Chủ nhật,  01/08/2021

Đảng bộ Bảo hiểm xã hội tỉnh: Đồng bộ giải pháp phát triển đảng viên

(LSO) – Trong nhiệm kỳ 2017-2020, Đảng bộ Bảo hiểm xã hội (BHXH) tỉnh mới kết nạp được 6 đảng viên, đạt 40% chỉ tiêu nghị quyết đề ra… Trong nhiệm kỳ mới, Ban Chấp hành Đảng bộ BHXH tỉnh đề ra các giải pháp đồng bộ nhằm thực hiện hiệu quả công tác này.

Đảng bộ BHXH tỉnh được thành lập tháng 5/2017 trên cơ sở Chi bộ BHXH tỉnh. Hiện đảng bộ có 5 chi bộ với 53 đảng viên, chiếm 59,6% tổng số cán bộ công chức, viên chức, lao động. Trong nhiệm kỳ 2017-2020, Đảng ủy và cấp ủy các chi bộ đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo đảng viên, quần chúng phát huy tinh thần trách nhiệm hoàn thành tốt các chỉ tiêu, nhiệm vụ đề ra. Tuy nhiên, trong nhiệm kỳ qua, Đảng bộ BHXH tỉnh còn chỉ tiêu phát triển đảng viên chưa đạt nghị quyết đại hội đề ra.

Đoàn viên Chi đoàn BHXH tỉnh sinh hoạt chuyên đề

Bà Nông Thị Phương Thảo, Bí thư Đảng ủy, Phó Giám đốc phụ trách BHXH tỉnh cho biết: Công tác phát triển đảng viên được Đảng ủy chú trọng thực hiện bảo đảm về tiêu chuẩn, quy trình. Trong nhiệm kỳ, Đảng ủy đã cử 16 đoàn viên, quần chúng ưu tú tham gia học lớp cảm tình đảng, tuy nhiên mới kết nạp được 6 đảng viên, đạt 40% chỉ tiêu nghị quyết đề ra. Nguyên nhân chủ yếu được xác định là do Đảng bộ mới được nâng cấp lên từ chi bộ vào tháng 5/2017. Vì vậy, nhiều đồng chí cấp ủy viên, nhất là các chi bộ trực thuộc mới được giao nhiệm vụ về công tác Đảng, chưa có kinh nghiệm nên chưa quan tâm được hết các mặt của công tác. Mặt khác, một số trường hợp đoàn viên, quần chúng ưu tú có quá trình rèn luyện, phấn đấu chưa liên tục; một số trường hợp nữ nghỉ chế độ thai sản hoặc chuyển công tác hay thân nhân gia đình vi phạm pháp luật… Do đó ảnh hưởng đến công tác phát triển đảng của cá nhân các đoàn viên, quần chúng ưu tú và của cả Đảng bộ.

Từ thực tế này, nhiệm kỳ 2020 – 2025, Đảng bộ BHXH tỉnh đề ra 5 chỉ tiêu chủ yếu, trong đó phấn đấu kết nạp 10 đảng viên trở lên. Bà Nông Thị Phương Thảo cho biết: Để thực hiện hiệu quả chỉ tiêu phát triển đảng viên trong nhiệm kỳ này, Đảng bộ đã giao chỉ tiêu cụ thể cho 5 chi bộ cũng như các tổ chức đoàn thể trong đơn vị. Trong đó quán triệt các chi bộ, tổ chức đoàn thể chủ động làm tốt công tác phát hiện, tạo nguồn phát triển đảng. Đây là khâu đầu tiên trong quy trình phát triển đảng, là giải pháp quan trọng. Một quần chúng tốt, có động cơ phấn đấu vào Đảng đúng đắn, nếu không được sự quan tâm của cấp ủy, tổ chức đảng trong việc bồi dưỡng, rèn luyện để kết nạp thì ý chí, động cơ phấn đấu có thể bị mai một, mất đi cơ hội đứng trong hàng ngũ của Đảng.

Công tác tạo nguồn bắt đầu từ việc xây dựng kế hoạch, lựa chọn đúng đối tượng. Căn cứ yêu cầu, nhiệm vụ của mỗi tổ chức đảng, hằng năm, cấp ủy xác định rõ kế hoạch phát triển đảng, lựa chọn đối tượng để đưa vào nguồn bồi dưỡng, thử thách. Đồng thời gắn công tác tạo nguồn, bồi dưỡng phát triển đảng viên với công tác quy hoạch, đào tạo cán bộ ở đơn vị.

Với vai trò là “cánh tay đắc lực và đội hậu bị tin cậy của Đảng”, thời gian qua, Chi đoàn BHXH tỉnh đã chú trọng công tác bồi dưỡng đoàn viên ưu tú, tạo nguồn phát triển đảng viên mới. Chị Ngô Thị Bích Hồng, Bí thư Chi đoàn, giám định viên Phòng Giám định Bảo hiểm y tế, BHXH tỉnh cho biết: Chi đoàn tổ chức cho đoàn viên học tập các Nghị quyết Đại hội Đảng, triển khai chương trình học tập lý luận chính trị cơ bản trong đoàn viên gắn với chương trình rèn luyện đoàn viên, tăng cường công tác giáo dục chính trị tư tưởng, hoài bão, lý tưởng cho đoàn viên, trang bị nhận thức, sự hiểu biết về mục tiêu, lý tưởng của Đảng thông qua các buổi sinh hoạt chi đoàn, sinh hoạt chuyên đề… nhằm định hướng cho đoàn viên động cơ phấn đấu vào Đảng đúng đắn. Từ cuối năm 2019 đến tháng 6/2020, chi đoàn đã có 2 đoàn viên ưu tú được kết nạp Đảng, 2 đoàn viên ưu tú đã được học cảm tình Đảng và chuẩn bị được kết nạp Đảng, đạt chỉ tiêu theo Nghị quyết của Đại hội Chi đoàn nhiệm kỳ 2019-2022 đề ra.

Đoàn viên Lưu Minh Trang, chuyên viên Phòng Giám định Bảo hiểm Y tế, BHXH tỉnh chia sẻ: Là một đoàn viên, tôi đã nỗ lực tham gia các phong trào, hoạt động tình nguyện đồng thời tham gia các hoạt động của công đoàn, cơ quan phát động. Trong công việc luôn nỗ lực hoàn thành tốt nhiệm vụ. Qua giới thiệu của tổ chức đoàn thanh niên, tháng 12/2018 tôi đã được Chi bộ cử đi học và hoàn thành lớp học cảm tình Đảng. Hiện nay tôi tiếp tục phấn đấu, rèn luyện để được đứng trong hàng ngũ của Đảng.

Là chi bộ có đông đảng viên nhất trong đảng bộ, Chi bộ 4 gồm 3 đơn vị phòng nghiệp vụ: Quản lý thu, Truyền thông và Phát triển đối tượng, Công nghệ thông tin với 14 đảng viên, 5 quần chúng. Để thực hiện được chỉ tiêu phát triển 2 đảng viên trong nhiệm kỳ mới, bà Nguyễn Thị Mai Hương, Phó Bí thư Chi bộ 4, Phó Trưởng phòng Quản lý thu, BHXH tỉnh cho biết: Trong 5 quần chúng, hiện có 1 đồng chí đã được học cảm tình Đảng. Với 4 đồng chí còn lại, chi bộ phối hợp với lãnh đạo các phòng nghiệp vụ quan tâm bồi dưỡng để các quần chúng hiểu và có động cơ phấn đấu, rèn luyện, qua đó đủ các điều kiện, tiêu chuẩn để xem xét cử đi học cảm tình Đảng, tạo nguồn phát triển đảng viên cho chi bộ.

Từ những tồn tại hạn chế trong nhiệm kỳ trước, Ban Chấp hành Đảng bộ BHXH nhiệm kỳ mới đã  đề ra các giải pháp cụ thể, chỉ đạo các chi bộ, tổ chức đoàn thể thực hiện đồng bộ các giải pháp phát triển đảng. Với sự chủ động đó, tin rằng, chỉ tiêu phát triển đảng viên mới của Đảng bộ BHXH tỉnh sẽ hoàn thành đạt và vượt so với kế hoạch đề ra.

THANH HUYỀN