Thứ hai,  28/11/2022
Đảng ủy Quân sự tỉnh:

Quan tâm xây dựng đội ngũ cán bộ

LSO-Thời gian qua, công tác xây dựng đội ngũ cán bộ các cấp luôn được Ban Thường vụ Đảng ủy Quân sự (ĐUQS) tỉnh quan tâm đúng mức, coi đây là khâu then chốt quyết định đến kết quả thực hiện và hoàn thành nhiệm vụ của lực lượng vũ trang quân sự (LLVTQS) tỉnh.
Các học viên lớp Trung cấp quân sự cơ sở tham gia học tập tại Trường Quân sự tỉnh

Để thực hiện tốt công tác cán bộ, ĐUQS tỉnh tổ chức triển khai, thực hiện nghiêm túc Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) về xây dựng, chỉnh đốn Đảng; tích cực đấu tranh phòng, chống những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ; đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh và Cuộc vận động “Phát huy truyền thống, cống hiến tài năng, xứng danh bộ đội Cụ Hồ”. Qua đó phát huy vai trò, trách nhiệm của cấp ủy, chỉ huy, nâng cao nhận thức cho cán bộ, đảng viên, chiến sĩ, công nhân viên quốc phòng trong thực hiện nhiệm vụ, giữ vững phẩm chất tốt đẹp “bộ đội Cụ Hồ” trong thời kỳ mới.

Đại tá Nguyễn Minh Thao, Phó Bí thư Đảng ủy, Chính ủy Bộ CHQS tỉnh cho biết: Được sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo của Ban Thường vụ Đảng ủy, Bộ Tư lệnh Quân khu 1, trực tiếp là Tỉnh ủy, UBND tỉnh, việc tham mưu, tiến hành công tác cán bộ luôn được Ban Thường vụ ĐUQS tỉnh thực hiện theo đúng nguyên tắc, bảo đảm công khai, tập trung dân chủ; công tác điều động, bổ nhiệm, quy hoạch cán bộ dựa trên bản lĩnh chính trị, trình độ năng lực, phẩm chất đạo đức, lối sống và vai trò, trách nhiệm, mức độ hoàn thành nhiệm vụ trên cương vị, chức trách mà cán bộ đó đảm nhiệm theo tinh thần chỉ đạo của cấp trên, góp phần xây dựng LLVTQS tỉnh ngày càng vững mạnh.

Hiện nay, đội ngũ cán bộ của Bộ CHQS tỉnh có trình độ đại học, sau đại học chiếm gần 60%; cao đẳng chiếm 24%, cơ bản đều trải qua đào tạo tại các học viện, nhà trường quân đội. Trong 2 năm (2016 – 2017) ĐUQS tỉnh đã tham mưu, điều động, bổ nhiệm 187 đồng chí, trong đó Bộ Quốc phòng quyết định 1 đồng chí, Quân khu 1 quyết định 89 đồng chí, ĐUQS tỉnh quyết định 97 đồng chí. Những cán bộ được bổ nhiệm, luân chuyển đều có bản lĩnh chính trị vững vàng, giàu nhiệt huyết, năng nổ trong công tác. Nhất là người đứng đầu cấp ủy, chỉ huy phải phát huy vai trò nêu gương, thực hiện thật tốt hiệu quả công việc để có cái nhìn tổng thể trong đánh giá cán bộ cấp dưới.

Cùng với đó, công tác đào tạo, bồi dưỡng, huấn luyện, nâng cao trình độ chuyên môn cho đội ngũ cán bộ, chỉ huy các cấp thường xuyên được tổ chức thực hiện. Trong năm 2017, ĐUQS tỉnh cử 5 đồng chí theo học lớp cao cấp lý luận chính trị tại Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh; 8 đồng chí đi đào tạo dài hạn, ngắn hạn và hoàn thiện trình độ chỉ huy cấp trung đoàn; cử 1 đồng chí đào tạo liên thông đại học; 2 đồng chí tham gia bồi dưỡng công tác hậu cần; 4 đồng chí tham gia bồi dưỡng công tác quốc phòng địa phương và nhiều đồng chí tham gia các khóa huấn luyện như: cán bộ khung B, tiểu đoàn, pháo binh, phòng không, đại đội, phân đội… Thượng tá Trần Anh Khoa, Chỉ huy trưởng Ban CHQS huyện Lộc Bình cho biết: Năm 2017, tôi được cử theo học lớp cao cấp lý luận chính trị tại Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh; qua lớp học sẽ giúp tôi hoàn thiện, nâng cao trình độ lý luận, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ cấp trên giao.

Nhờ tập trung lãnh đạo, chỉ đạo sâu sát, chủ động triển khai toàn diện các mặt công tác, ĐUQS tỉnh đã từng bước làm chuyển biến, nâng cao nhận thức cho đội ngũ cán bộ. Cùng với tổ chức thực hiện các nhiệm vụ, Bộ CHQS tỉnh đang tích cực phối hợp với các sở, ban, ngành và cấp ủy, chính quyền cơ sở chuẩn bị các điều kiện vật chất, con người, tham mưu cho Tỉnh ủy, UBND tỉnh mở lớp trung cấp quân sự cơ sở khóa 3, dự kiến sẽ khai giảng vào đầu năm 2018.

NÔNG ĐÌNH QUANG