Thứ hai,  02/08/2021

Đảng bộ Công ty Nhiệt điện Na Dương: Dấu ấn một nhiệm kỳ

(LSO) – Nhiệm kỳ 2015 – 2020, Đảng bộ Công ty Nhiệt điện Na Dương (NĐND) đã chủ động xây dựng chương trình công tác lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện các giải pháp phù hợp với tình hình thực tế. Từ những nghị quyết của đảng bộ, công ty đã cụ thể hóa thành hành động, tạo dựng khối đại đoàn kết trong toàn công ty, phát huy tinh thần “kỷ luật và đồng tâm” trong hoạt động sản xuất kinh doanh (SXKD).

Giai đoạn 2015 – 2020, trước những khó khăn trong quá trình hoạt động SXKD do những nguyên nhân khách quan như: thị trường điện chi phối; thời gian dừng một tổ máy kéo dài và chỉ vận hành một tổ máy còn lại ở chế độ tải thấp, do đó, vấn đề về giải quyết việc làm cho người lao động trở lên vô cùng bức thiết. Với quyết tâm và tinh thần chủ động khắc phục khó khăn, Đảng ủy công ty đã ban hành các nghị quyết chuyên đề nhằm tăng cường lãnh đạo chỉ đạo của cấp ủy để đẩy mạnh SXKD; Ban Giám đốc công ty xây dựng, thống nhất chương trình hành động, tổ chức quán triệt tới toàn thể cán bộ, công nhân viên thực hiện tốt nhiệm vụ SXKD, đảm bảo nhà máy hoạt động ổn định. Qua đó, thực hiện thắng lợi các chỉ tiêu Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Công ty lần thứ V, nhiệm kỳ 2015 – 2020 đề ra.

Cán bộ Trung tâm điều hành sản xuất Nhà máy Nhiệt điện Na Dương trong giờ làm việc

Đồng chí Trần Ngọc Hòa, Chánh Văn phòng Công ty NĐND cho biết: Để xây dựng chiến lược phát triển SXKD một cách toàn diện, công ty chủ động xây dựng kế hoạch đào tạo và phát triển nguồn nhân lực. Hiện nay, số cán bộ trong công ty có trình độ cao học là 2 người; đại học 103 người, cao đẳng 33, trung cấp, công nhân kỹ thuật 149 người. Từ năm 2015 đến nay, công ty đã cử 400 lượt cán bộ, nhân viên tham gia các khóa đào tạo, tập huấn chuyên môn, nghiệp vụ do cấp trên tổ chức. Nội dung đào tạo gắn liền với yêu cầu thực tế công việc như:  quản lý doanh nghiệp, kiểm toán; quản lý môi trường; tổ chức cán bộ, công tác đào tạo, tiền lương; đào tạo cán bộ quản lý cấp trung, cao cấp… góp phần nâng cao năng lực cho đội ngũ cán bộ, nhân viên các cấp.

Nhằm nâng cao hoạt động SXKD, Đảng ủy, Ban Giám đốc Công ty NĐND quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo huy động mọi nguồn lực có tính thúc đẩy SXKD phát triển. Từ năm 2015 đến nay, công ty đã đầu tư trên 61 tỷ đồng thực hiện các dự án mang lại hiệu quả kinh tế. Đồng thời, tăng cường áp dụng các giải pháp kỹ thuật để giảm chi phí sản xuất, làm tốt công tác sửa chữa, bảo dưỡng để nâng cao hiệu suất, vận hành an toàn các tổ máy, đảm bảo sản lượng, doanh thu và lợi nhuận. Năm 2019, công ty đã đưa 4 sáng kiến tiêu biểu của cán bộ, công nhân viên vào ứng dụng SXKD gồm: tự động hóa hệ thống thải tro silo 1.500 m3, giảm được các khẩu thao tác và điều chỉnh bằng tay; lập trình mạch logic điều khiển dừng khẩn cấp khi áp lực khí phục vụ xuống thấp cho các bình vận chuyển tro, xỉ, đá vôi; lắp đặt con rùa di chuyển động cơ quạt gió cấp I lò 2; lắp đặt van điều chỉnh cho đường gió rút xỉ Transferline. Nhờ đó, công ty có được kết quả SXKD nổi bật, nộp ngân sách nhà nước năm sau luôn cao hơn năm trước (năm 2016 là 16 tỷ đồng, đến năm 2019 tăng lên 24 tỷ đồng). Thu nhập bình quân của cán bộ, công nhân viên tăng từ 8,2 triệu đồng/tháng năm 2016 lên 13 triệu đồng/tháng năm 2019; đời sống vật chất, tinh thần của người lao động không ngừng được cải thiện và nâng cao.

Năm 2019, Đảng bộ Công ty NĐND được Huyện ủy Lộc Bình đánh giá hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ. Trong tháng 5/2020, Đảng bộ Công ty NĐND đã tổ chức thành công đại hội nhiệm kỳ 2020 – 2025. Đồng chí Phạm Đức Tuyên, Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Giám đốc Công ty NĐND cho biết: Với tinh thần đổi mới, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm, đảng bộ quyết tâm lãnh đạo đưa công ty ngày càng phát triển bền vững, thông qua nghị quyết phấn đấu các chỉ tiêu kinh tế như: sản lượng điện sản xuất đạt trên 700 triệu kWh/năm; doanh thu phấn đấu đạt trên 900 tỷ đồng/năm; lợi nhuận sản xuất kinh doanh phấn đấu đạt trên 30 tỷ đồng/năm… Đặc biệt, dự kiến cuối năm 2020, dự án dây truyền mở rộng Nhà máy NĐND với công suất 100 MW sẽ được triển khai đầu tư, xây dựng, tạo sự phát triển của công ty.

ĐÌNH QUANG