Thứ tư,  14/04/2021

Quan tâm nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ

LSO- Xác định nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ có vai trò quan trọng trong xây dựng tổ chức cơ sở đảng trong sạch vững mạnh, những năm qua, các cấp ủy đảng trong tỉnh đã thực hiện nhiều giải pháp nhằm nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của chi bộ và chất lượng đội ngũ cán bộ, đảng viên trong thời kỳ mới.

Thực hiện Chỉ thị số 10-CT/TW ngày 30-3-2007 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về “Nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ”, Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã ban hành Chỉ thị số 29-CT/TU ngày 20-5-2008 “Về đổi mới và nâng cao chất lượng hoạt động của chi bộ thôn, khối, khu phố trực thuộc đảng ủy xã, phường, thị trấn”. Trên cơ sở đó, Ban Thường vụ các huyện ủy, thành ủy có định hướng, chỉ đạo việc nâng cao nhận thức về chức năng, nhiệm vụ của chi bộ cho cấp ủy các cấp, cán bộ, đảng viên; duy trì nền nếp sinh hoạt phù hợp với điều kiện địa phương; đổi mới nội dung sinh hoạt; coi trọng công tác chuẩn bị và tổ chức sinh hoạt chi bộ.

Ông Vũ Mạnh Lợi, Trưởng phòng Tổ chức Đảng- Đảng viên, Ban Tổ chức Tỉnh ủy cho biết: Ở các đảng ủy xã, phường, thị trấn đã từng bước đưa sinh hoạt chi bộ thôn, khối, khu phố vào chương trình kiểm tra, giám sát của cấp ủy. Quan tâm trang bị hệ thống sổ nghiệp vụ cho chi bộ để quản lý, theo dõi hoạt động của chi bộ và đảng viên; đồng thời phục vụ công tác kiểm tra định kỳ về nền nếp, nội dung, chất lượng sinh hoạt chi bộ.

 

Một buổi sinh hoạt Chi bộ Trường Tiểu học xã Mẫu Sơn, huyện Lộc Bình

Từ chỗ thường xuyên kiểm tra, quan tâm nâng cao nhận thức cho cấp ủy các cấp, mỗi cấp ủy viên xác định vai trò trách nhiệm của mình trong việc nắm vững nội dung, quy trình và phương pháp tổ chức một buổi sinh hoạt chi bộ. Trong sinh hoạt định kỳ, nhiều chi bộ thống nhất ngày sinh hoạt phù hợp với điều kiện của địa phương; báo cáo đảng ủy thời gian tổ chức sinh hoạt để cử các đồng chí đảng ủy viên phụ trách chi bộ xuống dự sinh hoạt. Cụ thể, từ năm 2008 đến nay, các chi bộ khối, khu phố đều duy trì sinh hoạt từ 11-12 kỳ/năm, tỷ lệ đảng viên tham gia sinh hoạt đạt trên 90%; các chi bộ thôn, tỷ lệ đảng viên tham gia sinh hoạt bình quân đạt trên 80%.

Trong sinh hoạt chi bộ có nhiều đổi mới, từng bước khắc phục tính hình thức, đơn điệu trong sinh hoạt đảng. Các chi bộ coi trọng thông tin tình hình thời sự, quán triệt chủ trương, nghị quyết của các cấp ủy đảng; đánh giá việc thực hiện nhiệm vụ trong tháng, đề ra nhiệm vụ tháng sau; nhiều chi bộ đã thực hiện đưa nội dung học và và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh vào sinh hoạt. Trong sinh hoạt đã tập trung thảo luận những vấn đề cụ thể, thiết thực ở tại địa phương, vấn đề liên quan đến quyền lợi, trách nhiệm của cán bộ, đảng viên…

Ông Lã Viết Phong, Phó Bí thư Chi bộ thôn Vỹ Thượng, xã Hoàng Đồng, thành phố Lạng Sơn cho biết: Trong cuộc họp, nội dung thông tin tới đảng viên ngắn gọn, rõ ràng; chi ủy lắng nghe tất cả các ý kiến của đảng viên, coi trọng việc gợi ý, định hướng để đảng viên phát biểu, thể hiện chính kiến, phát huy trí tuệ tập thể để giải quyết những vướng mắc, tồn tại. Từ đó giúp chi ủy chỉ đạo sát sao, hiệu quả nhiệm vụ của thôn. Hiện thôn không còn hộ nghèo; nhân dân tích cực hưởng ứng phong trào thi đua, tiêu biểu như: năm 2015 đóng góp xây dựng nông thôn mới được trên 30 triệu đồng, ủng hộ quỹ đền ơn đáp nghĩa, quỹ vì người nghèo được hơn 10 triệu đồng…

Cách làm trên còn được các chi bộ trên địa bàn xã Hoàng Đồng, cũng như chi bộ nông thôn khác của tỉnh triển khai thực hiện hiệu quả. Theo báo cáo đánh giá của Tỉnh ủy, đa số các chi bộ thôn chủ yếu sinh hoạt vào buổi tối, thời gian khoảng 2 tiếng; trong sinh hoạt đã trao đổi, thống nhất được nhiều nội dung cụ thể, sát với tình hình khu dân cư; tinh thần đấu tranh phê bình và tự phê bình khá thẳng thắn, trung thực, phát huy được sức mạnh tập thể. Các chi bộ khối, khu phố thường sinh hoạt trong giờ hành chính, công tác chuẩn bị nội dung và tổ chức sinh hoạt chu đáo; việc thông tin theo Bản tin nội bộ và tình hình thời sự được thực hiện thường xuyên; ngoài nội dung đánh giá tình hình khu phố thì việc đánh giá về tư tưởng của cán bộ, đảng viên, nhân dân được tập trung.

Nhờ đổi mới, nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ nên năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của các chi ủy, chi bộ và chất lượng đảng viên từng bước được nâng lên, cơ bản bảo đảm sự lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị ở thôn bản, khu phố. Đến cuối nhiệm kỳ (2010- 2015), tổ chức cơ sở đảng đạt trong sạch vững mạnh của tỉnh chiếm 60%; tỷ lệ đảng viên hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên đạt 85,94%; tỷ lệ đảng viên được giới thiệu giữ mối liên hệ nơi cư trú đạt trên 99%.

Bài, ảnh : HỒ XUÂN HƯƠNG