Thứ hai,  30/01/2023
Cựu chiến binh thành phố Lạng Sơn:

Sáng mãi truyền thống “Bộ đội Cụ Hồ”

LSO-Trong những năm qua, phát huy truyền thống “Bộ đội Cụ Hồ”, Hội Cựu chiến binh (CCB) thành phố Lạng Sơn đã đoàn kết xây dựng hội trong sạch, vững mạnh, giúp nhau phát triển kinh tế. Qua đó góp phần hoàn thành các mục tiêu kinh tế - xã hội, đảm bảo an ninh - quốc phòng, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn.
Hội Cựu chiến binh phưòng Hoàng Văn Thụ giáo dục truyèn thống yêu nuớc cho thế hệ trẻ

Thực hiện phong trào CCB chung tay giúp nhau phát triển kinh tế, hội đã phối hợp với các cấp, ngành tạo điều kiện cho hội viên tham gia các dự án, chương trình phát triển kinh tế; vay, quản lý sử dụng vốn có hiệu quả và chuyển giao kỹ thuật khuyến nông, khuyến lâm cho hội viên. Cùng với đó, hội vận động CCB mạnh dạn chuyển đổi ngành nghề phù hợp với xu hướng phát triển kinh tế địa phương. Từ năm 2012 – 2016, hội phối hợp với các đơn vị tổ chức 23 cuộc tập huấn chuyển giao khoa học kỹ thuật cho 621 lượt hội viên. Tính riêng trong 9 tháng đầu năm 2017, hội phối hợp với các đơn vị tổ chức 6 đợt tập huấn, chuyển giao khoa học kỹ thuật, áp dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật vào sản xuất, thu hút trên 100 hội viên tham gia.

Cùng với đó, hội chủ động nhận ủy thác nguồn vốn vay từ Ngân hàng Chính sách Xã hội, duy trì vốn vay trung bình hằng năm trên 3 tỷ đồng cho hội viên phát triển kinh tế, góp phần tạo công ăn việc làm, tăng thu nhập cho gia đình hội viên. Qua đó đã góp phần giảm tỷ lệ hộ hội viên nghèo trên địa bàn, hiện nay, toàn hội chỉ còn 8 hộ nghèo, chiếm 0,21%; không còn hộ hội viên có nhà tạm, nhà dột nát, hằng năm, tỷ lệ hộ khá và giàu tăng từ 3% trở lên, đời sống tinh thần, vật chất của hội viên được cải thiện. Bà Lục Thị Quắn, khối 9, phường Đông Kinh cho biết: Năm nay, tôi đã gần 80 tuổi, không còn khả năng lao động. Hiện tôi sống với 3 đứa cháu mồ côi cha mẹ, cuộc sống gặp nhiều khó khăn, bế tắc nhưng được sự giúp đỡ thường xuyên, lâu dài về vật chất và tinh thần của các hội viên CCB nên cuộc sống của mấy bà cháu cũng được chia sẻ phần nào.

Bên cạnh giúp nhau phát triển kinh tế, xóa đói giảm nghèo, Hội CCB thành phố còn tích cực tham gia các cuộc vận động, các phong trào như: “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa”, “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”… Qua đó đã có 11 hộ gia đình hội viên CCB hiến trên 4.300 m2 đất và toàn hội đã vận động được gần 170 triệu đồng để ủng hộ chương trình xây dựng nông thôn mới của 3 xã thuộc khu vực thành phố.

Ông Hoàng Văn Thu, Chủ tịch Hội CCB thành phố cho biết: Thời gian tới, hội tiếp tục vận động CCB đoàn kết, giữ vững và phát huy truyền thống “Bộ đội Cụ Hồ”, tích cực tham gia xây dựng, bảo vệ Đảng, Nhà nước, chế độ xã hội chủ nghĩa và nhân dân; động viên CCB nêu cao tinh thần tự lực, tự cường, giúp nhau làm giàu chính đáng, phấn đấu giảm nghèo bền vững; tích cực tham gia có hiệu quả các chương trình phát triển kinh tế – xã hội ở địa phương. Cùng với đó, hội phối hợp chặt chẽ với Thành đoàn và các đoàn thể chính trị – xã hội tích cực giáo dục, bồi dưỡng truyền thống yêu nước, chủ nghĩa anh hùng cách mạng cho thế hệ trẻ.

ĐĂNG THÙY