Thứ tư,  07/06/2023

Nỗ lực phát triển Đảng trong các đơn vị kinh tế tư nhân

Bài 2: Gỡ “nút thắt”, khẳng định vai trò của Đảng

(LSO) – Để tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc về phát triển Đảng trong các đơn vị kinh tế tư nhân (KTTN), Tỉnh ủy đã triển khai nhiều chủ trương, giải pháp đồng bộ để tăng cường sự lãnh đạo của Đảng trong các đơn vị KTTN.

   Chủ trương đồng bộ

Quán triệt sâu sắc chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về phát triển tổ chức Đảng, các tổ chức chính trị – xã hội trong các đơn vị KTTN, Tỉnh ủy đã ban hành nhiều nghị quyết, chỉ thị, đề án về công tác xây dựng tổ chức Đảng như: Nghị quyết số 24-NQ/TU ngày 16/8/2011 về nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức cơ sở Đảng và cán bộ, đảng viên giai đoạn 2011 – 2015; Công văn số 191-CV/TU ngày 26/4/2016 về tăng cường phát triển tổ chức Đảng, đảng viên và các tổ chức đoàn thể chính trị – xã hội trong doanh nghiệp ngoài khu vực Nhà nước; Hướng dẫn số 04-HD/BTCTU ngày 23/8/2016 về thành lập tổ chức Đảng, phát triển đảng viên trong doanh nghiệp ngoài khu vực nhà nước và công tác kết nạp đảng viên đối với một số trường hợp khác; Quyết định số 453-QĐ/TU về phê duyệt Đề án Nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của các tổ chức cơ sở Đảng và chi bộ trực thuộc Đảng ủy cơ sở trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn, giai đoạn 2016 – 2020…

Công nhân Công ty Vật tư y tế Khang Nguyên trong giờ làm việc

Trên tinh thần đó, các cấp ủy đảng, chính quyền từ tỉnh đến cơ sở đã thường xuyên tuyên truyền, tích cực vận động cán bộ, đảng viên, người lao động, chủ các đơn vị KTTN nhận thức rõ tác dụng của việc thành lập tổ chức Đảng và các đoàn thể chính trị – xã hội trong các đơn vị KTTN.

Cùng với đó, Tỉnh ủy chỉ đạo các cơ quan, đơn vị liên quan đẩy mạnh công tác tuyên truyền, tổ chức khảo sát hoạt động của doanh nghiệp, xác định rõ đơn vị cần quan tâm chỉ đạo, kết hợp với triển khai thí điểm kết nạp chủ doanh nghiệp tư nhân đủ điều kiện vào Đảng.

Song song với đó, các chi, đảng bộ cơ sở KTTN thường xuyên quan tâm chỉ đạo, chăm lo xây dựng, củng cố, nâng cao chất lượng hoạt động; kịp thời kiện toàn cấp ủy viên, bí thư cấp ủy khi khuyết thiếu; củng cố những tổ chức đảng yếu kém hoặc có biểu hiện yếu kém; thường xuyên bồi dưỡng, cập nhật kiến thức mới cho đội ngũ cấp ủy viên, đảng viên. Các cấp ủy, tổ chức Đảng đã tổ chức giáo dục, động viên cán bộ, đảng viên, người lao động thực hiện tốt nhiệm vụ sản xuất kinh doanh, chấp hành tốt pháp luật và nội quy, quy chế của doanh nghiệp, tích cực tham gia xây dựng Đảng, phấn đấu trở thành đảng viên.

Đặc biệt, Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã chỉ đạo các huyện, thành phố nơi tập trung số lượng lớn các đơn vị KTTN (thành phố Lạng Sơn và huyện Cao Lộc) thành lập Ban Chỉ đạo xây dựng Đảng và các tổ chức chính trị – xã hội trong các doanh nghiệp ngoài khu vực Nhà nước do đồng chí phó bí thư thành ủy/huyện ủy làm trưởng ban; phó chủ tịch UBND huyện/thành phố làm phó trưởng ban và thành viên là các đồng chí trưởng, phó các ban đảng, đoàn thể cùng tham gia.

Thành phố Lạng Sơn là địa bàn tập trung số lượng lớn doanh nghiệp và hiện có 19 chi, đảng bộ cơ sở trực thuộc ở các đơn vị KTTN (chiếm 44,1% tổng số chi đảng bộ các đơn vị KTTN toàn tỉnh). Ông Hoàng Minh Thắng, Phó Trưởng Ban Tổ chức Thành ủy Lạng Sơn cho biết: Căn cứ vào hệ thống văn bản chỉ đạo của Trung ương, của Tỉnh ủy, Thành ủy đã ban hành quy chế làm việc, các quy định về chức năng, nhiệm vụ và hoạt động của các loại hình tổ chức cơ sở Đảng ở các đơn vị KTTN. Căn cứ vào đó, các chi, đảng bộ trực thuộc đều xây dựng, ban hành và tổ chức thực hiện quy chế làm việc của cấp ủy theo đúng quy định, góp phần phát huy vai trò, nâng cao năng lực lãnh đạo chỉ đạo của tổ chức Đảng đối với hoạt động của đơn vị.

Ngày 18/3/2019, Ban Chấp hành Trung ương ban hành Chỉ thị 33-CT/TW về Tăng cường xây dựng tổ chức Đảng trong các đơn vị kinh tế tư nhân. Triển khai thực hiện Chỉ thị 33-CT/TW, Tỉnh ủy Lạng Sơn đã ban hành Kế hoạch số 105-KH/TU về tăng cường xây dựng tổ chức Đảng trong các đơn vị KTTN.

Cuộc họp thường kỳ của Chi bộ Công ty Cổ phần Vật tư nông nghiệp Lạng Sơn

Thực hiện kế hoạch, đến nay, Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã thành lập Ban Chỉ đạo cấp tỉnh về xây dựng tổ chức Đảng và các đoàn thể chính trị – xã hội trong các đơn vị KTTN. Các huyện, thành ủy đã xây dựng kế hoạch; thành lập mới, kiện toàn lại ban chỉ đạo xây dựng tổ chức Đảng và các đoàn thể chính trị – xã hội trong các đơn vị KTTN. Ban Tổ chức Tỉnh ủy phối hợp với Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh và Thành ủy Lạng Sơn tham mưu cho Tỉnh ủy thực hiện chuyển giao 9 chi, đảng bộ đơn vị KTTN (thuộc Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh) về trực thuộc Thành ủy Lạng Sơn quản lý.

   Tạo luồng sinh khí mới

Với sự quan tâm trên, từ năm 2010 đến nay, toàn Đảng bộ tỉnh phát triển được 269 đảng viên trong các đơn vị KTTN. Trong đó: 220 đảng viên là lao động trực tiếp, 24 đảng viên là cán bộ đoàn thể, 18 đảng viên tham gia quản lý… Nổi bật các tổ chức cơ sở đảng đã bồi dưỡng kết nạp được 9 chủ doanh nghiệp tư nhân đủ tiêu chuẩn vào đảng; trong đó có 4 giám đốc và 1 thành viên hợp doanh thuộc loại hình doanh nghiệp tư nhân, 3 giám đốc công ty TNHH và 1 giám đốc công ty cổ phần.

Theo đánh giá của Ban Tổ chức Tỉnh ủy, vai trò, uy tín của tổ chức đảng và tính tiền phong gương mẫu của đảng viên tại doanh nghiệp từng bước được khẳng định. Đặc biệt cấp ủy, tổ chức đảng ở các đơn vị KTTN đã kịp thời ban hành được Quy chế làm việc, đổi mới phương thức lãnh đạo của Đảng, duy trì và nâng cao chất lượng sinh hoạt cấp ủy, chi bộ một cách nghiêm túc.

Theo giới thiệu của Huyện ủy Cao Lộc, chúng tôi đến Công ty TNHH Bảo Long – doanh nghiệp có số lượng lao động lớn và cũng là một trong những tổ chức cơ sở Đảng tiêu biểu trong khu vực KTTN. Thành lập từ năm 2004 với 3 đảng viên, đến nay, chi bộ công ty đã phát triển không ngừng về số lượng và chất lượng với 61 đảng viên. Phần lớn đảng viên là trưởng, phó các phòng, đội trưởng, nhân viên chủ chốt của các phân xưởng nên thuận tiện trong việc tham mưu cho cấp ủy, chi bộ và ban lãnh đạo công ty đưa ra các chủ trương, giải pháp thúc đẩy hoạt động sản xuất, kinh doanh.

Bà Đinh Thị Minh Loan, Phó Bí thư Chi bộ công ty chia sẻ: Trong quá trình hoạt động, công tác phát triển Đảng và đảng viên luôn được chi bộ và ban giám đốc công ty quan tâm, thực hiện tốt. Bình quân mỗi năm, công ty phát triển được 4 đảng viên, vượt chỉ tiêu được giao. Hiện nay, đơn vị còn 7 đảng viên dự bị và 7 quần chúng ưu tú đã qua lớp cảm tình Đảng, đây là nguồn cho phát triển đảng trong thời gian tiếp theo.

Sau 2 năm thành lập, Chi bộ Công ty TNHH Thương mại – Xây dựng Thiên Phú (thành phố Lạng Sơn) đã phát triển được thêm 4 đảng viên, nâng tổng số đảng viên hiện có lên 7 đồng chí. Ông Trần Thắng, Bí thư Chi bộ công ty cho biết: Dự kiến trong quý 4 năm 2019, chi bộ sẽ đề nghị Thành ủy Lạng Sơn kết nạp thêm 1 quần chúng ưu tú đã qua lớp cảm tình Đảng, đồng thời tiếp tục lựa chọn quần chúng ưu tú học lớp bồi dưỡng nhận thức về Đảng.

Đánh giá về vai trò của chi bộ trong hoạt động sản xuất kinh doanh của đơn vị, ông Trần Thế Kiên, Giám đốc Công ty TNHH Thương mại – Xây dựng Thiên Phú khẳng định: Từ khi có chi bộ đảng, nhận thức của cán bộ, công nhân viên được nâng cao, ý thức tổ chức kỷ luật tốt hơn. Người lao động ra sức phấn đấu để được kết nạp Đảng. Với việc thành lập chi bộ, công ty đã giữ chân được nhiều cán bộ, nhân viên có năng lực chuyên môn, qua đó, tạo nên sự phát triển ổn định, bền vững.

Ngoài ra, tại nhiều đơn vị KTTN có tổ chức Đảng như: Công ty Cổ phần Vật tư nông nghiệp Lạng Sơn; Công ty Cổ phần Cấp thoát nước Lạng Sơn; Công ty Cổ phần Sản xuất và Thương mại Lạng Sơn…, đội ngũ trưởng, phó các phòng, ban, các trưởng nhóm, nhân viên cốt cán đều là đảng viên. Đội ngũ này đã góp phần quan trọng cùng cấp ủy, chi bộ và ban lãnh đạo công ty đưa ra chủ trương, giải pháp thúc đẩy hoạt động sản xuất, kinh doanh, bảo đảm cho công ty hoạt động đúng đường lối, chủ trương của Đảng và pháp luật của Nhà nước.

Ông Triệu Văn Quân, Phó Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy cho biết: Thời gian tới, Ban Tổ chức tiếp tục tham mưu cho Tỉnh ủy quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức triển khai thực hiện có hiệu quả Kế hoạch số 105-KH/TU, ngày 7/5/2019 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy thực hiện Chỉ thị số 33-CT/TW, ngày 18/3/2019 của Ban Bí thư về tăng cường xây dựng tổ chức Đảng trong các đơn vị KTTN. Tạo sự chuyển biến mạnh mẽ về nhận thức và hành động của các cấp ủy, tổ chức Đảng, đội ngũ cán bộ, đảng viên, chủ doanh nghiệp và người lao động, góp phần tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với khu vực KTTN.

Bài 1: Những “nút thắt” cần gỡ bỏ

NHÓM PV VHXH