Thứ bảy,  19/06/2021

Củng cố tổ chức cơ sở đảng ở Đình Lập: Chọn điểm để tập trung lãnh đạo, chỉ đạo

(LSO) – Kết quả phân loại tổ chức cơ sở đảng hằng năm, Ban Thường vụ Huyện ủy Đình Lập đã chỉ ra những yếu kém, hạn chế đối với mỗi tổ chức cơ sở đảng. Để nâng cao năng lực, sức chiến đấu, từ năm 2017 đến nay, mỗi năm, huyện uỷ Đình Lập đều chọn ra đơn vị điểm để thực hiện củng cố.

Ông Trần Quang Khải, Trưởng Ban Tổ chức Huyện ủy cho biết: Về giải pháp chung, huyện quan tâm quán triệt, chỉ đạo thực hiện nghiêm túc Kế hoạch số 47-KH/HU, ngày 13/01/2017 của Ban Thường vụ Huyện ủy về thực hiện đề án nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động của tổ chức cơ sở đảng và chi bộ trực thuộc Đảng ủy; chỉ đạo các đơn vị điểm khắc phục những mặt còn hạn chế đã được chỉ ra trước đó, làm tốt công tác phát triển đảng; thực hiện nghiêm chế độ sinh hoạt…

Năm 2018, Đảng bộ xã Châu Sơn là một trong 4 đơn vị được Huyện ủy lựa chọn để tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, nâng cao năng lực, sức chiến đấu của tổ chức cơ sở đảng. Một trong những vướng mắc trước đó của đảng bộ này là các chi bộ trực thuộc chưa biết cách triển khai sinh hoạt bài bản, sinh hoạt đều nhưng đôi khi mang tính hình thức và không đủ thời lượng như quy định.

Đảng ủy xã Châu Sơn họp triển khai thực hiện nhiệm vụ trọng tâm năm 2019

Ông Nguyễn Văn Viện, Bí thư Đảng ủy xã Châu Sơn cho biết: Để khắc phục hạn chế, năm 2018, Đảng ủy đã tổ chức buổi sinh hoạt điểm tại Chi bộ thôn Nà Loỏng, mời bí thư các chi bộ trực thuộc về dự để học tập, vận dụng vào thực hiện tại chi bộ mình. Tại đây, đảng ủy hướng dẫn các chi bộ về cách triển khai một buổi sinh hoạt đúng theo hướng dẫn của cấp trên, cung cấp tài liệu chính thống, kiểm tra sổ họp và biên bản sinh hoạt… đồng thời định hướng, gợi mở để các chi bộ biết cách tiếp cận với sinh hoạt chuyên đề. Đến nay, các chi bộ duy trì chế độ sinh hoạt thường xuyên, có đủ sổ, biên bản sinh hoạt theo yêu cầu và biết cách triển khai nghị quyết theo từng tháng, từng bước nâng cao chất lượng sinh hoạt.

Tương tự Châu Sơn, năm 2019, Đảng bộ xã Kiên Mộc được Huyện ủy lựa chọn là đơn vị điểm để tập trung lãnh đạo, chỉ đạo. Về giải pháp thực hiện củng cố, Huyện ủy đã chỉ đạo kiện toàn, thay thế, bổ sung cán bộ chủ chốt xã Kiên Mộc. Cụ thể: luân chuyển đồng chí Phó Chánh Thanh tra huyện giữ chức Bí thư Đảng ủy xã; kiện toàn Chủ tịch UBND xã do đồng chí đảm nhận vị trí cũ sức khỏe không đảm bảo hoàn thành các nhiệm vụ được giao…

Ông Đinh Quang Hùng, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy xã Kiên Mộc cho biết: Đảng ủy được cấp trên thường xuyên chỉ đạo, hướng dẫn về phương pháp, cách thức làm việc, giải quyết, xử lý  công việc còn tồn đọng; rút kinh nghiệm những việc làm chưa tốt… Đồng thời chấn chỉnh tác phong, lề lối làm việc, nâng cao tinh thần trách nhiệm, ý thức tổ chức kỷ luật của đội ngũ cán bộ, công chức… Nhờ đó, việc thực hiện nhiệm vụ về công tác đảng, chính quyền của xã có chuyển biến so với trước. Hiện nay, Kiên Mộc đã đạt 12/19 tiêu chí trong xây dựng nông thôn mới, phấn đấu đạt chuẩn vào năm 2020.

Khó khăn trong công tác phát triển đảng là một trong những vấn đề đặt ra đối với các đơn vị được chọn làm điểm để củng cố tổ chức. Trước khi được chọn làm điểm, một số đơn vị như: Châu Sơn, Lâm Ca… không đạt chỉ tiêu phát triển Đảng của từng năm nên Huyện ủy chỉ đạo tập trung tạo nguồn, phấn đấu nâng dần số đảng viên ở các đơn vị. Để làm tốt công tác này phải nắm chắc địa bàn, phát hiện và nắm bắt tư tưởng, nguyện vọng của quần chúng để kịp thời tuyên truyền, giáo dục, giúp đỡ quần chúng. Do làm tốt công tác tạo nguồn phát triển đảng nên các đơn vị thực hiện đạt kế hoạch phát triển đảng viên. Như năm 2018, các đơn vị được chọn làm điểm đều kết nạp vượt như: Đảng bộ xã Châu Sơn kết nạp được 7 đảng viên (vượt 1); Đảng bộ xã Lâm Ca kết nạp được 13 đảng viên (vượt 3); các đơn vị khác được chọn củng cố của năm 2019 dự kiến cuối năm kết nạp đạt chỉ tiêu giao.

Qua đánh giá, đến nay, các đơn vị đều khắc phục được hạn chế đã chỉ ra trước đó, nâng cao năng lực, sức chiến đấu, dự kiến phân loại cuối năm đạt cao hơn so với năm trước. Cụ thể năm 2018, 4 đơn vị được lựa chọn làm điểm để củng cố đều được xếp loại hoàn thành tốt nhiệm vụ; 2 đơn vị được chọn làm điểm của năm 2019 cũng có nhiều chuyển biến, dự kiến phân loại cao hơn năm trước. Nhờ đó, góp phần thực hiện tốt các nhiệm vụ, mục tiêu chung của địa phương.

THANH MAI - DÌ LY