Chủ nhật,  19/09/2021

Đại hội điểm: Đúc rút kinh nghiệm cho một kỳ đại hội thành công

(LSO) – Từ đầu tháng 1/2020 đến nay, một số chi, đảng bộ cơ sở trong tỉnh đã và đang tổ chức đại hội đại biểu. Để đại hội cấp cơ sở được diễn ra thành công, dân chủ, nghiêm túc, một số chi, đảng bộ đã được chọn tổ chức đại hội điểm để làm mẫu, rút kinh nghiệm.

Để đại hội đảng bộ cấp cơ sở được diễn ra long trọng, tiết kiệm, đúng quy định, Tỉnh ủy đã chỉ đạo mỗi đảng bộ trực thuộc chọn 1 hoặc 2 chi, đảng bộ cơ sở để chỉ đạo đại hội điểm, rút kinh nghiệm. Theo đây, ban thường vụ các huyện ủy, thành ủy và đảng ủy trực thuộc Tỉnh ủy đã chọn được khoảng 30 chi, đảng bộ cơ sở để tổ chức đại hội điểm. Trong đó, mỗi huyện, thành ủy đều chọn 1 chi bộ cơ quan và 1 đảng ủy cấp xã để tổ chức. Theo tiến độ, trước ngày 31/1/2020, các huyện, thành phố sẽ tổ chức xong đại hội điểm cấp cơ sở. Đến thời điểm này, toàn tỉnh có 3 chi, đảng bộ cơ sở đã tổ chức xong đại hội điểm gồm: Chi bộ Văn hóa, Thông tin và Truyền thông huyện Lộc Bình, Đảng ủy phường Vĩnh Trại và Chi bộ Công ty Cổ phần Sản xuất và Thương mại Lạng Sơn, thành phố Lạng Sơn.

Đại hội (điểm) Chi bộ Văn hóa Thông tin và Truyền thông huyện Lộc Bình bầu Ban chấp hành nhiệm kỳ 2020 – 2025

Ngày 8/1/2020, chúng tôi có mặt tại Đại hội Chi bộ Văn hóa, Thông tin và Truyền thông huyện Lộc Bình. Đây là 1 trong 2 đại hội được Ban Thường vụ Huyện ủy Lộc Bình chọn tổ chức điểm trong toàn huyện. Tại đây, đại hội đã diễn ra đảm bảo đủ 4 nội dung gồm: tổng kết thực hiện nghị quyết đại hội nhiệm kỳ trước và các định phương hướng, mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp nhiệm kỳ tới; thảo thuận, đóng góp ý kiến vào dự thảo các văn kiện đại hội các cấp; bầu ban chấp hành khóa mới và bầu đoàn đại biểu dự đại hội cấp trên. Do công tác chỉ đạo, chuẩn bị chu đáo nên đại hội diễn ra thành công tốt đẹp. Một số ưu, khuyết điểm, tồn tại trong quá trình tổ chức đại hội đã được chia sẻ đến đại diện 31 chi bộ (trực thuộc Huyện ủy) đến dự để rút kinh nghiệm. Ông Vi Văn Thức, Bí thư Chi bộ Tài chính – Kế hoạch huyện Lộc Bình cho biết: Sau khi dự đại hội điểm, những nội dung chính mà chúng tôi rút ra được là cần chuẩn bị kỹ về văn kiện, nhân sự và bầu cử cấp ủy. Trong quá trình điều hành, đoàn chủ tịch cần nắm bắt kỹ lưỡng từng nội dung để điều hành đại hội diễn ra đủ các bước, không có sai sót hoặc phát sinh. Đại hội nên dành nhiều thời gian cho việc thảo luận, tranh luận, đóng góp ý kiến vào các văn kiện thay vì tập trung quá nhiều vào việc trình bày văn kiện, bầu cử. Tin chắc rằng tới đây, chi bộ đơn vị sẽ được tổ chức thành công, tốt đẹp.

Tương tự, Đại hội điểm Đảng bộ phường Vĩnh Trại, thành phố Lạng Sơn nhiệm kỳ 2020 – 2025 (ngày 9/1/2020) cũng diễn ra đúng quy định, bám sát hướng dẫn của cấp trên, đảm bảo chu đáo, chất lượng, an toàn, tiết kiệm, không phô trương hình thức. Đại hội đã bầu cấp ủy khóa mới, đại biểu dự đại hội cấp trên đảm bảo đủ số lượng, đúng cơ cấu. Ngay sau đại hội, Thành ủy đã họp rút kinh nghiệm công tác chuẩn bị và tổ chức đại hội đảng bộ phường đến đại diện đảng ủy các phường, xã đến học tập kinh nghiệm. Ông Nguyễn Văn Hải, Trưởng Phòng Tổ chức Đảng – Đảng viên, Ban Tổ chức Tỉnh ủy cho biết: Qua theo dõi cho thấy, đại hội của các đơn vị được chọn làm điểm được đều được tổ chức thành công. Quy trình đại hội diễn ra trơn chu, đúng quy định. Hồ sơ đại hội được chuẩn bị công phu, đầy đủ, chặt chẽ. Công tác bầu cử đảm bảo bầu đúng, trúng. Việc trang trí khánh tiết đảm bảo trang trọng, đẹp mắt trên tinh thần tiết kiệm, không phô trương, lãng phí.

Toàn tỉnh hiện có 775 chi, đảng bộ cơ sở trực thuộc 15 đảng bộ huyện, thành phố và đảng ủy trực thuộc Tỉnh ủy. Theo chỉ đạo của tỉnh, trong tháng 4/2020, 100% chi bộ cơ sở, đảng bộ bộ phận và trước ngày 31/5/2020, 100% đảng bộ cơ sở trong toàn tỉnh phải tổ chức xong đại hội. Tin tưởng rằng với sự chỉ đạo sát sao của cấp ủy cấp trên, sự chủ động của các chi, đảng bộ và  kinh nghiệm được đúc rút qua  đại hội điểm thì việc tổ chức đại hội của các chi, đảng bộ cơ sở sẽ diễn ra thành công.

HÀ MY