Thứ năm,  20/01/2022

Chuyển biến bước đầu sau tự phê bình và phê bình ở Bến Tre

Kế hoạch sửa chữa khắc phục khuyết điểm, yếu kém sau tự phê bình và phê bình của Tỉnh ủy Bến Tre đã đề ra bốn mục tiêu cần phải đạt được: xây dựng Ðảng ngày càng trong sạch, vững mạnh, nâng cao vai trò tiên phong, gương mẫu của cán bộ, đảng viên, nhất là đội ngũ cán bộ lãnh đạo, quản lý các cấp, góp phần thúc đẩy thực hiện nhiệm vụ chính trị, phát triển kinh tế - xã hội; Tập trung giải quyết dứt điểm những vấn đề bức xúc nhất hiện nay; có những việc làm thật cụ thể, thiết thực, tạo chuyển biến rõ rệt trong thực tế, để mỗi tổ chức đảng mạnh hơn, mỗi cá nhân đảng viên tiến bộ hơn, củng cố niềm tin của đảng viên và nhân dân đối với Ðảng bộ; Mỗi cá nhân nhận rõ được trách nhiệm, tự giác đề ra các công việc cụ thể để khắc phục, sửa chữa khuyết điểm của bản thân mình và đề xuất các giải pháp lãnh đạo khắc phục những hạn chế, yếu kém của cán bộ, đảng viên trong Ðảng bộ và ở cơ quan, đơn vị mình phụ trách.

Kế hoạch sửa chữa khắc phục khuyết điểm, yếu kém sau tự phê bình và phê bình của Tỉnh ủy Bến Tre đã đề ra bốn mục tiêu cần phải đạt được: xây dựng Ðảng ngày càng trong sạch, vững mạnh, nâng cao vai trò tiên phong, gương mẫu của cán bộ, đảng viên, nhất là đội ngũ cán bộ lãnh đạo, quản lý các cấp, góp phần thúc đẩy thực hiện nhiệm vụ chính trị, phát triển kinh tế – xã hội; Tập trung giải quyết dứt điểm những vấn đề bức xúc nhất hiện nay; có những việc làm thật cụ thể, thiết thực, tạo chuyển biến rõ rệt trong thực tế, để mỗi tổ chức đảng mạnh hơn, mỗi cá nhân đảng viên tiến bộ hơn, củng cố niềm tin của đảng viên và nhân dân đối với Ðảng bộ; Mỗi cá nhân nhận rõ được trách nhiệm, tự giác đề ra các công việc cụ thể để khắc phục, sửa chữa khuyết điểm của bản thân mình và đề xuất các giải pháp lãnh đạo khắc phục những hạn chế, yếu kém của cán bộ, đảng viên trong Ðảng bộ và ở cơ quan, đơn vị mình phụ trách.

Ban Thường vụ Tỉnh ủy đề ra nhiệm vụ của từng ban Ðảng trong việc đấu tranh ngăn chặn, đẩy lùi tình trạng suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống của một bộ phận cán bộ, đảng viên; trong xây dựng đội ngũ cán bộ lãnh đạo, quản lý và về trách nhiệm của người đứng đầu cấp ủy, chính quyền trong mối quan hệ với tập thể cấp ủy, tập thể lãnh đạo cơ quan, đơn vị; tiếp tục đổi mới phương thức lãnh đạo của Ðảng.

Một trong những nội dung trọng tâm của Tỉnh ủy trong việc thực hiện Nghị quyết T.Ư 4 là rà soát các quy định về đấu thầu, về khai thác tài nguyên, mua sắm tài sản công, bán nhà đất công,… để chấn chỉnh, bổ sung cho đúng pháp luật, không tạo ra kẽ hở để xảy ra tiêu cực, tham nhũng, lãng phí, theo hướng bỏ hoặc đình chỉ những quy hoạch, dự án  không khả thi, còn các quy hoạch, dự án có khả năng thực hiện thì tập trung mọi nguồn lực để thực hiện. Trước mắt, tạm thời chưa triển khai Dự án xây dựng Trung tâm hội nghị của tỉnh. Xử lý dứt điểm những vụ việc mà dư luận quan tâm.

Làm việc với đồng chí Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Võ Thành Hạo, chúng tôi được biết, sau kiểm điểm, tự phê bình, phê bình đã đạt một số kết quả: Việc tổng kết cuối năm đã thực chất trong nhận xét, đánh giá tổ chức đảng, cán bộ, đảng viên cũng như trong công tác phát triển đảng viên. Cụ thể là cấp ủy cấp trên không giao chỉ tiêu phát triển đảng viên mới cho từng đơn vị, địa phương như trước đây. Các tổ chức đảng xây dựng kế hoạch tạo nguồn, phân công đảng viên bồi dưỡng, rèn luyện, theo dõi, thử thách quần chúng ưu tú, ai đủ tiêu chuẩn thì kết nạp Ðảng. Trong đánh giá, phân loại tổ chức cơ sở đảng cũng vậy, Tỉnh ủy chỉ thành lập đoàn kiểm tra, phúc tra kết quả tự đánh giá của địa phương, đơn vị để bảo đảm thực chất. Những cán bộ, đảng viên có biểu hiện né tránh, nể nang, không dám đấu tranh tự phê bình và phê bình… sẽ không được xem xét công nhận là đảng viên hoàn thành tốt, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ. Ðể tránh hiện tượng “dễ người dễ ta” trong công tác đánh giá cán bộ, người đứng đầu phát huy vai trò của mình, phải có nhận xét, đánh giá của cán bộ cấp phó, cấp dưới quyền và đề xuất với cấp có thẩm quyền quyết định. Bởi vì, theo như đồng chí Võ Thành Hạo: “Không ai có thể đánh giá chính xác, đúng thực chất năng lực, phẩm chất đạo đức của cán bộ hơn người đứng đầu trực tiếp”.

Tỉnh ủy vừa tổ chức tọa đàm đổi mới phương pháp tổ chức học tập, quán triệt các chỉ thị, nghị quyết của Ðảng theo hướng thiết thực, hiệu quả, sát với từng đối tượng và tình hình thực tế. Ý kiến phát biểu trong tọa đàm đã gợi mở cho các cấp ủy đảng tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo công tác quản lý đảng viên của từng chi bộ, Ðảng bộ trong thực hiện chế độ học tập chính trị; tăng cường theo dõi diễn biến tư tưởng đảng viên để chủ động phòng ngừa, đấu tranh, phê phán những biểu hiện suy thoái. Trong các cuộc họp của ban thường vụ cấp ủy, nội dung luôn được ưu tiên bàn trước là công tác cán bộ, sau đó đến các nội dung khác, tạo điều kiện để các đại biểu có thời gian bày tỏ chính kiến của mình. Về tiếp tục đổi mới phương thức lãnh đạo, điểm mới là ở chỗ người đứng đầu các cấp ủy phải bố trí thời gian hợp lý để thường xuyên gặp gỡ, đối thoại với cán bộ, đảng viên và nhân dân, để lắng nghe tâm tư, nguyện vọng, những ý kiến phản ánh, nhằm thực hiện tốt hơn Nghị quyết T.Ư 4 về xây dựng Ðảng. Người đứng đầu phải chịu trách nhiệm trước Ðảng, trước nhân dân đối với những vụ việc xử lý chưa được trôi chảy. Nếu trong giải quyết các vụ việc có sự phối hợp với các ngành, cần xác định rõ vai trò của người chủ trì (người chịu trách nhiệm cuối cùng). Người chủ trì phải làm tròn chức trách nhiệm vụ để nêu gương. Cách làm này đã được thực hiện khá tốt trong thời gian qua. Việc nạo vét thượng nguồn sông Ba Lai chậm tiến độ, các đồng chí trong Thường vụ Tỉnh ủy đã đến tận nơi gặp gỡ trực tiếp chủ đầu tư, cùng bàn luận tìm giải pháp khắc phục. Kết quả, tiến độ đã được đẩy nhanh sau khi thực hiện quyết định thay đổi đơn vị thi công. Các đoàn công tác kiểm tra, giám sát thực hiện đầy đủ các nguyên tắc đã đề ra: xác định cụ thể nội dung cần giám sát; có đánh giá, kết luận cụ thể và chỉ ra những mặt được và chưa được cần khắc phục và thời gian khắc phục. Ðơn vị được giám sát cũng có kế hoạch khắc phục những hạn chế, yếu kém, đề ra biện pháp và thời gian khắc phục để cơ quan giám sát theo dõi tiến độ. Ðối với việc sửa đổi nền nếp tác phong làm việc, khắc phục bệnh quan liêu, hách dịch, tình trạng đi trễ về sớm, uống rượu, bia trong giờ làm việc, vô cảm trước sự bức xúc của nhân dân trong đội ngũ cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức; Ban Thường vụ Tỉnh ủy yêu cầu các cấp chấn chỉnh văn hóa giao tiếp nơi công sở. Ðây là động thái bước đầu rõ nhất trong việc sửa đổi tác phong, đạo đức của người đảng viên, xây dựng hình ảnh người cán bộ, công chức tận tụy, gương mẫu, xứng đáng là công bộc của nhân dân.

Vào thời điểm này, khi mà Nghị quyết T.Ư 4 về xây dựng Ðảng đã bước đầu phát huy tác dụng sau tự phê bình và phê bình, ai cũng ghi nhận tinh thần trách nhiệm của cán bộ, đảng viên được nâng lên, phong cách làm việc khoa học hơn; công việc giải quyết nhanh và rõ ràng, minh bạch hơn. Những biểu hiện suy giảm về đạo đức, lối sống như uống rượu, nói càn, đi trễ, về sớm,…  ngày càng ít hơn. Tuy vậy, kết quả đạt được mới là bước đầu, chưa căn bản và vững chắc. Ðiều đó đòi hỏi các tổ chức đảng và đảng viên trong tỉnh Bến Tre cần phải kiên trì, kiên quyết và thường xuyên đưa Nghị quyết T.Ư 4 vào cuộc sống.

Nhandan