Thứ ba,  27/07/2021

Kinh nghiệm tổ chức đại hội đảng cấp cơ sở ở Văn Quan

(LSO) – Để đảm bảo các chi, đảng bộ cơ sở trong huyện tổ chức đại hội đảng nhiệm kỳ 2020 – 2025 đúng quy trình, quy định và diễn ra thành công tốt đẹp, Ban Thường vụ (BTV) Huyện ủy Văn Quan đã lựa chọn tổ chức đại hội điểm chi, đảng bộ cấp cơ sở để qua đó đánh giá, rút kinh nghiệm quá trình tổ chức đại hội. Trên cơ sở những ưu điểm, hạn chế được chỉ ra, các chi, đảng bộ cơ sở ở Văn Quan đã vận dụng vào tổ chức đại hội của đơn vị mình một cách kỹ lưỡng và nghiêm túc.

Đảng bộ huyện Văn Quan hiện có 52 tổ chức cơ sở đảng (gồm 19 đảng bộ và 33 chi bộ cơ sở) với 5.031 đảng viên chính thức và 155 đảng viên dự bị. Hết tháng 4/2020, Đảng bộ huyện Văn Quan có 2 đơn vị đại hội điểm và 100% các chi bộ trực thuộc đảng bộ cơ sở tổ chức xong đại hội đảng. Để thực hiện tốt công tác lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức đại hội đảng các cấp trong toàn Đảng bộ, BTV Huyện ủy đã lựa chọn 2 đơn vị để chỉ đạo đại hội điểm là Chi bộ Văn phòng HĐND-UBND huyện và Đảng bộ xã Yên Phúc. Ngay sau khi tổ chức thành công đại hội điểm ở 2 chi, đảng bộ này, BTV Huyện ủy đã tổ chức đánh giá, rút kinh nghiệm. Bên cạnh những ưu điểm, kết quả đạt được đại hội của chi, đảng bộ còn những hạn chế được chỉ ra đó là: công tác điều hành của đoàn chủ tịch chưa dứt khoát; việc duy trì thảo luận và công tác bầu cử tại đại hội còn lúng túng; danh sách nhân sự chưa đầy đủ thông tin; công tác chuẩn bị phiếu bầu cử đại biểu đi dự đại hội Đảng bộ huyện còn có phần hạn chế, chưa đạt yêu cầu; việc điều hành họp ban chấp hành lần thứ nhất chưa nền nếp…

Đảng viên Đảng bộ xã Liên Hội, huyện Văn Quan bầu cử tại Đại hội đại biểu Đảng bộ xã nhiệm kỳ 2020 – 2025

Sau khi rút ra những hạn chế từ các đại hội điểm, BTV Huyện ủy Văn Quan quán triệt sâu sắc đến các chi, đảng bộ cơ sở chưa tổ chức đại hội để đảm bảo việc tổ chức đại hội đúng quy định, nghiêm túc, đạt chất lượng. Ngay sau đó, các chi, đảng bộ cơ sở ở Văn Quan đã nghiêm túc tiếp thu và chuẩn bị kỹ lưỡng, chu đáo các khâu tổ chức đại hội chi, đảng bộ mình. Tính đến thời điểm hiện tại, toàn huyện đã có 32/52 chi, đảng bộ cơ sở tổ chức thành công đại hội Đảng. Đồng chí Nguyễn Đình Đại, Bí thư Huyện ủy Văn Quan cho biết: Các chi, đảng bộ đã rút kinh nghiệm sâu sắc từ những hạn chế của đại hội điểm, qua đó làm tốt công tác tổ chức, điều hành đảm bảo đại hội diễn ra trang trọng, nghiêm túc. Đặc biệt là chú trọng thảo luận văn kiện tại đại hội, không làm đại khái, qua loa; dành thời gian để thảo luận văn kiện tại đại hội phiên chính thức, phân tích kỹ lưỡng những hạn chế, tồn tại và nguyên nhân, trách nhiệm của tập thể, cá nhân người đứng đầu. Nhất là xác định tiềm năng, thế mạnh của địa phương đề ra phương hướng, mục tiêu, nhiệm vụ và giải pháp tổ chức thực hiện trong nhiệm kỳ mới; có báo cáo tiếp thu, giải trình trong trường hợp văn kiện đã được góp ý tại các hội nghị trước đó để toàn thể đại biểu biết…

Rút kinh nghiệm từ việc tổ chức Đại hội Đảng bộ xã Yên Phúc, Đảng ủy xã Tân Đoàn đã chuẩn bị chu đáo, kỹ lưỡng các khâu tổ chức đại hội đảng bộ xã. Song song với chú trọng tuyên truyền, quán triệt, triển khai nhiệm vụ tổ chức đại hội; xây dựng dự thảo báo cáo chính trị; chuẩn bị cơ sở vật chất thì Đảng ủy xã chuẩn bị kỹ lưỡng công tác nhân sự đại hội. Đồng chí Lê Xuân Trường, Bí thư Đảng ủy xã Tân Đoàn cho biết: Đảng ủy xã thực hiện thận trọng, nghiêm túc việc rà soát, lựa chọn, giới thiệu những đồng chí có bản lĩnh chính trị vững vàng, có năng lực, phẩm chất đạo đức, đảm bảo sức khỏe để bầu vào Ban Chấp hành nhiệm kỳ mới. Nhờ chuẩn bị kỹ lưỡng nên đại hội diễn ra thành công tốt đẹp, bầu được 9 đồng chí đủ đức, đủ tài vào Ban Chấp hành Đảng bộ xã khóa mới.

Với sự chỉ đạo sát sao của BTV Huyện ủy Văn Quan và tinh thần tiếp thu nghiêm túc, cầu thị của các chi, đảng bộ cơ sở nên đại hội chi, đảng bộ cơ sở khóa mới ở huyện Văn Quan đã và đang diễn ra theo đúng quy trình, quy định, đạt chất lượng yêu cầu đề ra. Với những cách làm này, tin rằng trong tháng 5/2020, các chi, đảng bộ còn lại của huyện sẽ tiếp tục tổ chức thành công đại hội đảng khóa mới.

ĐÌNH QUANG