Thứ hai,  30/01/2023

Cựu chiến binh tham gia xây dựng và bảo vệ Đảng, chính quyền

LSO-Trải qua các cuộc chiến tranh bảo vệ Tổ quốc, những người lính đã không quản ngại gian khổ, hy sinh, đánh thắng kẻ thù để giành độc lập, tự do cho đất nước. Trở về với cuộc sống đời thường, các cựu chiến binh (CCB) tiếp tục có nhiều đóng góp xây dựng quê hương, đặc biệt là tham gia xây dựng, bảo vệ Đảng, chính quyền.
Hội viên cựu chiến binh huyện Văn Quan dự hội nghị triển khai nghị quyết của Đảng

Ông Nguyễn Văn Nông, Phó Chủ tịch Hội CCB tỉnh cho biết: Xác định nhiệm vụ tham gia xây dựng, bảo vệ Đảng, chính quyền, giữ vững ổn định chính trị trên địa bàn tỉnh là nhiệm vụ trọng yếu, trong những năm qua, các cấp hội CCB tỉnh đã có chủ trương xây dựng mỗi chi hội CCB là một trận địa tư tưởng, mỗi hội viên là một chiến sĩ dũng cảm đấu tranh với các thế lực thù địch. Hằng năm, các cấp hội luôn phấn đấu 100% cán bộ, hội viên hoàn thành tốt nhiệm vụ tham gia xây dựng và bảo vệ Đảng, chính quyền, bảo vệ vững chắc thành quả chế độ xã hội chủ nghĩa, tự giác chấp hành nghiêm túc quy chế dân chủ ở cơ sở.

Theo đó, cùng với đẩy mạnh tuyên truyền, vận động, các cấp hội không ngừng nâng cao chất lượng giáo dục, nâng cao nhận thức, xây dựng bản lĩnh chính trị cho cán bộ, hội viên thông qua việc tổ chức triển khai kịp thời đến cán bộ, hội viên các chỉ thị, nghị quyết, kế hoạch của Tỉnh ủy, UBND tỉnh về phát triển kinh tế – xã hội, quốc phòng – an ninh; đẩy mạnh thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị (khóa XII) về học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh gắn với phong trào thi đua “Cựu chiến binh gương mẫu” và thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI, khóa XII) về xây dựng Đảng. Từ năm 2012 đến tháng 7/2017, tỷ lệ hội viên CCB tham gia học tập các nghị quyết, chỉ thị bình quân đạt 93,8%.

Thông qua các lớp học tập, nghiên cứu, quán triệt nghị quyết của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, bồi dưỡng về chuyên môn, nghiệp vụ đã góp phần nâng cao bản lĩnh chính trị, tư tưởng, cán bộ, hội viên tin tưởng vào sự lãnh đạo của Đảng, Nhà nước, địa phương cũng như có thái độ, hành động phản bác lại các quan điểm sai trái đối với Đảng, Nhà nước; phòng chống tham nhũng, tiêu cực, tội phạm và tệ nạn xã hội…

Ông Nhữ Ngọc Hùng, Phó Chủ tịch Hội CCB phường Đông Kinh, thành phố Lạng Sơn cho biết: Phát huy bản chất “Bộ đội Cụ Hồ”, dù trong thời chiến hay thời bình, những CCB luôn tin tưởng vào chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước. Riêng bản thân tôi luôn tích cực tham gia các phong trào thi đua của các cấp, ngành phát động, góp phần vào mục tiêu xây dựng quê hương, đất nước giàu đẹp, văn minh và đảm bảo an ninh trật tự, an toàn xã hội.

Phát huy vai trò gương mẫu, tinh thần trách nhiệm, đại hội đảng các cấp nhiệm kỳ 2015 – 2020, cán bộ, hội viên CCB đã đóng góp trên 1.000 lượt ý kiến tâm huyết vào dự thảo văn kiện; có trên 2.000 hội viên CCB tham gia các cấp ủy.

Ngoài ra, các cấp hội còn tuyên truyền, vận động 100% cán bộ, hội viên đi bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XIV và bầu cử đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2016 – 2021 đúng quy định. Tại cuộc bầu cử đó, đã có 1.262 CCB trúng cử đại biểu HĐND các cấp. Qua đó, giúp hội viên CCB có thêm điều kiện tham gia xây dựng, đóng góp ý kiến, trực tiếp chuyển tải ý kiến của nhân dân đến các cấp ủy, chính quyền, góp sức xây dựng Đảng, chính quyền ngày càng trong sạch vững mạnh.

Ông Nguyễn Văn Nông, Phó Chủ tịch Hội CCB tỉnh cho biết thêm: Để hoạt động của hội đạt kết quả cao hơn nữa, trong thời gian tới, hội tích cực vận động các thế hệ CCB đoàn kết, giữ vững và phát huy bản chất truyền thống Bộ đội Cụ Hồ; tích cực tham gia xây dựng và bảo vệ Đảng, chính quyền vững mạnh, góp phần thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ chính trị, kinh tế – xã hội của địa phương.

ĐĂNG THÙY