Chủ nhật,  01/08/2021
Ðảng bộ Liên doanh Việt - Nga Vietsovpetro:

Vượt thách thức, giữ ổn định, đón đầu cơ hội phát triển

Nhiều năm qua, Ðảng bộ Liên doanh Việt – Nga Vietsovpetro (Ðảng bộ Vietsovpetro) với quyết tâm chính trị và trách nhiệm cao, đã phát huy rõ vai trò lãnh đạo, chỉ đạo, đưa đơn vị hoàn thành thắng lợi các nhiệm vụ tìm kiếm thăm dò và khai thác dầu khí. Cán bộ, đảng viên toàn Ðảng bộ cùng tập thể lao động hai phía Việt Nam – LB Nga trong Liên doanh đã đoàn kết vượt qua thử thách khắc nghiệt của biển cả, thời gian và cả những thăng trầm của lịch sử.

Vượt thách thức, giữ ổn định, đón đầu cơ hội phát triển

Người lao động Liên doanh Việt – Nga Vietsovpetro xây dựng giàn khoan khai thác dầu khí tại khu vực biển nước sâu.

Ðoàn kết vượt khó

Tháng 6-2015, 248 đại biểu thay mặt cho 2.455 đảng viên toàn Ðảng bộ (15 đảng bộ cơ sở, hai chi bộ cơ sở và 165 chi bộ trực thuộc các đảng bộ cơ sở) tham dự Ðại hội đại biểu Ðảng bộ Vietsovpetro lần thứ 10, nhiệm kỳ 2015 – 2020). Trong suốt chặng đường 5 năm qua, tập thể lãnh đạo, cán bộ, đảng viên, cán bộ, công nhân viên trong toàn Ðảng bộ đã nỗ lực vượt qua nhiều khó khăn, nhất là trong bối cảnh thị trường dầu thô trên thế giới có nhiều biến động khó lường.

Ðồng chí Nguyễn Quỳnh Lâm, Bí thư Ðảng ủy, Tổng Giám đốc Vietsovpetro cho biết: Giá dầu thô trên thị trường thế giới xuống thấp, vượt ra ngoài biên độ dự báo đã đưa Vietsovpetro vào hoàn cảnh khó khăn lớn nhất kể từ khi khai thác dầu, đối diện nguy cơ mất cân đối tài chính. Nhưng với phương châm hành động đã được Ðại hội đại biểu Ðảng bộ Vietsovpetro lần thứ 10 đề ra “Tiếp tục đổi mới, chung sức đồng lòng vượt qua khó khăn, giữ vững ổn định, giành nhiều thắng lợi trong thăm dò và khai thác dầu khí”, trong suốt nhiệm kỳ, Ðảng bộ Vietsovpetro đã kiên trì bám sát mục tiêu tổng quát và các nhiệm vụ chính đã đề ra, lãnh đạo hệ thống chính trị phía Việt Nam phối hợp chặt chẽ cùng với phía Nga phấn đấu hoàn thành ở mức cao nhất các chỉ tiêu sản xuất – kinh doanh. Các nghị quyết chuyên đề được ban hành sau mỗi cuộc họp để kịp thời triển khai nhiệm vụ theo từng diễn biến của thị trường. Nhờ đó, giai đoạn 2016 – 2020, các công tác, hoạt động trong đơn vị đạt được những kết quả rất cụ thể:

Về tìm kiếm thăm dò, mở rộng vùng hoạt động, ngoài hoạt động tận thăm dò tại khu vực truyền thống là lô 09-1, đơn vị đã tiếp tục thực hiện các hợp đồng dầu khí mới ở các lô 09-3/12 và 42, ký hợp đồng chia sản phẩm dầu khí lô 16-1/15 (ngày 16-5-2016); trong đó, đã khẳng định trữ lượng thương mại để phát triển đưa vào khai thác mỏ Cá Tầm tại lô 09-3/12 từ ngày 25-1-2019, ghi dấu ấn đặc biệt, lần đầu Vietsovpetro có sản phẩm dầu ngoài lô 09-1. Về khai thác dầu, khí, tổng sản lượng khai thác dầu thô ước đạt 20,7 triệu tấn;… Về công tác khoan: Tổng khối lượng khoan tìm kiếm thăm dò tại các lô ước đạt gần 150 nghìn mét; khoan khai thác ở lô 09-1 và 09-3/12 tổng số 73 giếng với khối lượng 365 nghìn mét.

Giai đoạn 2016 – 2020, đơn vị cũng hoàn thành 140 đề tài nghiên cứu khoa học, 159 đề tài khảo sát thiết kế ứng dụng, 511 sáng kiến được công nhận. Nổi bật nhất là chín giải pháp được trao giải thưởng Sáng tạo khoa học – công nghệ Việt Nam (VIFOTEC), một Giải thưởng Hồ Chí Minh và một Giải thưởng Nhà nước về khoa học công nghệ và công trình. Tổng hiệu quả kinh tế mang lại đã được ghi nhận là 50,85 triệu USD. Ðơn vị cũng tăng cường tiết kiệm, sử dụng hiệu quả các nguồn lực khi tiết kiệm được 102,1 triệu USD và đã tối ưu 242,8 triệu USD chi phí sản xuất.

Về công tác dịch vụ, bên cạnh các dịch vụ chuyên ngành đã được kiểm soát bảo đảm chất lượng, hiệu quả, Vietsovpetro còn đảm nhận tốt vai trò tổng thầu thiết kế, chế tạo, sửa chữa nâng cấp tám nhà giàn DK1 cho Bộ Quốc phòng. Trong công tác tổ chức, chăm sóc đời sống cán bộ, công nhân viên (CBCNV), đơn vị nâng thu nhập trung bình từ quỹ lương của CBCNV tăng 6% (từ 1.291 USD lên 1.370 USD/tháng), trong đó, phía Việt Nam tăng 6,8% (từ 1.154 USD lên 1.232 USD/tháng). Về công tác xây dựng Ðảng: Ðảng ủy Vietsovpetro và các cấp ủy trực thuộc đã duy trì nghiêm nền nếp sinh hoạt, phát huy tốt vai trò lãnh đạo toàn diện của tổ chức đảng tại các đơn vị, bộ phận.

Tổng giá trị sản xuất trong giai đoạn 2016 – 2020 ước đạt 10,74 tỷ USD. Trong đó: Doanh thu từ sản phẩm dầu, khí đạt 9,38 tỷ USD, doanh thu từ dịch vụ ngoài và các hoạt động khác 1,17 tỷ USD, nộp ngân sách nhà nước và lợi nhuận phía Việt Nam 5,62 tỷ USD (bằng 60% tổng doanh thu, đạt 126% kế hoạch); lợi nhuận phía Nga là 921 triệu USD (bằng gần 10% tổng doanh thu, đạt 153% kế hoạch).

Với những nỗ lực, quyết tâm đó, kết quả đánh giá chất lượng tổ chức đảng từ đầu nhiệm kỳ đến hết năm 2019 của đơn vị cũng mang lại những kết quả tích cực. Tỷ lệ tổ chức cơ sở đảng trực thuộc Ðảng bộ Vietsovpetro xếp loại “hoàn thành nhiệm vụ” trở lên luôn đạt 100%; mức “hoàn thành tốt nhiệm vụ” trở lên đạt 93%. Trong đó, năm 2015 và 2016, Ðảng bộ được xếp loại “Trong sạch, vững mạnh” và năm 2019 được xếp loại “Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ”. Ðồng chí Nguyễn Quỳnh Lâm khẳng định: Trong bất cứ hoàn cảnh nào, Ðảng bộ tiếp tục khẳng định rõ vai trò lãnh đạo, là hạt nhân đoàn kết tập hợp, duy trì đội ngũ cán bộ và lực lượng lao động, phát huy truyền thống, bản lĩnh, trí tuệ để đưa Liên doanh Việt – Nga Vietsovpetro vượt qua được khó khăn, duy trì ổn định, là cơ sở quan trọng cho sự phát triển bền vững, lâu dài.

Giữ vững ổn định, đón đầu cơ hội phát triển

Bước vào nhiệm kỳ 2020 – 2025, trong những năm đầu, dự báo kinh tế toàn cầu tăng trưởng ở mức thấp. Một số nền kinh tế lớn bị khủng hoảng và suy thoái. Dịch Covid-19 có tác động mạnh đến các chỉ số tăng trưởng kinh tế – xã hội. Nhu cầu tiêu thụ năng lượng của thế giới không cao. Công nghiệp dầu khí thế giới phát triển theo xu hướng mới. Giá dầu thô dự báo sẽ nằm ở mức trung bình thấp và có nhiều biến động thất thường. Những dự báo đó cũng cho thấy, hoạt động tìm kiếm thăm dò và khai thác dầu khí của Liên doanh Việt – Nga Vietsovpetro trong nhiệm kỳ mới sẽ gặp nhiều thách thức. Tổng sản lượng dầu khí từ các mỏ hiện có ngày càng giảm, nhiều công trình khai thác dầu khí đã vượt hoặc chạm ngưỡng tuổi thọ thiết kế, cần nhiều chi phí để duy tu, bảo dưỡng, sửa chữa nâng cấp, thay thế hoặc dỡ bỏ.

Trong điều kiện đó, Ðảng bộ Vietsovpetro tiếp tục thể hiện quyết tâm, tinh thần đoàn kết, tập trung nhiều hơn nữa để tiếp tục hoạt động hiệu quả, ổn định, tạo cơ sở cho phát triển bền vững và lâu dài, tầm nhìn đến năm 2030 và các năm tiếp theo.

Ðể hoàn thành mục tiêu này, Ðảng bộ đã đề ra nhiều nhiệm vụ. Trong đó, đơn vị phấn đấu có thêm hai đến bốn lô dầu khí mới để nghiên cứu tìm kiếm, thăm dò; gia tăng trữ lượng dầu khí thu hồi hằng năm từ 2,5 đến 4,0 triệu tấn và hệ số bù gia tăng trữ lượng bằng từ 1,0 đến 1,2 lần sản lượng khai thác; sản lượng khai thác hằng năm từ 2,5 đến 3,5 triệu tấn dầu quy đổi. Ðảng bộ Vietsovpetro sẽ lãnh đạo đơn vị tiếp tục thực hiện năm nhiệm vụ chính: Một là, xây dựng và tổ chức thực hiện chiến lược phát triển; hai là, vận hành khai thác an toàn, hiệu quả các mỏ, các công trình và cơ sở vật chất; ba là, tái cơ cấu, hiện đại hóa hệ thống quản trị, nâng cao hiệu quả hoạt động doanh nghiệp; bốn là, hoàn thiện, phát triển các dịch vụ kỹ thuật cốt lõi phục vụ khai thác dầu khí và phát triển kinh tế biển; năm là, chăm sóc phát triển nguồn nhân lực, bảo đảm đời sống, việc làm cho CBCNV và thực hiện các trách nhiệm xã hội, cộng đồng.

Trong công tác xây dựng Ðảng, Ðảng bộ phấn đấu xây dựng tổ chức đảng trong sạch, vững mạnh về cả chính trị, tư tưởng, tổ chức và đạo đức. Trong đó, xác định khâu đột phá “then chốt của then chốt” là công tác cán bộ, chú trọng làm tốt từ quy hoạch, đào tạo đến bổ nhiệm; vận động CBCNV tham gia có trách nhiệm cao với các hoạt động xã hội, cộng đồng; tiếp tục bồi đắp văn hóa Liên doanh Việt – Nga Vietsovpetro “đoàn kết, hữu nghị, kỷ cương, chuyên nghiệp, nhân ái”.

Nhiệm vụ đặt ra cho nhiệm kỳ mới là rất nặng nề, những khó khăn thử thách phía trước là rất lớn. Tuy nhiên, với truyền thống đã được hun đúc trong suốt 38 năm qua của Ðảng bộ, có đủ cơ sở để tin tưởng rằng: Trong nhiệm kỳ mới, Ðảng bộ Vietsovpetro sẽ tiếp tục đảm nhận tốt vai trò, sứ mệnh của mình, lãnh đạo đơn vị vững vàng vượt qua thách thức, giữ ổn định, hoạt động an toàn, hiệu quả, tạo tiền đề mới cho sự phát triển bền vững, lâu dài, tầm nhìn đến năm 2030
và những năm tiếp theo.

Ðể có những kết quả như hôm nay, Ðảng bộ Vietsovpetro rút ra những bài học kinh nghiệm quý giá, cụ thể là: Ðảng bộ triển khai và tổ chức thực hiện mọi chủ trương, nghị quyết, chỉ thị của Ðảng, chính sách của Nhà nước trong lĩnh vực tìm kiếm, thăm dò và khai thác dầu, khí; chú trọng xây dựng và đào tạo đội ngũ cán bộ quản lý, cán bộ khoa học kỹ thuật, công nhân kỹ thuật chuyên ngành dầu khí với chất lượng “vừa hồng vừa chuyên”; triển khai và đôn đốc thực hiện các nghị quyết của Ðảng về bảo đảm an ninh, an toàn dầu khí; kết hợp hoạt động kinh tế với an ninh, quốc phòng, góp phần khẳng định và bảo vệ chủ quyền của Tổ quốc; phòng, chống tham nhũng, lãng phí và các tiêu cực khác; bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của đoàn viên, hội viên, không ngừng nâng cao đời sống vật chất và tinh thần cho người lao động; xây dựng và củng cố mối quan hệ với đảng bộ, chính quyền và nhân dân địa phương; tổ chức lãnh đạo thực hiện các chủ trương của Ðảng về xây dựng kinh tế gắn liền phát triển bền vững, thực hiện công tác đền ơn, đáp nghĩa và bảo đảm an sinh xã hội.

Ðến ngày 31-5-2020, toàn Ðảng bộ có 2.193 đảng viên, gồm: 2.092 đảng viên chính thức, 101 đảng viên dự bị, 255 đảng viên nữ, 208 đồng chí còn trong độ tuổi thanh niên sinh hoạt ở 14 đảng bộ cơ sở (gồm 136 chi bộ trực thuộc) và một chi bộ cơ sở trực thuộc Ðảng ủy Vietsovpetro.
Theo Nhandan