Thứ tư,  07/06/2023

Kiện toàn các tổ chức đảng: Nâng cao sức mạnh lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị

(LSO) – Hoàn thiện mô hình tổ chức của các loại hình tổ chức đảng (TCĐ) là nhiệm vụ được các cấp ủy tại Lạng Sơn tập trung triển khai thực hiện từ đầu nhiệm kỳ 2015 – 2020 đến nay. Qua đó, góp phần nâng cao chất lượng lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị tại cơ sở.

Thực hiện các quy định, hướng dẫn của trung ương, từ đầu nhiệm kỳ 2015 – 2020 đến nay, Ban Thường vụ Tỉnh ủy chỉ đạo các cấp ủy rà soát, kiện toàn, sắp xếp, tinh gọn lại một số loại hình TCĐ; tạo thuận lợi và nâng cao hơn nữa chất lượng lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị và lãnh đạo các tổ chức chính trị – xã hội ở cơ sở. Việc kiện toàn, củng cố chủ yếu tập trung vào các TCĐ yếu kém, có ít đảng viên, có chức năng, nhiệm vụ tương đồng và phù hợp với tình hình thực tế đặt ra…

Cán bộ Ban Tổ chức Huyện ủy Văn Lãng trao đổi nghiệp vụ công tác kiện toàn tổ chức đảng

Từ đầu nhiệm kỳ đến hết tháng 8/2019, các cấp ủy trong tỉnh đã rà soát, kiện toàn và sắp xếp lại 592 mô hình tổ chức của loại hình TCĐ. Cụ thể đã thực hiện chuyển 1 đảng bộ trực thuộc Tỉnh ủy thành đảng bộ cơ sở trực thuộc huyện ủy; tách và nâng cấp 16 đảng bộ bộ phận thành đảng bộ cơ sở; thí điểm thành lập 2 đảng bộ cơ sở; sáp nhập 285 chi, đảng bộ; giải thể 40 chi, đảng bộ; chấm dứt hoạt động mô hình chi bộ cơ quan, xã, phường, thị trấn tại 226 đảng bộ cấp xã; kết thúc thí điểm việc thành lập 2 đảng bộ cơ sở và thành lập mới 20 chi bộ. Qua việc kiện toàn, tổ chức lại, đến nay, Đảng bộ tỉnh có 771 tổ chức cơ sở đảng (TCCSĐ), giảm 27 TCCSĐ so với đầu nhiệm kỳ; 3.598 TCĐ trực thuộc đảng ủy cơ sở, giảm 213 TCĐ so với đầu nhiệm kỳ.

Đảng bộ huyện Lộc Bình là đơn vị có nhiều TCĐ được kiện toàn, củng cố nhiều nhất trong toàn tỉnh. Riêng từ đầu năm 2019 đến nay, Đảng bộ huyện đã kiện toàn được 3 TCCSĐ trực thuộc và 28 TCĐ trực thuộc đảng ủy cơ sở. Hiện, Đảng bộ huyện có 66 TCCSĐ trực thuộc (giảm 3 TCCSĐ so với năm 2018), 395 chi bộ thuộc đảng ủy cơ sở (giảm 28 chi bộ so với năm 2018). Đơn cử, trong quý II/2019, Chi bộ Phòng Văn hóa và Thông tin (VHTT) huyện sáp nhập với Chi bộ Trung tâm Truyền thông, Văn hóa và Thể thao huyện thành Chi bộ Phòng VHTT và Truyền thông huyện Lộc Bình với 28 đảng viên. Bà Phạm Minh Huệ, Bí thư Chi bộ VHTT và Truyền thông, Trưởng Phòng VHTT huyện cho biết: Sau khi sáp nhập, chi bộ có chức năng, nhiệm vụ tương đồng nên thuận cho việc lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện hoạt động chuyên môn. Số đảng viên tăng giúp chi bộ tập trung trí tuệ của đảng viên và dễ triển khai các chỉ thị, nghị quyết của Đảng, phát động các phong trào thi đua…

Đảng viên Chi bộ Tổng hợp – Nội chính thuộc Đảng bộ Văn phòng UBND tỉnh phát biểu thảo luận trong kỳ sinh hoạt chi bộ

Đánh giá về hiệu quả hoạt động của các TCĐ sau khi hoàn thiện, ông Nguyễn Văn Hải, Trưởng Phòng TCĐ – Đảng viên, Ban Tổ chức Tỉnh ủy khẳng định: Nhìn chung các TCĐ sau khi được tách, ghép, thành lập mới đã đi vào ổn định, hoạt động có hiệu quả; cơ bản phát huy được vai trò lãnh đạo, hạt nhân chính trị ở cơ sở và lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ mục tiêu phát triển kinh tế – xã hội, đảm bảo quốc phòng – an ninh trên địa bàn; 100% TCĐ mới đều hoàn thành và hoàn thành tốt nhiệm vụ. Về phía đảng viên cũng yên tâm sinh hoạt và nỗ lực phấn đấu tại TCĐ mới… Anh Hoàng Minh Huân, cán bộ Đội trật tự đô thị phường Tam Thanh, thành phố Lạng Sơn cho biết: “Sau khi Chi bộ cơ quan phường Tam Thanh chấm dứt hoạt động (tháng 8/2019), tôi về sinh hoạt tại Chi bộ khối 11 của phường. Trong quá trình sinh hoạt tại chi bộ cơ sở, tôi kịp thời truyền tải, nắm bắt tình hình của khu dân cư, tâm tư và nguyện vọng của đảng viên, nhân dân để báo cáo với cấp ủy cấp trên, chính quyền, mặt trận tổ quốc và các đoàn thể phường xem xét, giải quyết kịp thời như các vấn đề liên quan đến xây dựng đô thị văn minh, đảm bảo vệ sinh môi trường, thực hiện chính sách về đất đai, an sinh xã hội…”.

Thời gian tới, các cấp ủy đảng trong tỉnh tiếp tục quan tâm củng cố, kiện toàn TCĐ. Trong đó, chú trọng củng cố, xây dựng các TCĐ yếu kém hoặc có biểu hiện yếu kém; tiếp tục đổi mới phương thức lãnh đạo của các TCĐ, gắn với đó là chỉ đạo các cấp ủy quan tâm kiện toàn các tổ chức trong hệ thống chính trị.

MINH ĐỨC