Thứ sáu,  18/06/2021

Phân công cấp ủy dự sinh hoạt chi bộ: Ghi nhận ở Đảng bộ huyện Chi Lăng

(LSO) – Chi bộ cơ sở đóng vai trò quan trọng trong việc đưa chủ trương, đường lối, chính sách của Đảng, Nhà nước vào cuộc sống. Nhằm nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ (SHCB) ở cơ sở, huyện Chi Lăng đã thực hiện nhiều giải pháp trong đó có việc tăng cường phân công cấp ủy huyện, xã tham dự sinh hoạt. 

Trong sinh hoạt chi bộ ở cơ sở nhất là các chi bộ khu dân cư còn tồn tại những hạn chế như: chưa chuẩn bị kĩ nội dung, cấp ủy còn lúng túng trong việc điều hành, việc ghi biên bản sơ sài, đảng viên ít thảo luận, đóng góp ý kiến… Để góp phần nâng cao năng lực, sức chiến đấu các tổ chức cơ sở đảng, Huyện ủy Chi Lăng đã chỉ đạo các cấp đẩy mạnh thực hiện các giải pháp nâng cao chất lượng SHCB, đặc biệt đề cao vai trò, trách nhiệm của cấp ủy trong lãnh đạo, chỉ đạo, giám sát hoạt động của chi bộ ở cơ sở.

Từ đầu nhiệm kỳ 2015-2020, các đảng bộ xã, thị trấn đã phân công cụ thể cho đảng ủy viên phụ trách các chi bộ và đảm bảo duy trì dự sinh hoạt ít nhất 4 kỳ/năm. Qua đây, đảng ủy viên nắm bắt tình hình và có những hướng dẫn, gợi mở để nâng cao chất lượng SHCB ở cơ sở. Bà Nông Thị Thương, Phó Bí thư Đảng ủy xã Quan Sơn cho biết: Hằng tháng, các đồng chí Uỷ viên Ban Chấp hành Đảng bộ xã đều tham dự sinh hoạt ở cơ sở, qua theo dõi tình hình, các chi bộ sinh hoạt định kỳ đều đặn. Là đảng ủy viên phụ trách 3 chi bộ, khi tới dự sinh hoạt, nhìn vào hạn chế từng chi bộ, tôi đã đưa ra những góp ý về vấn đề chuẩn bị nội dung trước mỗi buổi sinh hoạt, lựa chọn những vấn đề thực tiễn gắn liền với đời sống hằng ngày; trong sinh hoạt phải tạo không khí dân chủ, cởi mở để các đảng viên đóng góp ý kiến thảo luận. Qua đó từng bước nâng cao chất lượng SHCB ở cơ sở.

Phó Bí thư Đảng ủy xã Bằng Mạc phân công các đảng ủy viên xã dự sinh hoạt chi bộ 

Tại thôn Tân Minh, xã Vân An, được sự gợi ý, giúp đỡ của cấp ủy xã, sinh hoạt của chi bộ đã có nhiều chuyển biến tích cực. Bà Phan Thị Thanh, Bí thư Chi bộ thôn cho biết: Trước đây, việc ghi biên bản SHCB còn sơ sài, nội dung sinh hoạt hạn chế. Qua góp ý của đồng chí đảng ủy viên xã phụ trách, trong hai năm trở lại đây, chi bộ đã tổ chức sinh hoạt bài bản, duy trì 13 kỳ/năm, các buổi sinh hoạt đều thu hút sự tham gia và đóng góp ý kiến của đảng viên, sau sinh hoạt có biên bản cụ thể và nghị quyết rõ ràng.

Không chỉ có đảng ủy viên của xã mà hiện nay, các đồng chí lãnh đạo, cán bộ huyện cũng tham dự SHCB ở cơ sở. Thực hiện Quy định số 1764-QĐ/TU, ngày 29/5/2019 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về dự SHCB tại cơ sở, Huyện ủy đã ban hành Quyết định số 4015-QĐ/HU về việc phân công các đồng chí Thường trực Huyện ủy, Ủy viên Ban Thường vụ Huyện ủy, Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ huyện và lãnh đạo các ban xây dựng Đảng, Ủy ban Kiểm tra Huyện ủy, Văn phòng Huyện ủy định kì dự SHCB tại cơ sở. Theo đó, 27 đồng chí được cử về dự SHCB ở cơ sở thuộc 21 xã, thị trấn trên địa bàn huyện. Qua 2 tháng triển khai đã có 13 lượt cán bộ huyện về cơ sở dự sinh hoạt.

Việc dự sinh hoạt tại các chi bộ giúp các cán bộ huyện bám sát cơ sở, nắm bắt được tình hình địa phương đồng thời qua đây, các đồng chí cũng đóng góp những ý kiến, đưa ra gợi ý cho chi bộ về lựa chọn nội dung đa dạng, cách tổ chức sinh hoạt hấp dẫn, cách ghi biên bản, soạn thảo nghị quyết cụ thể… Đây cũng là dịp bà con được trực tiếp bày tỏ nguyện vọng, tâm tư, phản ánh những thắc mắc của mình với cán bộ cấp trên, từ đó, nhiều sự việc được giải quyết từ cơ sở.

Ông Long Văn Nhân, Trưởng Ban Tổ chức Huyện ủy cho biết: Vừa qua, tôi tới tham dự sinh hoạt tại Chi bộ Lân Bông, thị trấn Chi Lăng. Chi bộ thôn có sự chuẩn bị nội dung chu đáo, người đứng đầu đã tổ chức buổi sinh hoạt bài bản, không khí sôi nổi, thẳng thắn, dân chủ. Tại hội nghị đã có nhiều ý kiến đóng góp về việc xử lý rác thải ở khu vực quanh đền Suối Lân, về chỉnh trang đôi thị … Trong đó, có hai ý kiến về quy hoạch khu công nghiệp Đồng Bành và doanh nghiệp nợ tiền dân trong hợp tác tiêu thụ nông sản, chúng tôi đã ghi nhận để phản ánh đến cơ quan có thẩm quyền xem xét, giải quyết.

Với các giải pháp đồng bộ, chất lượng SHCB tại các chi, đảng bộ của huyện đã có những chuyển biến tích cực, các chi bộ đều duy trì sinh hoạt từ 10 kỳ/năm trở lên. Sau sinh hoạt, các chi bộ xây dựng được nghị quyết thực hiện cụ thể. Qua đó, góp phần củng cố, nâng cao chất lượng tổ chức cơ sở đảng. Được biết, những năm gần đây, huyện đều đạt chỉ tiêu kết nạp đảng. Năm 2018, có 94,5% đơn vị hoàn thành tốt và hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ.

PHƯƠNG DUNG