THANH MAI