Thứ ba,  27/07/2021

Mặt trận Tổ quốc các cấp huyện Văn Lãng: Phát huy vai trò giám sát cán bộ, đảng viên

(LSO) – Thời gian qua, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc (MTTQ) các cấp huyện Văn Lãng có nhiều cố gắng trong thực hiện công tác giám sát và phản biện xã hội, đem lại hiệu quả tích cực. Trong đó, đáng chú ý là tổ chức các hoạt động giám sát đối với cán bộ, đảng viên tại cơ sở.

Bà Dương Lệ Mỹ, Trưởng Ban Dân vận, Chủ tịch Ủy ban MTTQ huyện Văn Lãng cho biết: Sau khi quán triệt, triển khai Quy định 124, ngày 2/2/2018 của Ban Bí thư về giám sát của MTTQ Việt Nam, các tổ chức chính trị – xã hội và Nhân dân đối với việc tu dưỡng, rèn luyện, đạo đức, lối sống của người đứng đầu, cán bộ chủ chốt và cán bộ, đảng viên đến cơ sở, trong năm 2019, Ủy ban MTTQ các cấp trong huyện đã triển khai thực hiện. Ủy ban MTTQ huyện đã tiến hành rà soát, lựa chọn xã Nhạc Kỳ và thị trấn Na Sầm để tổ chức giám sát cán bộ, đảng viên. Về phía cơ sở, ủy ban MTTQ các xã, thị trấn, ban công tác mặt trận ở các khu dân cư đã thành lập tổ giám sát do cán bộ MTTQ làm tổ trưởng. Nội dung giám sát tập trung vào kết quả thực hiện nhiệm vụ chuyên môn, mối quan hệ, ứng xử với đồng chí đồng nghiệp tại cơ quan; phẩm chất đạo đức tại nơi cư trú, quan hệ với quần chúng Nhân dân của cán bộ, đảng viên…

Tổ giám sát xã Bắc Hùng, huyện Văn Lãng họp bàn kế hoạch thực hiện nhiệm vụ

Trong quá trình giám sát, ủy ban MTTQ từ huyện đến cơ sở và quần chúng Nhân dân tại huyện Văn Lãng đã nắm bắt và chỉ ra những ưu điểm, hạn chế của cán bộ, đảng viên, người đứng đầu cấp ủy, chính quyền, tổ chức đoàn thể ở các xã, thị trấn. Ông Nông Thanh Lượng, Chủ tịch Ủy ban MTTQ, Tổ trưởng Tổ giám sát xã Bắc Hùng cho biết: Các tổ viên tổ giám sát của xã thường xuyên trao đổi thông tin, thẳng thắn chỉ ra những ưu, khuyết điểm của cán bộ, đảng viên, kể cả cán bộ chủ chốt nhằm xây dựng tập thể vững mạnh, củng cố lòng tin của Nhân dân với Đảng, Nhà nước.

Cũng như xã Bắc Hùng, hiện nay, 17/17 xã, thị trấn tại huyện Văn Lãng đều đã thành lập tổ giám sát theo Quy định 124 với gần 90 thành viên là cán bộ MTTQ và các tổ chức đoàn thể. Ngoài ra, ban công tác mặt trận ở các khu dân cư cũng thành lập tổ giám sát với nhiệm vụ tương tự. Họ trở thành “tai mắt”, đại diện cho các tầng lớp Nhân dân giám sát việc sinh sống và thực hiện nhiệm vụ của cán bộ, đảng viên tại cơ sở. Đáng chú ý, từ khi thực hiện giám sát theo quy định này, trên địa bàn đã khắc phục được tình trạng nể nang trong đánh giá cán bộ, đảm bảo khách quan, minh bạch, nâng cao chất lượng tự phê bình và phê bình, góp phần xây dựng hệ thống chính trị ngày càng trong sạch, vững mạnh. Theo kết quả đánh giá chất lượng tổ chức Đảng và đảng viên của Đảng bộ huyện Văn Lãng, năm 2019, địa bàn có 47/50 tổ chức cơ sở Đảng hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên, chiếm 94%, trong đó, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chiếm hơn 19%; có 268/280 chi bộ trực thuộc đảng ủy hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên, chiếm gần 92%, trong đó hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chiếm gần 16,8%, không có tổ chức Đảng không hoàn thành nhiệm vụ. Về chất lượng đảng viên, có 3.259/3.506 đồng chí hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên, chiếm gần 93%, không có đảng viên vi phạm pháp luật và mắc tệ nạn xã hội. Bà Nông Bích Hường, Phó Bí thư Đảng ủy xã Bắc Hùng cho biết: Là đối tượng nằm trong diện được giám sát, tôi thấy đây là dịp để mình tự soi, tự sửa để hoàn thiện bản thân hơn. Bản thân tôi luôn ý thức, trách nhiệm cao trong công tác; luôn giữ đúng tư cách người cán bộ, đảng viên, gương mẫu trong thực hiện nhiệm vụ, chức trách; đoàn kết để lãnh đạo cán bộ, đảng viên và nhân dân thực hiện tốt các chỉ tiêu phát triển kinh tế – xã hội trên địa bàn.

Có thể khẳng định, việc thực hiện giám sát rèn luyện đạo đức, lối sống của cán bộ, đảng viên, người đứng đầu, cán bộ chủ chốt tại cơ sở theo Quy định 124 của Ban Bí thư đã được ủy ban MTTQ các cấp huyện Văn Lãng tích cực triển khai, bước đầu đã đem lại những chuyển biến nhất định. Thời gian tới, MTTQ từ huyện đến cơ sở ở Văn Lãng sẽ đẩy mạnh thực hiện công tác này, dự kiến trong tháng 6/2020, Ủy ban MTTQ huyện tiếp tục tổ chức giám sát cán bộ, đảng viên các xã: Thành Hòa, Thanh Long.

ĐINH HƯƠNG