Thứ tư,  28/09/2022

Thực hiện Quyết định 290 của Bộ Chính trị: “Chìa khoá” của công tác dân vận

LSO- Thực hiện Quyết định 290-QĐ/TW ngày 25/2/2010 của Bộ Chính trị, Ban Thường vụ Tỉnh uỷ đã ban hành Quyết định số 1536-QĐ/TU ngày 23/8/2010 về  việc ban hành Quy chế công tác dân vận của hệ thống chính trị tỉnh Lạng Sơn. Sau 5 năm thực hiện, công tác dân vận ở tỉnh có nhiều chuyển biến tích cực, gần dân, sát dân.

Lãnh đạo Hội Liên hiệp phụ nữ tỉnh tặng quà phụ nữ có hoàn cảnh khó khăn ở xã Bắc Ái, huyện Tràng Định

Củng cố niềm tin cho dân

Từ năm 2010- 2015, thực hiện Quyết định 290 của Bộ Chính trị và Quyết định 1536 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy, công tác dân vận của hệ thống chính trị toàn tỉnh được củng cố và tăng cường, có nhiều đổi mới về nội dung, phương thức vận động quần chúng, tập trung hướng về cơ sở với phương châm “gần dân, có trách nhiệm với dân”. Ví như, chính quyền các cấp đã thực hiện chế độ tiếp xúc, đối thoại trực tiếp với nhân dân, lắng nghe, tiếp thu ý kiến của nhân dân về công tác quản lý điều hành, thái độ phục vụ nhân dân của cán bộ, công chức, viên chức. Hằng tháng, đại diện lãnh đạo UBND và một số ban, ngành tham gia tiếp công dân theo quy định. Trong 5 năm qua, UBND tỉnh đã tiếp 9.531 lượt công dân, giải quyết 698/835 đơn thư khiếu nại của công dân (đạt 83,6%)… Chú trọng cải cách hành chính, phát huy vai trò, hiệu quả của bộ phận tiếp nhận và trả kết quả, phục vụ với tinh thần trách nhiệm cao, tạo được lòng tin đối với nhân dân.

MTTQ và các đoàn thể chính trị – xã hội đã tích cực phối hợp với lực lượng vũ trang đẩy mạnh tuyên truyền, vận động quần chúng trên địa bàn tỉnh. Đặc biệt, việc thực hiện Chỉ thị 03 của Bộ Chính trị gắn với thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI) “Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay”, phong trào thi đua “Dân vận khéo” đã giúp cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, đoàn viên, hội viên… tạo sự chuyển biến mạnh mẽ về nhận thức và hành động … Qua đó, góp phần xây dựng Đảng, chính quyền trong sạch vững mạnh, tăng cường củng cố niềm tin của nhân dân đối với sự lãnh đạo của Đảng, việc quản lý điều hành của Nhà nước. 

 

Cán bộ phụ nữ Cao Lộc tuyên truyền thực hiện chính sách dân số thông qua hình thức sân khấu hóa

Bà Nông Thị Lâm, Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh cho biết: thời gian qua, bằng nhiều hình thức, Mặt trận và các đoàn thể đã vận động đoàn viên, hội viên, các tầng lớp nhân dân phát huy quyền làm chủ, sát dân, sát việc. Từ thực tế ở từng địa phương mà có nhiều mô hình, cách tuyên truyền, vận động, giải thích cho người dân đem lại hiệu quả cao.

Thời gian qua, MTTQ đã vận động nhân dân phát huy quyền làm chủ, tham gia góp ý vào dự thảo sửa đổi Hiến pháp năm 1992, dự thảo Luật đất đai sửa đổi với gần 120.000 ý kiến. Từ năm 2011 đến nay, Hội phụ nữ đã tuyên truyền, vận động xây dựng 3.366 mô hình tiết kiệm với số tiền trên 23,6 tỷ đồng…

Nâng chất lượng dân vận

Theo báo cáo của Tỉnh ủy, đến nay, 11/11 huyện, thành ủy ban hành quy chế dân vận của hệ thống chính trị; các đảng ủy công an, quân sự, bộ đội biên phòng và Đảng đoàn MTTQ tỉnh, các đoàn thể cũng đã triển khai thực hiện quyết định này đến các đơn vị trực thuộc. Cụ thể, hằng năm, Ban Dân vận Tỉnh ủy ký kết chương trình phối hợp hoạt động với Bộ Chỉ huy Quân sự, Công an tỉnh, Ban Dân tộc tỉnh. Các đoàn thể chính trị – xã hội ký kết chương trình phối hợp với công an, quân sự, các ngành đồng cấp.

Qua việc thực hiện các chương trình phối hợp, công tác quán triệt các chỉ thị, nghị quyết của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước ngày càng được tăng cường; thực hiện có hiệu quả phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư”, “Dân vận khéo”; phong trào giúp nhau xóa đói giảm nghèo… được triển khai rộng khắp trên các địa bàn dân cư. Đến nay, toàn tỉnh đã xây dựng được 1.832 mô hình “Dân vận khéo” trên tất cả các lĩnh vực của đời sống xã hội. Tỷ lệ hộ nghèo toàn tỉnh giảm từ 28,34 % năm 2010 xuống còn 11,9% năm 2015. Năm 2015, toàn tỉnh ước đạt 65% số hộ đạt tiêu chuẩn gia đình văn hoá; 85% thôn, khối phố có nhà văn hoá.

Định kỳ 3 tháng, 6 tháng, 1 năm, Ban Dân vận Tỉnh ủy tổ chức giao ban với các huyện, thành ủy, MTTQ, các hội, đoàn thể và các cơ quan liên quan để nghe phản ánh tình hình của nhân dân, nắm bắt tâm tư, nguyện vọng, những vấn đề bức xúc, liên quan đến quyền và lợi ích chính đáng của nhân dân để kịp thời tham mưu cấp ủy, chính quyền có biện pháp giải quyết kịp thời. Việc thực hiện các quy định, hướng dẫn về công tác dân vận, các đề án thuộc các lĩnh vực, nhất là đề án liên quan đến quyền lợi của nhân dân luôn được các cơ quan chức năng lấy ý kiến rộng rãi từ cán bộ, công chức và nhân dân theo quy định của pháp luật.

Bài, ảnh: HỒ XUÂN HƯƠNG