Thứ sáu,  02/12/2022

Đảng bộ Công an tỉnh chú trọng phát triển Đảng

LSO- Cùng với nhiệm vụ lãnh đạo, chỉ đạo toàn diện các mặt công tác, Đảng bộ Công an tỉnh Lạng Sơn luôn quan tâm phát triển đảng viên mới, xây dựng đội ngũ đảng viên, tổ chức cơ sở đảng trong sạch vững mạnh, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới.

Nhận thức rõ tầm quan trọng của việc bồi dưỡng, kết nạp đảng viên mới trong công tác xây dựng Đảng, bám sát Nghị quyết Đảng bộ nhiệm kỳ 2010 – 2015, Đảng ủy Công an tỉnh đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo các chi, đảng bộ trực thuộc làm tốt công tác giáo dục chính trị tư tưởng, truyền thống cách mạng, đạo đức lối sống cho cán bộ, đảng viên và chiến sỹ, nhất là đối với lực lượng đoàn viên thanh niên, hội phụ nữ. Gắn học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh; phong trào thi đua “Công an nhân dân thực hiện nghiêm 6 điều Bác Hồ dạy”, “Công an nhân dân chấp hành nghiêm điều lệnh, xây dựng nếp sống văn hóa vì nhân dân phục vụ”. Đồng thời, giao nhiệm vụ cho các tổ chức, đoàn thể, phân công các đảng viên có uy tín, kinh nghiệm theo dõi, kèm cặp, nắm bắt tâm tư, nguyện vọng; kịp thời phát hiện, lựa chọn những quần chúng ưu tú tham gia các lớp bồi dưỡng nhận thức về Đảng, giúp các đối tượng cảm tình nắm được những kiến thức cơ bản, hiểu rõ nhiệm vụ của đảng viên, bảo đảm chất lượng ngay từ khâu giới thiệu nguồn. Qua đó, làm cho các đối tượng nâng cao nhận thức về lý luận chính trị, xác định được vai trò, trách nhiệm của bản thân, tích cực tu dưỡng, rèn luyện, phấn đấu trở thành đảng viên. 

 

Thiếu tướng Nông Văn Định, Giám đốc Công an tỉnh trao huy hiệu 30 năm tuổi đảng cho cán bộ Công an tỉnh

Đại tá Bùi Xuân Sang, Bí thư Chi bộ, Trưởng phòng Cảnh sát Bảo vệ và Cơ động Công an tỉnh cho biết: Trên cơ sở chỉ tiêu phát triển Đảng của Đảng bộ Công an tỉnh, hằng năm, chi bộ lựa chọn quần chúng ưu tú theo học các lớp cảm tình Đảng và giao nhiệm vụ để thử thách. Phân công đảng viên chính thức theo dõi, giúp đỡ, qua các buổi sinh hoạt hằng tháng, đảng viên được phân công có nhận xét, báo cáo trước chi bộ những mặt mạnh, mặt yếu của quần chúng để chi bộ đánh giá, xem xét, 5 năm qua, chi bộ đã kết nạp được 108 đảng viên mới.

Song song với đó, sau khi kết nạp Đảng, các chi, đảng  bộ cơ sở đã kịp thời cử đảng viên mới tham dự lớp bồi dưỡng lý luận chính trị cho đảng viên mới và thực hiện công tác chuyển Đảng chính thức và phát thẻ đảng viên mới đúng kỳ hạn cho tất cả các đảng viên theo quy định. Trong nhiệm kỳ 2010 – 2015, Đảng bộ Công an tỉnh đã tổ chức được 5 lớp bồi dưỡng nhận thức về Đảng cho 413 quần chúng ưu tú; 5 lớp bồi dưỡng lý luận chính trị cho 319 đảng viên mới; kết nạp được 261 đảng viên mới (vượt chỉ tiêu 161 đồng chí); công nhận đảng viên chính thức 207 đồng chí; trao tặng 36 huy hiệu Đảng; phát 221 thẻ đảng viên. Hằng năm, đánh giá, phân loại chất lượng tổ chức cơ sở đảng 100% các chi, đảng bộ hoàn thành nhiệm vụ, có 95% tổ chức cơ sở đảng hoàn thành tốt nhiệm vụ. Qua theo dõi, các đảng viên mới đã thể hiện được bản lĩnh chính trị vững vàng, nhận thức sâu sắc yêu cầu nhiệm vụ, không ngại khó khăn thử thách, có ý chí rèn luyện vươn lên, tuyệt đối trung thành với Đảng, Tổ quốc và nhân dân. Trong nhiều năm liền, 100% đảng viên dự bị đều đủ điều kiện trở thành đảng viên chính thức, nhiều đồng chí sau khi được đứng vào hàng ngũ của Đảng luôn gương mẫu, biết hy sinh quyền lợi cá nhân, không ngại khó, ngại khổ, yên tâm công tác.    

Đại tá Lương Văn Khình, Trưởng Phòng Công tác đảng và công tác quần chúng Công an tỉnh cho biết: Thời gian tới, Đảng bộ Công an tỉnh tiếp tục làm tốt công tác nắm bắt diễn biến tư tưởng, nguyện vọng, quan hệ xã hội, đạo đức, tác phong, lối sống, năng lực, hiệu quả công tác của cán bộ; quan tâm đào tạo, bồi dưỡng, nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ, lý luận chính trị cho cán bộ, đảng viên và chiến sỹ. Phấn đấu mỗi năm kết nạp 50 đảng viên mới trở lên, xây dựng lực lượng công an tỉnh ngày càng chính quy, tinh nhuệ, hiện đại, thực hiện thắng lợi nhiệm vụ đảm bảo an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, xây dựng Đảng bộ trong sạch, vững mạnh.     

Bài, ảnh: NÔNG ĐÌNH QUANG