Thứ hai,  28/11/2022

Phổ biến giáo dục pháp luật: Mặt trận Tổ quốc tích cực vào cuộc

LSO- Công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật là công việc đầu tiên của hoạt động thực thi pháp luật, là cầu nối chuyển tải pháp luật vào cuộc sống. Với tinh thần đó, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc (MTTQ) các cấp trong tỉnh đã tích cực vào cuộc, từng bước nâng cao kiến thức  và ý thức chấp hành pháp luật của nhân dân; góp phần  giữ vững an ninh trật tự trên địa bàn.

Đa dạng hình thức tuyên truyền

Theo đó, Ủy ban MTTQ các cấp đã đa dạng hóa phương pháp, hình thức tuyên truyền như tổ chức hội nghị, phối hợp tuyên truyền qua hệ thống truyền thanh, truyền hình, phát tờ rơi, các buổi tọa đàm… Cùng đó, các hội, đoàn thể cũng gắn tuyên truyền pháp luật với nội dung sinh hoạt định kỳ. Hoạt động của nhóm nòng cốt, câu lạc bộ pháp luật ở cơ sở cũng góp phần tư vấn pháp luật, tăng cường khối đại đoàn kết toàn dân.

Trong đó, nổi bật là nhóm nòng cốt tuyên truyền pháp luật ở khu dân cư. Hiện toàn tỉnh có 424 nhóm nòng cốt, mỗi nhóm có từ 7 đến 9 thành viên. Các nhóm nòng cốt thường xuyên tiến hành khảo sát tình hình chấp hành pháp luật trong cộng đồng. Từ đó lựa chọn phương pháp giáo dục pháp luật phù hợp với tình hình thực tế ở từng khu dân cư. Từ đầu năm 2015 đến nay, thông qua các nhóm nòng cốt, toàn tỉnh đã tổ chức được trên 2.500 cuộc tuyên truyền pháp luật, với trên 120 nghìn người dân tham dự. Đồng thời đã phát hơn 3.000 tờ rơi về phòng, chống tệ nạn xã hội; hơn 3.810 bộ tài liệu liên quan đến pháp luật.

 

Người dân xã Tô Hiệu, huyện Bình Gia tìm hiểu tài liệu tại hội nghị tuyên truyền pháp luật

Nội dung phong phú, đi sâu vào chuyên đề

Không chỉ đa dạng về hình thức mà nội dung tuyên truyền pháp luật của Ủy ban MTTQ các cấp cũng rất phong phú. Nhất là công tác phổ biến, giáo dục pháp luật ngày càng có trọng tâm, trọng điểm, đi vào những vấn đề liên quan trực tiếp đến đời sống người dân. Cụ thể, Ủy ban MTTQ các cấp hằng năm đều phối hợp với ngành công an tổ chức các chuyên đề về phòng, chống ma túy; tuyên truyền an toàn giao thông… Riêng chuyên đề phòng, chống ma túy, đầu năm 2015 đến nay đã tổ chức được gần 1.500 cuộc; đồng thời theo dõi cai nghiện tại cộng đồng 218 đối tượng; có 2 đối tượng tiến bộ được giúp đỡ việc làm. Chuyên đề về an toàn giao thông đã tổ chức tuyên truyền được khoảng 2.000 cuộc; vận động tháo dỡ 86 mái che, mái vẩy vi phạm hành lang an toàn giao thông; giải tỏa 18 bãi vật liệu, 78 biển quảng cáo không đúng nơi quy định…

Qua tuyên truyền đã góp phần nâng cao ý thức chấp hành pháp luật; nêu cao tinh thần trách nhiệm của cộng đồng trong đảm bảo an ninh trật tự. Từ đầu năm 2015 đến nay, nhân dân đã cung cấp 350 nguồn tin liên quan đến an ninh trật tự, giúp các ngành chức năng tiến hành điều tra, xét xử. Điển hình như ở xã Lâm Ca, huyện Đình Lập, qua thông tin người dân cung cấp, từ năm 2010 đến nay, công an xã đã vận động nhân dân giao nộp 87 khẩu súng các loại; tại xã Lợi Bác, huyện Lộc Bình, đã vận động nhân dân giao nộp 1 khẩu súng kíp, 8 súng tự chế bắn cồn và 8 máy kích điện đánh cá…

Có thể khẳng định, công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật của Ủy ban MTTQ là rất quan trọng, góp phần củng cố quốc phòng an ninh, giữ vững an ninh trật tự, thúc đẩy phát triển kinh tế – xã hội trên địa bàn. Minh chứng rõ nhất là toàn tỉnh hiện có 170/226 xã, phường, thị trấn đạt an toàn về an ninh trật tự, đạt 75,2%; có 1.928/2.320 khu dân cư đạt tiêu chuẩn an toàn về an ninh trật tự, đạt 83%. Điều này chứng tỏ, qua tuyên truyền, nhiều văn bản pháp luật đã đi vào cuộc sống, nhận thức về pháp luật và ý thức chấp hành pháp luật của người dân đã được nâng lên đáng kể.

Bài, ảnh: HOÀNG HUẤN