Thứ tư,  07/06/2023

Thực hiện bí thư đồng thời là chủ tịch UBND ở Cao Lộc: Hiệu quả bước đầu

(LSO) – Khi triển khai thí điểm chủ trương về nhất thể hóa chức danh bí thư cấp ủy đồng thời là chủ tịch UBND xã, Huyện ủy Cao Lộc đã xác định rõ những thuận lợi, khó khăn của địa phương để từ đó có phương án lựa chọn nhân sự đáp ứng được yêu cầu về tiêu chuẩn, năng lực, trách nhiệm để thực hiện có hiệu quả các nhiệm vụ chính trị.

Chủ trương nhất thể hóa chức danh bí thư cấp ủy đồng thời là chủ tịch UBND cấp xã được huyện Cao Lộc thực hiện thí điểm năm 2018 tại xã Gia Cát – xã đạt chuẩn nông thôn mới. Bước sang năm 2019, chủ trương này được huyện Cao Lộc tiếp tục thực hiện tại 3 xã gồm: Hòa Cư, Hải Yến và Cao Lâu. Như vậy, đến giữa tháng 9/2019, toàn huyện Cao Lộc đã thực hiện được tại 4 xã/23 đơn vị hành chính cấp xã, thị trấn của huyện, chiếm 17,4% số đơn vị hành chính.

Đồng chí Đặng Đức Sơn, Bí thư, Chủ tich UBND xã Gia Cát (bên trái) trao đổi và giải quyết công việc với đồng chí Phó Chủ tịch UBND xã

Ông Liễu Văn Chiến, Trưởng Ban Tổ chức Huyện ủy Cao Lộc cho biết: Chủ trương nhất thể hóa chức danh bí thư cấp ủy đồng thời là chủ tịch UBND cấp xã trước đây đã được Trung ương thực hiện thí điểm, nhưng với tỉnh Lạng Sơn nói chung và huyện Cao Lộc nói riêng thì đây là vấn đề còn mới mẻ. Vì thế khi thực hiện, Ban Thường vụ Huyện ủy đã tập trung triển khai chủ trương này với những bước đi, lộ trình chặt chẽ, phù hợp, xây dựng kế hoạch, biện pháp triển khai đồng bộ.

Trước hết, huyện lựa chọn xã có điều kiện kinh tế khá, đoàn kết nội bộ cơ sở cao, sau đó mới thực hiện tại các xã khó khăn, phức tạp hơn. Đối với cán bộ được lựa chọn đảm nhận chức danh bí thư cấp ủy đồng thời là chủ tịch UBND cấp xã nhất thiết phải là người đã trải qua chức danh chủ tịch UBND xã. Về tiêu chuẩn cán bộ, ngoài các tiêu chuẩn chung các đối tượng nằm trong kế hoạch lựa chọn phải có 3 năm liên tục thực hiện tốt nhiệm vụ được giao, có năng lực quy tụ tốt và uy tín tại địa phương. Bên cạnh đó, tại các địa phương thực hiện chủ trương bí thư cấp ủy đồng thời là chủ tịch UBND, Ban Thường vụ Huyện ủy đều phân công cán bộ theo dõi, giúp đỡ.

Khảo sát thực tế tại xã Gia Cát cho thấy: thực hiện chủ trương bí thư cấp ủy đồng thời là chủ tịch UBND xã, các chỉ tiêu về kinh tế – xã hội, xây dựng hệ thống chính trị tại cơ sở chuyển biến tích cực.  Nhất là trên lĩnh vực phát triển kinh tế, duy trì và nâng cao các tiêu chí của xã đạt chuẩn nông thôn mới, giải quyết đơn thư khiếu nại và đời sống người dân được cải thiện, tỷ lệ hộ nghèo giảm. Cụ thể, trên lĩnh vực phát triển sản xuất, xã đã tận dụng tối đa lợi thế về đất đai để phát triển vùng rau, củ, quả và cây ăn quả. Hiện diện tích cây rau đã được người dân luân canh tăng vụ đạt gần 350 ha và cây hồng Bảo Lâm được người dân trồng mới trong năm 2018 và 2019 đạt 35 ha. Ngoài ra, xã đã kiện toàn hoạt động của Hợp tác xã Rau củ quả xã Gia Cát để hoạt động bài bản tạo mô hình sản xuất hiệu quả để nhân rộng.

Từ biện pháp triển khai cẩn trọng, có chọn lọc, qua theo dõi các đơn vị thực hiện nhất thể hóa bí thư đồng thời là chủ tịch UBND, dù thời gian thực hiện chưa nhiều nhưng kết quả thực hiện các nhiệm vụ chính trị tại các xã này đều có dấu hiệu tốt lên. Cán bộ đảm nhiệm chức danh phát huy được vai trò kết hợp hài hòa hai nhiệm vụ lãnh đạo và quản lý điều hành, khắc phục được khâu trung gian và cơ chế phối hợp triển khai các nhiệm vụ trên địa bàn dễ thực hiện hơn.

Ông Đặng Đức Sơn, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND xã Gia Cát cho biết: Từ khi được tôi giao đảm nhiệm trọng trách bí thư cấp ủy, đồng thời là chủ tịch UBND xã, dù áp lực công việc nhiều hơn rất nhiều, nhưng có thuận lợi là việc thực hiện các nhiệm vụ từ chủ trương đến thực tế triển khai điều hành của chính quyền bớt được khâu trung gian. Tuy nhiên, để hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, thì việc xây dựng đội ngũ cán bộ giúp việc có trình độ chuyên môn cứng sẽ giúp cho công tác lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành của cấp ủy, chính quyền tại cơ sở thuận lợi hơn.

Ông Liễu Văn Chiến, Trưởng Ban Tổ chức Huyện ủy Cao Lộc đánh giá: Qua thực tế theo dõi, không chỉ riêng ở xã Gia Cát mà đối với các xã thực hiện mô hình bí thư, chủ tịch UBND đều  thực hiện tốt các nhiệm vụ trọng tâm và có chuyển biến khá rõ nét về kinh tế – xã hội. Điều này cho thấy những cán bộ được giao đảm nhiệm “hai vai” đã đáp ứng được yêu cầu nhiệm vụ.

Theo kế hoạch của Huyện ủy Cao Lộc, việc nhất thể hóa bí thư cấp ủy đồng thời là chủ tịch UBND sẽ tiếp tục được huyện triển khai trong năm 2020. Trưởng Ban Tổ chức Huyện ủy Cao Lộc cho biết thêm: Ban đang tham mưu cho Huyện ủy chuẩn bị sơ kết một năm việc thực hiện thí điểm mô hình bí thư đồng thời là chủ tịch UBND xã để rút ra bài học, kinh nghiệm thực tiễn trong thực hiện. Từ đó, huyện có kế hoạch thực hiện tiếp tại 4 xã trong năm 2020.

CÔNG QUÂN