Thứ hai,  21/06/2021

Lộc Bình: Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng trong sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã

(LSO) – Giai đoạn 2019 – 2021, Lộc Bình có 13 xã, thị trấn phải sắp xếp lại, chiếm số lượng nhiều nhất toàn tỉnh. Để thực hiện tốt công tác này, các cấp ủy đảng trong huyện đã tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo  sắp xếp đơn vị hành chính (ĐVHC) cấp xã.

Lộc Bình hiện có 29 ĐVHC cấp xã (2 thị trấn và 27 xã), trong đó có 10/29 đơn vị (chiếm gần 35%) chưa đạt tiêu chuẩn theo quy định về diện tích tự nhiên và quy mô dân số cần được sắp xếp lại. Thực hiện chỉ đạo của trung ương, của tỉnh về đẩy mạnh sắp xếp, tinh gọn ĐVHC cấp xã, Ban Thường vụ (BTV) Huyện ủy Lộc Bình ban hành Chỉ thị 11-CT/HU ngày 7/6/2019 về “Tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng đối với việc sắp xếp các ĐVHC cấp xã trên địa bàn huyện Lộc Bình giai đoạn 2019 – 2021” với 10 nội dung, nhiệm vụ cụ thể làm căn cứ cho các cấp, ngành, đơn vị thực hiện.

Bí thư đảng ủy xã Xuân Mãn quán triệt văn bản về việc lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện sắp xếp ĐVHC cấp xã

Đồng chí Lương Trọng Quỳnh, Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện Lộc Bình cho biết: Để chỉ thị đi vào thực tiễn, đạt hiệu quả cao, BTV Huyện ủy thành lập Ban Chỉ đạo triển khai thực hiện sắp xếp các ĐVHC cấp xã, trong đó, các đồng chí Thường trực Huyện ủy là trưởng ban và phó trưởng ban chỉ đạo; lãnh đạo các cơ quan, đơn vị liên quan là thành viên. Ban Chỉ đạo có chương trình, kế hoạch hoạt động cụ thể và phân công nhiệm vụ cho từng thành viên, giao mỗi thành viên phụ trách một địa bàn ĐVHC cấp xã thuộc diện sắp xếp để làm công tác chỉ đạo, điều hành cơ sở thực hiện, đồng thời ghi nhận những đề xuất, kiến nghị của cấp ủy, chính quyền và tâm tư, nguyện vọng của nhân dân phản ánh kịp thời để Ban Chỉ đạo nắm và điều chỉnh cho phù hợp với tình hình thực tế.

Căn cứ vào chỉ đạo của BTV Huyện ủy, cấp ủy, chính quyền, các ban xây dựng Đảng, mặt trận Tổ quốc và các tổ chức, đoàn thể từ huyện đến cơ sở trong huyện tập trung quán triệt, triển khai các quan điểm, chủ trương, chính sách về sắp xếp ĐVHC cấp xã đến cán bộ, hội viên, đoàn viên và nhân dân; tiến hành chỉ đạo thực hiện rà soát, đánh giá hiện trạng các ĐVHC cấp xã chưa đủ điều kiện về quy mô dân số, diện tích tự nhiên; xây dựng đề án, lấy ý kiến cử tri… Ông Nguyễn Đặng Ân, Chủ tịch UBND huyện cho biết: Ngay sau khi có Chỉ thị 11, UBND huyện khẩn trương giao nhiệm vụ cho các cơ quan, đơn vị liên quan để tổ chức xây dựng đề án, lấy ý kiến cử tri và thông qua phương án, đề án sắp xếp ĐVHC cấp xã. Đến nay, tất cả các bước này đã thực hiện xong, tại 12 xã và thị trấn Lộc Bình thuộc diện sắp xếp đạt tỷ lệ  từ 96,8% đến 99,5% cử tri tán thành. UBND huyện cũng xây dựng xong 5 đề án sắp xếp lại 13 ĐVHC cấp xã và đã được UBND tỉnh phê duyệt thực hiện đề án từ nay đến năm 2021.

Cùng với đó, đảng ủy cấp xã, nhất là tại 13 xã, thị trấn thuộc diện sắp xếp đã quyết liệt chỉ đạo chính quyền, tổ chức, đoàn thể thực hiện nghiêm túc việc tuyên truyền mục đích, ý nghĩa và chỉ đạo của cấp trên về sắp xếp xã, thị trấn đến cán bộ, đảng viên và nhân dân. Ông Lâm Văn Đồng, Bí thư Đảng ủy xã Lục thôn cho biết: Xã Lục Thôn được đề xuất sáp nhập với thị trấn Lộc Bình giai đoạn 2019 – 2021. Để thực hiện hiệu quả, nội dung này đã được đưa vào Nghị quyết về việc thực hiện chỉ tiêu, nhiệm vụ chủ yếu của Đảng ủy xã năm 2018. Qua đây, Đảng ủy xã đã chỉ đạo 10 chi bộ trực thuộc tổ chức tuyên truyền đến ban mặt trận khu dân cư, các chi hội đoàn thể thôn tuyên truyền sâu rộng bằng nhiều hình thức đến hơn 80 đảng viên cùng cán bộ, nhân dân trong toàn xã và tổ chức lấy ý kiến cử tri về việc sáp nhập. Trong quá trình thực hiện, Đảng ủy, các chi bộ thường xuyên theo dõi, giám sát, chỉ đạo và đôn đốc các tổ chức, cá nhân thực hiện nhiệm vụ nên công này đạt hiệu quả cao, kết quả trên 90% cử tri được lấy ý kiến đồng thuận, nhất trí cao việc sáp nhập xã vào thị trấn Lộc Bình.

Với những kết quả đạt được như trên có thể thấy rõ vai trò lãnh đạo, chỉ đạo của các cấp ủy Đảng tại huyện Lộc Bình trong việc sắp xếp ĐVHC cấp xã. Tin tưởng với sự lãnh đạo quyết liệt, gắn triển khai với kiểm tra, giám sát thì đến năm 2021, Lộc Bình sẽ sáp nhập thành công 13 ĐVHC, giảm từ 29 ĐVHC xuống còn 21 ĐVHC theo mục tiêu đề ra.

MINH ĐỨC