Thứ sáu,  02/12/2022

Thành phố Lạng Sơn: Phát triển đảng trong dân quân tự vệ

LSO- Thực hiện Chỉ thị 16-CT/TW của Ban Bí thư Trung ương về “Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với lực lượng dân quân tự vệ (DQTV) và lực lượng dự bị động viên trong tình hình mới”, những năm qua, Đảng bộ Quân sự thành phố Lạng Sơn đã tập trung thực hiện các chủ trương, giải pháp, nâng cao năng lực lãnh đạo, quan tâm công tác phát triển đảng viên trong lực lượng DQTV, góp phần thực hiện hiệu quả nhiệm vụ quốc phòng, quân sự địa phương.  

Đồng chí Nguyễn Văn Hùng, Phó Bí thư Chi bộ, Chỉ huy trưởng Ban CHQS phường Chi Lăng cho biết: Chi bộ Quân sự phường Chi Lăng được thành lập tháng 8/2013, ngay khi đi vào hoạt động, chi ủy, Ban CHQS phường tích cực tham mưu với cấp ủy, chính quyền các cấp tập trung xây dựng lực lượng dân quân làm nòng cốt, lấy công tác phát triển đảng làm trọng tâm. Quan tâm nắm bắt tâm tư, nguyện vọng của cán bộ, chiến sĩ, có biện pháp chấn chỉnh, uốn nắn kịp thời, không để nảy sinh vướng mắc. Chi bộ làm tốt công tác lựa chọn quần chúng ưu tú trong lực lượng dân quân, cử theo học các lớp bồi dưỡng cảm tình Đảng làm nguồn cho phát triển Đảng. Do đó, việc kết nạp đảng viên trong dân quân luôn đạt chỉ tiêu, kế hoạch. Từ đầu năm 2015 đến na,y chi bộ đã kết nạp được 2 đảng viên mới, hiện đang chuẩn bị tổ chức kết nạp thêm 1 đảng viên, nâng tỷ lệ đảng viên trong dân quân phường lên khoảng 24%.

 

Dân quân tự vệ thành phố Lạng Sơn giúp dân sơ tán trong diễn tập phòng, chống lụt bão

Để lực lượng DQTV không ngừng lớn mạnh, Đảng ủy, Ban CHQS thành phố Lạng Sơn làm tốt công tác tham mưu cho cấp ủy, chính quyền thành phố xây dựng lực lượng DQTV theo phương châm “vững mạnh, rộng khắp”. Từ năm 2013 đến nay, Đảng ủy đã tham mưu cho Thành ủy thành lập được 2 chi bộ quân sự xã, phường, tạo điều kiện thuận lợi cho công tác phát triển đảng viên trong DQTV, hiện tỷ lệ đảng viên trong DQTV thành phố chiếm 22,5%. Đồng thời, thường xuyên kiện toàn ban CHQS quân sự các phường, xã; chú trọng việc tuyển chọn các thanh niên có sức khỏe, trình độ vào lực lượng DQTV, tổ chức huấn luyện bám sát nội dung, chương trình, kế hoạch của trên. Thông qua các hoạt động, Đảng ủy, Ban CHQS thành phố cùng cấp ủy, chính quyền lựa chọn những chiến sĩ ưu tú cử đi bồi dưỡng nhận thức về Đảng và xem xét, đề nghị kết nạp những chiến sĩ tiêu biểu vào Đảng. Hiện nay, lực lượng DQTV thành phố được xây dựng đủ thành phần, cơ cấu, tổ chức theo quy định, đạt tỷ lệ trên 2% dân số thành phố, số lượng, chất lượng đảng viên được kết nạp năm sau luôn cao hơn năm trước. Cụ thể, năm 2013 kết nạp được 35 đảng viên; năm 2014 kết nạp được 45 đảng viên; 10 tháng đầu năm 2015 kết nạp được 67 đảng viên.

Thượng tá Hà Văn Tuấn, Phó Bí thư Đảng uỷ, Chính trị viên Ban CHQS thành phố cho biết: Với sự quan tâm của cấp ủy, chính quyền các cấp, lực lượng DQTV trên địa bàn thành phố không ngừng lớn mạnh; vai trò lãnh đạo của chi bộ và đảng viên trong lực lượng DQTV ngày càng được nâng cao. Các tổ chức cơ sở đảng trong lực lượng luôn chăm lo công tác giáo dục chính trị, tư tưởng, nhất là triển khai kịp thời các chỉ thị, nghị quyết của Đảng, pháp luật của Nhà nước gắn đẩy mạnh “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”. Qua đó, làm cho cán bộ, đảng viên và chiến sĩ giữ vững lập trường tư tưởng, đoàn kết, tin tưởng tuyệt đối vào sự lãnh đạo của Đảng.

Có thể khẳng định rằng, công tác phát triển đảng trong lực lượng DQTV thành phố ngày càng có tác động tích cực đến hoạt động của lực lượng DQTV, góp phần xây dựng lực lượng vũ trang địa phương vững mạnh toàn diện, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ quốc phòng, quân sự trong tình hình mới.

Bài, ảnh: NÔNG ĐÌNH QUANG