Thứ sáu,  30/07/2021

Chuẩn bị kỹ để có nhân sự chất lượng cho nhiệm kỳ mới

(LSO) – Đại hội đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2020 – 2025 được tổ chức trong năm 2020. Để có nhân sự chất lượng cho nhiệm kỳ mới, công tác chuẩn bị nhân sự được các cấp ủy đảng trong tỉnh xác định là nhiệm vụ quan trọng.

Từ đầu năm 2020, Ban Chấp hành (BCH) Chi bộ Sở Thông tin và Truyền thông (TT&TT) đã tiến hành các bước chuẩn bị công tác nhân sự khóa mới. BCH chi bộ đã rà soát, lựa chọn được 4 người vào danh sách đề cử tại đại hội. Ngày 13/3/2020, Chi bộ Sở TT&TT đã tổ chức đại hội, bầu 3 đồng chí vào BCH khóa mới đảm bảo đủ số lượng, cơ cấu, tiêu chuẩn theo hướng dẫn của cấp trên. Trong đó, 3/3 người có trình độ cao cấp lý luận chính trị và quản lý nhà nước chương trình chuyên viên chính; 2/3 người có trình độ chuyên môn là thạc sĩ, 1 người có trình độ đại học. Ông Nguyễn Quang Huy, Bí thư Chi bộ, Giám đốc Sở TT&TT cho biết: Sau khi có hướng dẫn cụ thể của đảng ủy cấp trên, BCH chi bộ đã xây dựng đề án nhân sự BCH khóa mới. Trong đó chú trọng lựa chọn người trẻ, có trình độ cao về lý luận chính trị, quản lý nhà nước và chuyên môn, có phẩm chất đạo đức trong sáng… Tin tưởng với nguồn nhân sự chất lượng vừa được bầu, cấp ủy khóa mới sẽ lãnh đạo thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị đề ra.

Đại hội Chi bộ Sở Thông tin và Truyền thông bầu Ban Chấp hành khóa IV, nhiệm kỳ 2020 – 2025

Công tác chuẩn bị nhân sự đại hội đảng cũng được các cấp ủy đảng tại huyện Lộc Bình coi trọng thực hiện. Toàn huyện có 58 chi, đảng bộ trực thuộc Huyện ủy và 389 chi bộ trực thuộc đảng ủy cơ sở. Thời gian qua, Lộc Bình đã có những giải pháp nâng cao chất lượng nhân sự cấp ủy các cấp khóa mới. Ông Lương Trọng Quỳnh, Bí thư Huyện ủy Lộc Bình cho biết: Được sự đồng ý và hướng dẫn của cấp trên, Huyện ủy đã đề ra tiêu chuẩn nhân sự chủ chốt của đảng ủy cấp xã khóa mới khi tái cử phải có trình độ chuyên môn từ trung cấp trở lên (theo quy định chỉ từ trình độ sơ cấp trở lên). Đồng thời, tăng cường luân chuyển, điều động, bố trí cán bộ về cơ sở giữ chức danh chủ chốt cấp xã nhiệm kỳ mới. Từ năm 2018 đến nay, toàn huyện có 6 đồng chí được luân chuyển về cơ sở giữ các chức danh chủ chốt, dự kiến tiếp tục có thêm 4 người được bố trí tham gia BCH đảng ủy cấp xã. Đây được coi là biện pháp rèn luyện, thử thách cán bộ để có nguồn nhân sự chất lượng cho cơ sở và cho huyện nhiệm kỳ tới.

Cùng với 2 đơn vị trên, công tác chuẩn bị nhân sự cũng được cấp ủy đảng các cấp trong toàn tỉnh coi trọng tiến hành đúng các quy định, hướng dẫn và Kế hoạch 112-KH/TU ngày 16/7/2019 của Tỉnh ủy về đại hội đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng. Ông Nguyễn Văn Toán, Trưởng Phòng Tổ chức – Cán bộ, Ban Tổ chức Tỉnh ủy cho biết: Việc chuẩn bị công tác nhân sự đã được chủ động và thực hiện kỹ lưỡng các khâu từ quy hoạch, đào tạo, bồi dưỡng, đánh giá đến luân chuyển, điều động, bố trí, sắp xếp nhân sự cho đại hội các cấp nhiệm kỳ mới. Riêng với cấp tỉnh, số lượng nguồn đưa vào quy hoạch BCH Đảng bộ tỉnh nhiệm kỳ 2020 – 2025 là 102 đồng chí, đạt 1,85 lần (yêu cầu đề ra là đạt từ 1,5 đến 2 lần) so với số lượng cấp ủy đương nhiệm; số lượng nguồn đưa vào quy hoạch Ban Thường vụ Tỉnh ủy nhiệm kỳ 2020 – 2025 là 30 đồng chí, đạt 2 lần (yêu cầu đề ra là đạt 1,5 lần) so với số lượng ủy viên Ban Thường vụ đương nhiệm. Từ cuối năm 2017 đến nay, toàn tỉnh đã có 18 đồng chí do Ban Thường vụ Tỉnh ủy quản lý được luân chuyển, điều động giữ các chức vụ lãnh đạo chủ chốt tại các sở, ngành, huyện, thành phố.

Tính đến nay, toàn tỉnh có 26 chi, đảng bộ cơ sở tổ chức xong đại hội điểm; 2.591/3.239 chi bộ (chiếm 80%) trực thuộc đảng bộ cơ sở tổ chức xong đại hội. Qua theo dõi của Ban Tổ chức Tỉnh ủy, công tác chuẩn bị nhân sự đại hội được các cấp được thực hiện đúng nguyên tắc, quy trình, quy định của Trung ương và của cấp ủy cấp trên. Hầu hết các chi, đảng bộ chuẩn bị đủ nhân sự theo quy định. Nhân sự được giới thiệu tham gia vào cấp ủy, ban thường vụ cấp ủy, các chức danh lãnh đạo cấp ủy đều đảm bảo quy trình, tiêu chuẩn, điều kiện theo quy định.

Công tác chuẩn bị nhân sự là một trong những nhiệm vụ quan trọng, có ý nghĩa quyết định thành công của đại hội đảng các cấp. Tin rằng với sự chuẩn bị, lựa chọn kỹ lưỡng, cấp ủy các cấp tại Lạng Sơn nhiệm kỳ mới có được nguồn nhân sự đủ đức, đủ tài, phục vụ tốt nhiệm vụ chính trị được giao.

MINH ĐỨC