Thứ tư,  07/06/2023

Phát triển công nghiệp theo hướng nâng cao chất lượng, sức cạnh tranh, công nghiệp xanh, an toàn và hiện đại

LSO- Góp ý vào dự thảo văn kiện trình Đại hội Đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XVII, ông Phùng Quang Hội, Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Giám đốc Sở Công thương đóng góp ý kiến bổ sung, làm rõ thêm một số nội dung về nhiệm vụ, giải pháp phát triển công nghiệp, kinh tế cửa khẩu, thương mại, dịch vụ và du lịch; công tác quản lý thị trường, chống buôn lậu, gian lận thương mại, hàng giả trong nhiệm kỳ 2020 – 2025.

 
Ông Phùng Quang Hội, Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh,
Giám đốc Sở Công thương

Ông Phùng Quang Hội cơ bản nhất trí với dự thảo báo cáo chính trị của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa XVI trình Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVII.

Về các nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu trong nhiệm kỳ 2020 – 2025, ông Phùng Quang Hội góp ý: Đối với phát triển kinh tế cửa khẩu, thương mại, dịch vụ và du lịch cần: tiếp tục phát triển kinh tế cửa khẩu, thương mại, dịch vụ và du lịch, xác định đây là lĩnh vực kinh tế mũi nhọn để tạo động lực thúc đẩy tăng trưởng, là khâu đột phá trong chuyển dịch cơ cấu kinh tế của tỉnh. Tập trung xây dựng kết cấu hạ tầng khu vực cửa khẩu để khu vực này trở thành vùng kinh tế động lực của tỉnh, phấn đấu xây dựng Lạng Sơn sớm trở thành một trong những trung tâm, đầu mối hoạt động xuất, nhập khẩu, thương mại, dịch vụ, du lịch và kinh tế cửa khẩu trọng điểm của vùng Đông Bắc. Đồng thời là cửa ngõ quan trọng thông thương hàng hóa của các nước ASEAN với thị trường Trung Quốc và ngược lại. Tạo mọi thuận lợi cho hoạt động xuất nhập khẩu để tăng kim ngạch, giá trị hàng hóa xuất, nhập khẩu qua địa bàn. Chú trọng phát triển sản xuất các hàng hóa có thế mạnh của tỉnh để tăng nhanh kim ngạch xuất khẩu hàng địa phương. Tiếp tục phát triển thương mại nội địa, cơ sở hạ tầng thương mại, hệ thống mạng lưới chợ nông thôn. Phát triển mạng lưới phân phối hàng hóa, kho ngoại quan, các trung tâm thương mại, siêu thị, chợ đầu mối tại các khu vực dân cư, khu đô thị, khu, cụm công nghiệp, khu vực cửa khẩu; hình thành trung tâm hội chợ, triển lãm tỉnh. Phát triển các ngành dịch vụ gắn với kinh tế cửa khẩu, trọng tâm là dịch vụ thương mại, logistics, trung chuyển hàng hoá, tái chế hàng xuất khẩu, vận tải, kho bãi, dịch vụ tài chính, ngân hàng, tư vấn…

Ông Phùng Quang Hội cũng cho rằng: Nhiệm kỳ tới, cần phát triển công nghiệp theo hướng nâng cao chất lượng, sức cạnh tranh, công nghiệp xanh, an toàn và hiện đại, liên kết đồng bộ, tham gia vào các chuỗi giá trị trong điều kiện hội nhập sâu rộng của nền kinh tế. Tiếp tục tạo thuận lợi cho phát triển sản xuất, kinh doanh, khai thác tối đa năng lực sản xuất của các cơ sở công nghiệp hiện có. Ưu tiên phát triển một số sản phẩm công nghiệp như: vật liệu xây dựng, điện, chế biến nông lâm sản, điện tử, gia công cơ khí, công nghiệp phụ trợ; tái chế và sản xuất hàng tiêu dùng, hàng hóa phục vụ xuất khẩu… Tập trung phát triển, xây dựng hoàn chỉnh hạ tầng khu, cụm công nghiệp tại những nơi thuận lợi về địa lý, kết nối giao thông, liên kết vùng, nguồn nhân lực… để thu hút đầu tư vào lĩnh vực công nghiệp, đến phát triển các khu công nghiệp, đô thị, dịch vụ. Cùng với đó là tăng cường quản lý thị trường, chống buôn lậu, gian lận thương mại, hàng giả tại nội địa và trên tuyến biên giới. Đảm bảo quản lý tốt thị trường, quan hệ cung cầu, giá cả hàng hóa, các hoạt động sản xuất kinh doanh theo quy định của pháp luật, tạo môi trường lành mạnh, bình đẳng, thuận lợi cho hoạt động của doanh nghiệp.

ĐỖ HOẠT